Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên B - Lm Anfonso

Tin mừng Ga 6: 60-69:  Chúa Giêsu cũng chấp nhận sự thật phủ phàng ấy, Người liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Chúa Giêsu không muốn kéo số đông về mình vì chân lý không thuộc về số đông...

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 26/8/2018Tin mừng Ga 6: 60-69

Bài Ðọc I: Gs 24,1-2a.15-17.18b

"Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi".

Trích sách ông Giosuê.

Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giosuê liền nói với toàn dân như thế này: "Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa". Dân trả lời rằng: "Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mắt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó cũng như người Amôrê trên phần đất chúng tôi đã tiến vào". Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23

Ðáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a).

Xướng: Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa, linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.

Xướng: Thiên Chúa để mắt coi người hiền đức, và tai Người lắng nghe tiếng họ cầu. Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai.

Xướng: Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ; Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương giập nát.

Xướng: Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhưng Thiên Chúa luôn luôn giải thoát. Người giữ gìn họ xương cốt vẹn toàn, không để cho một cái nào bị gãy.

Xướng: Sự độc dữ sẽ sát hại đứa ác nhân; kẻ ghét người hiền sẽ phải đích thân đền tội. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Người, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Người, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi.

Bài Ðọc II: Ep 5,21-32

"Mầu nhiệm này thật lớn lao: trong Ðức Kitô và trong Hội Thánh".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.

Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Ðức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa: vì chồng là đầu người vợ, như Ðức Kitô là đầu Hội Thánh: chính Người là Ðấng Cứu Chuộc thân thể mình. Nhưng như Hội Thánh phục tùng Ðức Kitô thể nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Ðức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh, để thánh hoá Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch Hội Thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình, là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Ðức Kitô đối với Hội Thánh: vì chúng ta là chi thể của thân xác Người, do xương thịt Người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình: và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Ðức Kitô và Hội Thánh. Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 10,27

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta". - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 6,61-70

"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Ðiều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa". Ðó là lời Chúa.


Suy niệm

Rất thường trong cuộc sống, chúng ta nghe người ta quan niệm rằng “Đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành”. Thưa như thế là đang nói về phương diện đời sống luân lý của đạo. Việc “đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành” là hệ quả của của lòng tin. Đó là phương tiện để nâng con người lên. Nhưng để có thể ý thức ăn ngay ở lành thì điều quan trọng là cần có phương diện tâm linh, có tin thì mới sống được.

Cốt lõi của niềm tin Kitô giáo dạy về một Thiên Chúa yêu thương trao ban tất cả cho con người, thậm chí cả mạng sống mình. Nhưng cũng chính điều ấy lại trở nên nguyên cớ cho người ta tỏ vẻ khó chịu: “Lời này chói tai quá, ai mà tin được”. Điều này đã khiến một số người quay lưng lại với Chúa.

Và Chúa Giêsu cũng chấp nhận sự thật phủ phàng ấy, Người liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Chúa Giêsu không muốn kéo số đông về mình vì chân lý không thuộc về số đông. Người không muốn dùng quyền lực và vị thế mình để ảnh hưởng trên sự chọn lựa của người khác. Người để cho từng người tự chất vấn lương tâm mình, để sự chọn lựa riêng theo tự do mới là sự lựa chọn trưởng thành. Và Phêrô đại diện nhóm Mười Hai thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời".

Vâng, sẽ có lúc trong cuộc sống, ở những ngã rẽ, chúng ta phải thực hiện cho mình những chọn lựa. Lựa chọn ấy quyết định hướng đi, hành động và lối sống của mình. Và sự chọn lựa đẹp nhất, đáng trân trọng nhất lại chính là sự chọn lựa trong những giờ phút cực kỳ khó khăn, tăm tối và gian khổ. Cũng vậy, trong khi người này người kia bỏ Chúa, quay lưng lại với Chúa, trong khi niềm tin của các môn đệ đang bị thử thách mà các ngài vẫn chọn Thầy và tin rằng “Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa” thì chính sự lựa chọn này sẽ nâng đỡ niềm tin cho các môn đệ.

Ngạn ngữ có câu: “Người bạn chân thành nhất là người bạn bên cạnh trong lúc hoạn nạn của bạn mình”. Chính khi các môn đệ chọn Chúa làm bạn mình thì rồi trong những khó khăn, các ngài sẽ cảm nghiệm được sự đồng hành của Chúa. Việc chọn lựa ấy còn nói lên sự trưởng thành trong đức tin, nhờ đó các ngài mới có thể được nâng đỡ và vượt qua những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống. Cũng chính sự lựa chọn quyết liệt ấy mới cho các ngài có đủ sức mạnh bước theo Thầy đến giây phút tàn hơi.

Gần đây, một số bài báo trên truyền thông đưa tin giật gân về việc Hoa Kỳ đang bị những tai tiếng khiến nhiều người tỏ ra thất vọng về Giáo hội. Dẫu vậy, cùng lúc ấy, cũng xuất hiện những dòng bình luận trên internet như sau: “Bạn nghĩ bạn muốn chạy trốn khỏi Giáo Hội. Bạn nghĩ bạn sẽ tìm được một nơi không còn giả hình, không tội lụy à? Tôi không chắc bạn sẽ tìm ra được một nơi như thế. Nhưng điều chắc chắn rằng bạn sẽ không tìm được ở đấy một vị Thiên Chúa khóc lóc, chảy máu và chịu chết, Đấng đã nhận lấy tội lỗi vào cõi lòng Người, nuốt nó trọn khối, để nó bừng bừng trong dạ cho đến khi cháy tàn mới thôi. Bạn chỉ tìm thấy một Thiên Chúa như thế trong Thánh Hội Công Giáo Rôma. Giáo hội không thối rữa đến tận trái tim vì Chúa Giêsu là trái tim nó”.

Vâng, chính khi chúng ta đặt niềm tin tưởng vào Chúa với lời tuyên xưng khẳng khái như Phêrô, vị Tông đồ Cả rằng “Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa”, đức tin ấy giúp biện chứng cho việc Thiên Chúa có khả năng khơi lên ngọn lửa từ đống tro tàn, Ngài có khả năng biến sự dữ thành sự lành, biến cuộc khổ nạn với thập giá trên đồi Calvariô trở nên Thánh giá cứu đời. Và cũng bởi tin vào một Thiên Chúa duy nhất và quyền năng, chúng ta mới có được sự sống đời đời, sự sống Thiên Chúa trao ban cho con người, như thánh Irênê giáo phụ đã cho biết và được Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 460 trích lại: “Đây là lý do tại sao Ngôi Lời đã làm người, và Con Thiên Chúa đã trở thành Con Người: để con người, qua việc bước vào sự hiệp thông với Ngôi Lời và nhờ đó nhận được quyền làm con Thiên Chúa, có thể trở thành một người con của Thiên Chúa” (Adversus haereses, 3,19,1: PG 7,939; x. GLHTCG, 460).

Lạy Chúa, xin cho con cũng mạnh mẽ trong quyết định của mình khi trở nên một Kitô hữu, khi chọn Chúa làm cùng đích đời con, vì con tin rằng chỉ ở nơi Chúa, con mới có được sự sống đời đời. Amen.


Lm Anfonso