Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên Năm C

Tin mừng Lc 12:49-53: Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, những Kitô hữu, khi theo Chúa chúng ta phải chấp nhận bước vào cuộc chiến sự công chính và gian tà...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C

 

         “PHÉP RỬA PHẢI CHỊU”
 

 

Tin mừng 
 Lc 12:49-53


Hơn bao giờ hết thế giới đang rơi vào một khủng hoảng về các mối tương giao giữa con ngừoi với nhau, một thảm hoạ của sự nghi ngờ càng ngày càng lan rộng, và niềm tin vào nhau hình như đang đứng bên bờ của sự phá sản. Nguyên nhân chính là thế giới càng ngày càng tục hoá và đang ỗ lực tìm cách gạt ra ngoài lề xã hội các Kitô hữu, nhằm tạo ra một “trật tự về thế giới không có Thiên Chúa’’. Việc loại trừ ngừoi Kitô hữu ra ngoài lề xã hội là dấu chỉ biểu lộ một sự sợ hãi, vâng con người ngày nay sợ chân lý, sợ mất cuộc sống đời này.

Sự sợ hãi này đã gây ra một khủng hoảng làm cho cuộc sống nên hỗn loạn. Vâng, cuộc sống hỗn loạn, bất an vì chối bỏ chân lý như Lời Chúa hôm nay đã mạc khải: "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ”.

Quả thật, Chúa Kitô đến để mang an bình cho nhân loại,  nhưng an bình của Chúa không được hình thành từ sức mạnh của quyền lực trần thế, của tiền bạc, danh vọng, của nhũng đam mê thấp hèn, nhưng sự bình an được đúc nén từ tình yêu, một tình yêu chất chứa lòng thương xót và khoan dung, một tình yêu phục vụ cho sự sống của con người. Vì yêu, Chúa Kitô đã hiến tế chính thân mình để cứu độ con người và nâng con người lên hàng vương đế qua việc thông dự vào sự sống với Người nơi Bí tích Thánh Thể. Việc thông dự này đưa con người  đạt tới sự bình an đích thật.

Vì thế, sự “chia rẽ” mà Chúa mang đến, không gì hơn là một cuộc chiến đấu giữa sự thiện và sự ác, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa con cái của Thiên Chúa và con cái của thế gian. Bước theo Chúa Kitô cũng có nghĩa là đối diện với sự bách hại của thế gian, vì thế gian yêu thích bóng tối. Khi ngọn lủa mà Chúa ném vào trần gian bừng cháy, con cái của thế gian sẽ tìm cách chống lại, bởi ngọn lửa của Chúa là ngọn lửa của tình yêu, của sự công chính. Ngọn lủa thanh luyện hầu loại trừ sự gian tà, tham lam ích kỷ ra khỏi lòng dạ con người, giúp họ tìm lại đường ngay nẻo chính, con đường yêu thương kiến tạo an bình hạnh phúc.

Vì thế, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, những Kitô hữu, khi theo Chúa chúng ta phải chấp nhận bước vào cuộc chiến sự công chính và gian tà. Chúng ta không thẻ chấp nhận một lối sống thoả hiệp với thế gian, được Đức Benêđictô XVI gọi là một lối sống chấp nhận tương đối hoá chân lý, tương đối hoá tôn giáo: đạo nào cũng tốt. Khi chấp nhận như thế, cũng có nghĩa là chúng ta đang chối từ Chúa Kitô, Đấng được Cha sai đến, để mạc khải cho chúng ta biết rằng, ngoài Thiên Chúa không ai có thể mang lại sự sống và hạnh phúc đích thật cho chúng ta.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con kiên vững trong đức tin, và can đảm chống lại những gì không thích hợp với Tin Mừng của Chúa. Đừng để chúng con nhát đảm sống thoả hiệp với thế gian, nhưng can đảm làm chứng cho chân lý, mặc dầu việc làm chứng đó sẽ gây ra cho chúng con biết bao mất mát và khổ đau. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng, chỉ có Chúa là niềm hy vọng duy nhất của chúng con. Amen


Lm. Antôn Hà Văn Minh