Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 16: 21-27: Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN A

 
NGÀY 03/09/2017
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 16: 21-27)

21 Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.22 Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! "23 Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: "Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.24 Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?27 "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.           

Suy niệm

Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI, khi còn tại vị hay bây giờ đã hưu dưỡng, vẫn luôn quan tâm về đời sống của Hội Thánh. Từng là người ngồi trên ngai toà Thánh Phêrô, ngài có cái nhìn thấu đáo về Hội Thánh và những thách đố mà Hội Thánh phải đối diện hôm nay. Nhiều lần ngài nhắc đến hình ảnh của Hội Thánh như con thuyền nhỏ giữa giông bão, bị đánh tứ phía như thể con thuyền ấy có thể chìm. Suy niệm về điều đó, ngài nói, trong khi các môn đệ hoảng loạn chạy ngược chạy xuôi để tìm cách làm sao cho con thuyền không bị chìm ngập, thì dường như Chúa vẫn ngủ yên. Cho đến khi không còn chịu nổi, các môn đệ gọi Chúa, Chúa trấn an: “Có Thầy đây đừng sợ”.

Đối với các môn đệ và cả đối với chúng ta ngày hôm nay, đường lên Giêrusalem của Chúa Giêsu là con đường không thể hiểu nổi. Không thể hiểu sao Thầy lại loan báo điều ấy trong khi có nhiều giải pháp khác tốt hơn. Đó là suy nghĩ của Phêrô và cũng có thể của chúng ta. Áp đặt tư tưởng của mình cho Chúa và bắt Ngài hiểu. Khi cứ khăng khăng như vậy, chúng ta không tài nào hiểu được thánh ý Thiên Chúa. Ngày hôm nay, giữa trùng vây sóng vỗ của chủ nghĩa thế tục, Hội Thánh của Chúa sẽ và vẫn mãi là con thuyền như thể sắp bị nhấn chìm như vậy. Năm 2016, có khoảng 160.000 Kitô hữu ở Đức rời bỏ Giáo Hội Công giáo. Đức Hồng y Muller, nguyên Tổng trưởng Giáo lý Đức tin đã thốt lên, chúng ta có thể đối thoại với các tôn giáo, các chính trị gia, về các vấn đề, nhưng chúng ta lại không thể đối thoại với nhau để tìm ra giải pháp hay giải quyết những khủng hoảng. Ở nước Pháp ngày nay cũng chỉ còn khoảng 5% người còn giữ đạo. Những vùng truyền giáo thì gặp khó khăn, các nơi như Ai Cập, Iraq, Ấn Độ… thì nhà thờ bị đốt cháy, người Công giáo bị giết chết. Nhìn vào đó, chúng ta nhận thấy như một Giáo Hội đang thực sự lên Giêrusalem cùng với Chúa Giêsu. Một Giáo Hội bị bủa vây bởi sóng gió bên ngoài và cả những bách hại bên trong, vì không hiệp nhất, vì kì thị, đố kỵ, tố cáo, lặng mạ, chà đạp lên nhau…

Lạy Chúa, chúng con phải làm gì cho Hội Thánh của Chúa? Vác thập giá mỗi ngày nghĩa là chúng con phải làm gì đây, làm gì cho Chúa và Giáo Hội của Người? 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường