Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm C - Qua cửa hẹp

Tin mừng Lc 13:22-30: “Chiến đấu để qua cửa hẹp”, đó là thực hiện tiến trình dài theo năm tháng của cuộc sống từng người. Nghĩa là cuộc sống phải tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

 

QUA CỬA HẸP
 

 

Tin mừng 
 Lc 13:22-30

1/Nước trời là ước mơ duy nhất của những ai có đức tin vào Chúa là Đấng cứu độ. Nước trời thì rất bao la, luôn rộng mở đón nhận mọi người qua mọi thời đại. Nhưng theo quan niệm của Chúa Giêsu con đường vào nước trời không phải là đường rộng, đường dễ đi, đường theo sở thích của cá nhân. Con đường vào Nước trời phải thực hiện theo Thánh ý Chúa, phải đi trên con đường của Chúa dù đó là con đường hẹp. Vì Chúa Giêsu dạy: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24)

2/ “Chiến đấu để qua cửa hẹp”, đó là thực hiện tiến trình dài theo năm tháng của cuộc sống từng người. Nghĩa là cuộc sống phải tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa, cuộc sống thực hiện niềm tin không ngừng nghỉ qua cách sống  hoàn thiện như Chúa. Tiến trình này không ai thay thế chúng ta, nhưng đích thân mỗi người phải lần bước trong tâm tình phó thác tuyệt đối nơi Chúa.

3/ “Chiến đấu để qua cửa hẹp”,nghĩa là xem việc sống Tin mừng như thước đo cho giá trị cuộc sống. Bởi vì trong ngày sau hết cũng có những người nói với Chúa “chúng tôi đã từng ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi” (Lc 13,26). Và những người này chờ đợi gì nơi câu trả lời nơi Chúa. Lúc này Chúa sẽ đáp lại: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi những quân làm điều bất chính” (Lc 13,27). Những hạng người này nghĩ rằng tôi đã thấy Chúa, ăn uống với Chúa, nghe lời Chúa giảng… là tốt rồi! Đối với Chúa Giêsu thì không phải. Cho dù có nghe rất nhiều lần Chúa nói, cho dẫu có biết Chúa từ lâu và nhìn xem Chúa thường xuyên, mà hành động của cuộc sống không dựa theo Tin mừng thì cuộc sống ấy được xem là vô giá trị. Đây là những kẻ bất chính, những kẻ làm điều gian ác.

4/Sống Tin mừng là bước theo con đường hẹp. Cho dù con đường hẹp không trôi chảy, không êm xuôi, nhiều rối ren, đầy dẫy những phức tạp, không thiếu những lần khổ đau. Có những lúc khi đi trên con đường hẹp bản thân cảm thấy bất lực, kiệt sức, không vươn dậy nổi. Nhưng trong lúc này Chúa đang ở phía trước đón chờ ta, Chúa đang cần sự can đảm của ta, Chúa mong chúng ta đừng thua cuộc, Chúa muốn chúng ta biết cầu nguyện giống như Chúa trong vườn cây dầu thuở xưa: “Cha ơi, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha”(Lc 22,42).

5/Đời sống của người Kitô hữu luôn luôn có định hướng rõ ràng, đó là cuộc sống không ngừng hướng về Chúa là lẽ sống của mình. Vì cuộc sống có chủ đích là luôn hướng về Chúa, nên khi kết thúc cuộc sống thì phải kết thúc bằng cuộc gặp gỡ Thiên Chúa. Vậy làm thế nào để cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và cá nhân mỗi người sẽ trở nên hiện thực? Câu trả lời này phải được thể hiện bằng cuộc “chiến đấu qua cửu hẹp”. Nghĩa là phải sống giống như Chúa trong suy nghĩ, lời nói việc làm, cùng với những hy sinh quên mình vì lợi ích cho anh chị em xung quanh.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con can đảm bước theo con đường hẹp đến hơn thở cuối cùng. Amen.Lm.Giuse Nguyễn Minh Chánh