Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 27/08/2017
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 16: 13-20)

Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ". Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Simôn Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy". Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.

Suy niệm

Lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Nhật thứ 21 thường niên hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đặt mình trước câu hỏi của Chúa Giêsu đã đặt ra cho các tồng đồ năm xưa: "phần các con, các con bảo Thầy là ai?". Trả lời câu hỏi này là nói lên một quyết định quan trọng của người môn đệ muốn bước theo Chúa Giêsu, Đấng cứu độ gian trần.

Quả thế, khi được Chúa hỏi như thế, các môn đệ cho Chúa biết người ta có những cái nhìn khác nhau. Họ chỉ nhìn nhận Chúa ngang tầm với các ngôn sứ thời Cựu ước, như là Gioan Tẩy Giả, Êlia, Giêrêmia hay một tiên tri nào đó. Và nếu Chúa chỉ như các ngôn sứ Cựu ước, thì làm sao Tin Mừng cứu rỗi mà Thiên Chúa muốn trao ban cho con người được thực hiện tròn đầy được. Nói cách khác, nếu Chúa Giêsu chỉ là con người như các ngôn sứ Cựu ước, thì niềm vui giáng sinh của Chúa Giêsu mà các thiên thần đã loan báo cho các mục đồng xưa kia: “này tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại cũng là Tin Mừng cho toàn ân. Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em” (Lc 2,10), trở nên trống rỗng. Và như thế các môn đệ và những ai đang mong đợi Đấng Cứu Thế sẽ tiếp tục bước đi trong đêm chờ mong Đấng Mesia đến.

"Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Lời tuyên tín của thánh Phêrô, đã làm thay đổi toàn diện niềm tin của các môn đệ. Chính nhờ niềm tin được Thiên Chúa mặc khải này, mà thánh Phêrô đã được chọn làm đá tảng để xây dựng toà nhà Giáo Hội. Chính niềm tin này của thánh Phêrô, mà chúng ta được mời gọi bước vào toà nhà Giáo Hội để được hưởng ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa ban qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.
Là người Kitô hữu, chúng ta vẫn được Chúa gọi mời để trả lời cho Chúa biết “đối với con, Đức Kitô là ai?“. Trả lời câu hỏi ấy cách chân thành trước Chúa là xác định chúng ta đang thể hiện niềm tin của chúng ta vào Chúa thế nào. Nếu Chúa vẫn là Đấng Messia mà chúng ta tin nhận, thì cuộc sống của tôi hôm nay có hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, để Chúa dẫn dắt và điều khiển cuộc sống tôi hay không? Nếu Chúa chính là Đấng Mêssia mà tôi hằng mong đợi như thánh Phêrô đã tuyên tin và Giáo Hội dạy tôi biết, thì tôi có sẵn lòng vâng nghe và thực hành Lời Chúa dạy tôi trong Tin Mừng của Người hay không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là Đấng Cứu Độ của ngày hôm qua, của ngày hôm nay và mãi mãi của chúng con. Xin thêm lòng tin cho chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường