Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên C - Lm. Alfonso

Tin mừng Lc 13: 22-30:  Việc Thiên Chúa uốn nắn, khiển trách chung qui vì Ngài luôn muốn điều tốt cho con người. Và để con người mỗi ngày nên hoàn thiện mình, con người cần phải bước đi vào nước Thiên Chúa qua cửa hẹp.
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C


NGÀY 25-08-2019
 


 


  Bài đọc 1: Is 66,18-21

“Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán: “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi châu và Lyđia, là những dân thiện xạ, đến Ý-đại-lợi và Hy-lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta. Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa, họ cỡi ngựa, đi xe, đi võng, cỡi la, cỡi lạc đà, đến núi thánh của Ta là Giêrusalem, khác nào con cái Israel mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa, Chúa phán như thế. Trong những dân đó, Ta sẽ chọn các tư tế, các thầy Lêvi: Chúa phán như vậy”. Vì chưng lời Chúa rằng: Cũng như Ta tạo thành trời mới, đất mới đứng vững trước mặt Ta thế nào, thì dòng dõi ngươi và danh tánh các ngươi sẽ vững bền như vậy”. Đó là lời Chúa.

Đáp ca (Tv 116,1.2): Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).

1) Toàn thể chư dân, hãy khen ngợi Chúa! Hết thảy các nước, hãy chúc tụng Người.

2) Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thực là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời.

Bài đọc II: Dt 12,5-7,11-13

“Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến”.

Trích thư gửi tín hữu Do Thái.

Anh em thân mến, anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với những người con rằng: “Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con”. Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Đường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành. Đó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia (Ga 14,23) – Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. – Alleluia.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (13,22-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi’. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta’. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm

Có lẽ chúng ta từng nghe câu “Quốc có quốc pháp, gia có gia qui”, sống trong một đất nước, một cộng đồng một gia đình đều có những qui tắc giúp ổn định cộng đoàn ấy. Chúa cũng có những qui luật đặt ra cho con người, để con người được hoàn thiện dần dần. Vì ai mà chẳng muốn thoải mái và đi trên con đường rộng rãi, nhưng sống có qui tắc sẽ giúp uốn nắn và hoàn thiện mình mỗi ngày.

Vâng, như ông bà ta thường bảo: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Lời này tương tự với lời bài đọc II trích thư Do Thái: “Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nãn lòng khi Người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt”. Đoạn trích thư mời gọi những người sống đời Kitô hữu hãy kiên vững trong đức tin và kiên trì trong những gian nan thử thách để đạt được ơn cứu độ. Thiên Chúa là Cha, mà cha nào lại không thương con cái. Việc Thiên Chúa uốn nắn, khiển trách chung qui vì Ngài luôn muốn điều tốt cho con người. Và để con người mỗi ngày nên hoàn thiện mình, con người cần phải bước đi vào nước Thiên Chúa qua cửa hẹp.

Trong suốt cuộc hành trình lên Giêrusalem chịu khổ nạn, Chúa Giêsu vừa đi vừa giảng dạy cho các môn đệ và đám đông dân chúng về cách thức sống đời môn đệ. Và rồi, trước câu hỏi của một người trong đám đông nêu lên rằng “phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Với người Pharisêu, họ có xu hướng lạc quan nghĩ rằng mọi con cái Israel đều sẽ được cứu độ, thế thì không cần phải cố gắng chi nữa vì con người ai cũng có số có phần. Những người khác, như người hỏi Chúa Giêsu này, thì lại bi quan vì cho rằng chỉ một ít người đạt được ơn cứu độ mà thôi. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại trả lời một câu khác hơn. Đó là mỗi người hãy tự trả lời cho mình về số phận mình được vào nước Thiên Chúa hay không tùy thuộc vào sự cố gắng của mỗi chúng ta.

Có những người đã được gọi ngay từ đầu nhưng vì cứng lòng tin mà từ chối vào Nước Thiên Chúa. Họ tưởng thế nào mình cũng có một chỗ nơi bàn tiệc Thiên quốc, bởi lẽ đã nhiều lần nghe Chúa giảng dạy, chứng kiến phép lạ Người làm, đi theo Chúa nơi này nơi kia. Nhưng tiếc một điều, nhiều khi mang danh con cái Chúa nên ỷ lại, sống mối tương quan đó cách hời hợt đến độ Chúa phải lên tiếng nói với họ: "Ta không biết các anh từ đâu đến!"

Nhìn lại chặng đường Kitô hữu của chúng ta, một Kitô hữu đạo gốc, một người được rửa tội ngay từ khi được lọt lòng mẹ hẳn hoi, nhưng chúng ta kiểm điểm lại xem mình có giữ các Điều Răn mà Chúa ban cho cách cố gắng hết sức, có giữ luật Chúa cách có tâm chưa, có tập vào nước Thiên Chúa qua cửa hẹp không hay sống theo những đam mê vô bổ, chọn theo cửa rộng ý riêng, còn chuyện Đạo khi nào gần đất xa trời hẵn hay. Cụ thể chúng ta có bỏ lễ Chúa nhật như là một cuộc hẹn mà tôi không sắp xếp được thì bỏ, hay với lý do không có giờ rảnh để đi lễ, hoặc với suy nghĩ giữ đạo trong lòng được rồi, chỉ đi một vài lễ lớn trong năm là đủ. Hoặc có suy nghĩ đến nhà thờ ngày Chúa nhật như một thói quen, để ngày sau hết ra trước tòa Chúa chịu phán xét thì tự tin rằng tôi không bỏ lễ Chúa nhật nào cả, tôi giữ luật xưng tội rước lễ một năm một lần. Đó là cách chúng ta sống giữ Đạo với mức tối thiểu, lắm khi lại đến nhà thờ với thái độ lo ra chia trí những chuyện bên ngoài, đi lễ cho có, đến nhà thờ theo kiểu đã “check-in” tôi đã đặt chân đến nơi đây, chỉ muốn ngồi xa xa với đủ lý do, đi xem lễ mà lòng không có Chúa, vì nếu có thì không ngồi chat điện thoại, chơi game, tán gẫu trong giờ lễ. Nếu ý thức đến với Thiên Chúa là Cha và trong tương quan là con, chúng ta sẽ chăm chú nghe lời Chúa dạy, siêng năng xưng tội và rước lễ, dành giờ đọc kinh cầu nguyện để lòng mình luôn có Chúa.

Chúng ta còn được mời gọi đến với Chúa với một của lễ con dâng, dâng lên Chúa cuộc sống thường ngày của mình, nỗi vất vả mưu sinh, sự mệt mỏi trong công việc, hoàn cảnh gia đình với những khó khăn, trăn trở, dự tính, sự buồn phiền hay niềm vui, từng lời kinh, tiếng đáp, cũng như phần đóng góp công sức… cộng tác với anh chị em làm lễ dâng lên Chúa. Chúng ta hãy để cho Chúa có một chỗ đi vào đời mình, và khuôn mặt mình đừng để nên xa lạ trước mắt Chúa. Vì hết muôn dân muôn nước,“thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đều được mời gọi đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa là hạnh phúc thiên đàng vĩnh cửu”.

Lạy Chúa, Cứu độ là một ơn Chúa ban, nhưng việc đón nhận được ơn cứu độ ấy hay không là còn ở phần mỗi chúng con có cộng tác với ơn Chúa để trở nên sinh ích hay không. Vậy xin Chúa cho con ý thức hơn trong đời sống đạo đức của mình luôn có Chúa đồng hành với con. Amen.

Lm. Alfonso