Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ, để gia đình chúng con luôn vững tin vào sự quan phòng và toàn năng của Chúa mà vui sống bình an...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 22/08/2021GKGD Giáo Phận Phú Cường


Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (6,60-69)

60 Một hôm, sau khi nghe Đức Giê-su phán dạy, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”.66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

 SUY NIỆM

“Không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở gia đình chúng ta về việc sống đạo (theo Chúa) là một ơn Chúa ban. Bởi vì khi đọc Lời Chúa người ta có thể biết về Chúa, nhưng để đến được với Chúa lại cần chúng ta hành động theo Lời Chúa dạy.

Thật vậy, giáo lý Hội thánh Công giáo luôn xác tín tự bản thân con người không thể tự cứu nổi mình. Giáo lý này đã được vị tông đồ trưởng Phêrô tuyên xưng khi quả quyết: “bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong thời dịch bệnh, nhiều lần phải cách ly xã hội, không thể đến với nhà thờ. Vì thế, cơn cám dỗ “bỏ Chúa” luôn rình rập chúng con, nhất là trong những lúc gặp khó khăn về kinh tế và tâm lý. Xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ, để gia đình chúng con luôn vững tin vào sự quan phòng và toàn năng của Chúa mà vui sống bình an. Amen.