Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm C

Tin mừng Lc 13:22-30: Lời Chúa hôm nay đã khẳng định: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”. Bí tích Rủa tội là phương thế hữu hiệu bảo đảm cho người Kitô hữu nhận được ơn cứu độ, nhưng “đức tin không có việc làm là đức tin chết”.
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

 
 

Tin mừng 
 Lc 13:22-30

22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy.23 Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? " Người bảo họ:24 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.25 "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào! , thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!26 Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.27 Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!28 "Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài.29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.30 "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót."

SUY NIỆM

Vì tội mà con người phải mang lấy án phạt, đó là sự chết. Nhưng Thiên Chúa, không thể để cho công trình tạo dựng cua rmình bị Satan phá đổ, Ngài quyết chứu chuộc con ngừoi và trao ban sự sống lại cho con người. Công trình cứu chuộc của Thiên Chúa không đơn giản như công trình tạo dựnbg, bởi Ngài là Thiên Chúa đầy tinh yêu thương, nhưng cũng là Thiên Chúa của sự công minh. Vì thế, việc cứu chuộc con người phải trình bày rõ nét về một Thiên Chúa yêu thương, nhưng cũng là một Thiên Chúa công bằng.

Bởi đó, Đức Giêsu Kitô, Người Con Duy nhất, được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian, thực hiện chương trình cứu chuộc, phục hồi sự sống cho con người. Đức Kitô trên Thập Giá đã trở thành lễ hy tế đền tội cho muôn dân, nhưng cũng chính từ hy tế đó Người đã trở thành dung mạo của lòng thương xót của Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa yêu thương con ngừoi và muốn cho mọi người nhận được ơn cứu độ. Qua Đức Kitô, Thiên Chúa trao ban sự sống cho những ai tin vào tình yêu cứu chuộc của Ngài. Đức tin đó trước tiên được biểu tỏ cách minh nhiên nơi bí tích Rửa tội.

Và Giáo lý Công giáo dạy rằng: Bí tích Rửa Tội cần thiết cho ơn cứu độ đối với những người đã được loan báo Tin Mừng và có khả năng xin lãnh nhận bí tích này. Ngoài bí tích Rửa Tội, Hội Thánh không biết đến một phương thế nào khác để bảo đảm cho người ta được vào vinh phúc vĩnh cửu” (Sách GLCG số: 1257)
 
Như vậy, phải chăng chỉ có những người lãnh nhận bí tích Rửa tội, mang danh Kitô hữu mới  được cứu độ? Công đồng Vaticanô II đã trả lời: “người nào, dù đã gia nhập Giáo Hội, nhưng vì không kiên trì sống trong đức ái, nên chỉ ở trong Giáo Hội theo “thể xác” chứ không phải với “tâm hồn”, thì vẫn không được cứu độ. Tất cả những người con của Giáo Hội phải nhớ rằng địa vị cao trọng họ có được không phải do công trạng riêng mình, nhưng do ân sủng đặc biệt của Đức Kitô; nếu không đáp lại ân sủng ấy bằng tư tưởng, lời nói và việc làm, thì thay vì được cứu độ, họ sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn (Hiến chế tín lý về Giáo Hội, số 14).

Lời Chúa hôm nay đã  khẳng định: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”.  Bí tích Rủa tội là phương thế hữu hiệu bảo đảm cho người Kitô hữu nhận được ơn cứu độ, nhưng “đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Vì thế để được cứu độ, người Kitô hữu được đòi hỏi phải “bước qua của hẹp”. Đó là “cửa” của từ bỏ chính mình để sống theo yêu cầu của Tin Mừng, “cửa” được hìnht hành từ một tấm lòng khiêm cung, không ngạo mạn, nhưng luôn nhận ra sự bất toàn và giới hạn của chính mình để sống tín thác vào Thiên Chúa,“cửa” của lòng bao dung biết loại bỏ tính ích kỷ để sống yêu thương, quảng đại, “cửa”  của hy sinh không buông mình sống theo những đam mê dục vọng… Nói tóm lại ơn cứu độ được dành để cho những ai sẵn lòng bước theo chân Chúa Giêsu, bươc vào cửa hẹp, từ bỏ ý riêng, biến cuộc đời của mình thành hiến lễ đền tội và trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa.
 
Lạy Chúa, chúng con cám tạ Chúa đã cho chúng con hồng ân đức tin, nhờ đó chúng con sẽ nhận được sự sống đời đời. Thế nhưng, đức tin chỉ có thể trao ban sự sống khi chúng con làm cho đức tin đó thực sự được sống động. Xin cho chúng con luôn làm cho ánh sáng đưc tin háy sáng bừng chính đời sống chúng nhân của chúng con trong cuộc sống thường ngày, một chứng nhân được đúc nến từ những bước chân đi qua của hẹp của dời sống hy sinh . AmenLm. Antôn Hà Văn Minh