Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên - Lm. Alfonso

Lắng nghe bài đọc Tin mừng hôm nay, nhất là trong hoàn cảnh của dịch bệnh Corona virus đang hoành hành, mọi người được cảnh báo cần thực hiện rửa tay sát khuẩn thường xuyên nhất là tiếp xúc ở nơi công cộng, có lẽ chúng ta cũng dễ dàng đồng tình với những người Biệt phái và Luật sĩ thời Chúa Giêsu...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 29/08/2021

Lm. Alfonso

Bài Ðọc I: Ðnl 4, 1-2.6-8

“Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môisen nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: ‘Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt’. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không?”

“Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi đừng quên và đừng để lòng xao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy”. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 14,2-3ab.3cd-4ab.4c-5

Ðáp: Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c.1a)

Xướng: Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống.

Xướng: Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa.

Xướng: Người dẫu thề điều chi bất lợi, cũng không thay đổi, không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay. 

Bài Ðọc II: Gc 1,17-18.21b-22. 27

“Anh em hãy thực thi lời đã nghe”.

Trích thư thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật. Cho nên anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác, anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này. Đó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia! (Ga 14,5) – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 7,1-8a.14-15.21-23)

Khi ấy, những người Biệt phái và mấy Luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người Biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người Biệt phái và Luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”. Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”. Ðó là lời Chúa.


Suy niệm

Lắng nghe bài đọc Tin mừng hôm nay, nhất là trong hoàn cảnh của dịch bệnh Corona virus đang hoành hành, mọi người được cảnh báo cần thực hiện rửa tay sát khuẩn thường xuyên nhất là tiếp xúc ở nơi công cộng, có lẽ chúng ta cũng dễ dàng đồng tình với những người Biệt phái và Luật sĩ thời Chúa Giêsu. 

Những nhà lãnh đạo Do Thái dạy dân chúng phải truyền cho nhau giữ những tập tục để tránh bị nhơ uế. Chẳng hạn, không ngồi vào bàn ăn khi chưa rửa tay, hoặc ở nơi công cộng về, không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Vì theo họ giảng giải, người ta thường trở nên ô uế do tiếp xúc những người nơi công cộng và đụng chạm vào các đồ vật này kia. Luật buộc phải rửa tay, vì tay ô uế làm đồ ăn ô uế, và đồ ăn ô uế sẽ khiến cả con người ô uế. Cho nên khi thấy vài môn đệ Chúa Giêsu không thực hiện đúng như tập tục, họ liền “vạch lá tìm sâu”, bắt lỗi Chúa Giêsu và các môn đệ Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?”

Đáp lại, Chúa Giêsu không lên án việc giữ luật vì đây là những luật chính đáng lưu truyền trong dân. Điều sai trái ở đây mà Chúa Giêsu muốn nhắc nhở đó là trong khi các giới răn Thiên luật bất biến và tồn tại qua mọi đời thì con người lại bỏ qua để nắm giữ tập tục được diễn giải theo cảm tính của mình. Chúa Giêsu chỉ ra cho không những là các nhà lãnh đạo Do Thái mà còn cho mỗi chúng ta thấy rằng cần phải “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Trong khi đó, con người ta hay chăm chút cho cái bên ngoài mà xem nhẹ điều cốt lõi, quên mất ý nghĩa thực chất của những luật đó. Vâng, theo Đạo, giữ Đạo và sống Đạo không phải là trung thành với một số điều mà tiền nhân truyền lại là được, mà điều quan trọng là sống mối tương quan thân tình với Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta tôn thờ. Và giới răn Thiên Chúa truyền lại tóm kết trong một điều căn bản duy nhất đó là Mến Chúa, Yêu Người. Mọi chuyện chúng ta làm, mọi luật lệ chúng ta giữ cần phải quy hướng và thể hiện hai mục đích này. Đó cũng là lời mà thánh Giacôbê Tông đồ đã cho biết: “Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình”.

Chuyện kể rằng có hai nhà thiền viện trẻ cùng nhau đi xuống núi. Dọc đường các ngài gặp một cô thiếu nữ rất xinh đứng bên bờ một vũng nước sâu. Thiếu nữ tìm cách vượt qua nhưng không làm sao đi được. Thấy vậy, một thiền viện bước tới, ẵm thiếu nữ lên và giúp cô vượt qua vũng nước an toàn. Xong anh bỏ cô xuống ở phía bờ bên kia, rồi hai anh tiếp tục cuộc hành trình. Chiều khi về gần tới thiền viện, nhà thiền viện kia cứ trách anh bạn mình: “Chúng ta là người tu hành, sao anh lại bế một thiếu nữ như thế?” Để cho người kia trút nỗi bực mình xong, nhà thiền viện mà ban sáng ẵm cô gái, lúc này ôn tồn trả lời: “Anh bạn ạ, tôi đã để cô ta lại bên kia vũng nước, còn anh, sao anh lại mang cô ta về đến tận thiền viện như vậy”.

Quả thật, một người trọng giữ luật cách hình thức, bề ngoài không dám tiếp xúc nữ giới nhưng tâm hồn anh ta lại vấn vương, và có chút nào đó ganh tị hơn là đang giữ luật một cách thành tâm. Còn anh bạn giúp cô gái, anh chỉ ưu tư một điều là làm thế nào để giúp người, và vị thầy đầy nhân đức sẽ không bao giờ trách việc anh làm, nên sau khi giúp người, tâm hồn anh bình an và thong dong bước đi. Câu chuyện ý nhị trên đã minh hoạ rõ nét ý hai lối thể hiện cuộc sống của nơi con người chúng ta.

Ngẫm nghĩ lại bản thân mình xem, tôi có đang giữ luật Chúa một cách hời hợt bề ngoài không, trong khi Chúa Giêsu muốn người ta đừng nên sống giả hình, mà quan trọng hơn là cần để ý đến chuyện tẩy rửa tâm hồn luôn phượng thờ Chúa trên hết, và tẩy rửa trái tim để luôn biết yêu thương anh chị em mình. Vì vào ngày sau hết của cuộc đời mình, chúng ta sẽ được xét xử dựa vào tâm hồn có được trong sạch và con tim có được cao thượng không, trước mười hai ý định xấu xa như “ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng” luôn là một sự cám dỗ cho tâm hồn và con tim chúng ta.

Lạy Chúa, người giữ luật một cách ngay chính là người luôn biết “Nghiêm khắc với chính bản thân mình, nhưng bao dung với người khác”. Xin cho con có được một tâm hồn ngay chính và con tim lương thiện để sống những điều Chúa dạy. Thế nhưng, con nhận thấy rằng mình không thể giữ luật Chúa, và sống Đạo Chúa các thành tâm nếu lòng con không cảm nghiệm được mình đang sống dưới sự hiện diện và đồng hành của Chúa. Xin cho con biết học như tâm tình của thánh Augustinô “Hãy yêu rồi làm”, để con yêu Chúa đủ, nhờ đó con biết hành động với lòng bác ái Kitô giáo trước những nỗi khổ đau và sự khó nhọc mà anh chị em con đang đối diện trong mùa dịch bệnh này. Amen.