Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 7: 1-8.14-15.21-23: Qua việc tranh luận với các Biệt phái và luật sĩ về việc rửa tay trước khi ăn, Chúa Giêsu đã nghiêm khắc cảnh cáo những người chỉ biết chú trọng lo giữ những tập tục loài người mà bỏ qua các giới luật của Thiên Chúa.

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 02-09-2018

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 7: 1-8.14-15.21-23)
 

1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận;4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? "6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm".

14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế”.

21 “Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế".Suy niệm

 “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch”.

Qua việc tranh luận với các Biệt phái và luật sĩ về việc rửa tay trước khi ăn, Chúa Giêsu đã nghiêm khắc cảnh cáo những người chỉ biết chú trọng lo giữ những tập tục loài người mà bỏ qua các giới luật của Thiên Chúa.

Tuy mọi người Do Thái đều giữ các tập tục của tiền nhân, nhưng không phải mọi người Do Thái đều giữ luật nhiệm nhặt như nhau. Những người ở Galilêa không nhiệm nhặt quá như những người ở Giuđêa. Các môn đệ là những dân thường ở Galilêa, nên ít để ý đến những luật lệ phiền phức mà các Biệt phái và luật sĩ ở Giêrusalem đã tuân giữ nhiệm nhặt. Vì thế ở đây chúng ta mới hiểu lý do các môn đệ dùng bữa mà không rửa tay và bị các Biệt phái, luật sĩ bắt bẻ.

Chúa Giêsu đã nghiêm khắc với các Biệt phái và luật sĩ vì tội giả hình của họ. Nhưng Chúa Giêsu đã dựa vào Kinh Thánh để khiển trách họ, vạch lỗi lầm của họ với mục đích là để sửa chữa họ. Chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu biết cứng rắn với những khuyết điểm lỗi lầm của tha nhân, nghĩa là không nuông chiều khuyết điểm của họ, nhưng hãy lấy tinh thần của Chúa, lời Chúa để chỉ vẽ cho họ nhận ra khuyết điểm hầu giúp họ hoán cải đời sống.

Chúa nhân từ với mọi người, Chúa đã dựa vào tội giả hình của Biệt phái và luật sĩ để rút ra bài học kinh nghiệm dạy cho chúng ta về sự trong sạch và ô uế, về tập tục loài người và giới răn của Thiên Chúa. Chúng ta cũng biết noi gương Chúa khi dựa vào những biến cố xảy ra hằng ngày để rút ra bài học hướng dẫn những người chung quanh về ơn Chúa ban, về sự Chúa quan phòng, về tình thương của Chúa, v.v. Nhất là đời sống hoàn thiện để thăng tiến và thánh hóa tha nhân.

Lạy Chúa, xin ban ơn hướng dẫn chúng con trong đời sống, để chúng con biết thể hiện một niềm tin yêu thực lòng đối với Chúa và đối với anh chị em chúng con. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường