Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 18: 15-20: “Khen thưởng công khai, sửa sai thầm kín” là cách tế nhị và bác ái mà người ta cần có để cư xử với nhau. 
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN A
NGÀY 06/09/2020
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 18: 15-20)

15 "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.18 "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Hiệp lời cầu nguyện19 "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”.

Suy niệm

 

Qua trận dịch COVID-19, có người nói vui: “Việt Nam kiểm soát dịch tốt, bởi vì nhiều người chỉ hay nói sau lưng, mà dịch bệnh lây lan khi nói chuyện mặt giáp mặt”. Thật mỉa mai rằng chúng ta có một tật xấu là ngại góp ý người khác trước mặt cách chân thành, nhưng lại rất dạn dĩ nói xấu sau lưng kẻ khác, thậm chí thêu dệt cho điều mình nói ra thêm ly kỳ hấp dẫn.

Khởi đầu đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta không làm ngơ trước tội lỗi của người khác, Người cũng không mời gọi tố cáo họ, nhưng hướng dẫn tiến tới một cuộc đối thoại riêng tư. Quả vậy, “khen thưởng công khai, sửa sai thầm kín” là cách tế nhị và bác ái mà người ta cần có để cư xử với nhau. Cho nên Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy cố gắng thuyết phục người anh em đang mắc lỗi và giúp đưa họ về với cộng đoàn, để “nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em”.

Tiến trình sửa sai huynh đệ này diễn ra từ từ, từng bước một. Bước này không hiệu quả mới chuyển qua bước kế tiếp.

Trước tiên là cuộc gặp gỡ kín đáo giữa người sửa lỗi và người phạm lỗi. Mục đích để giúp người phạm lỗi lắng nghe lời góp ý chân thành, từ đó có thể thay đổi cuộc sống mình. Nếu người đó vẫn ương bướng, thì người sửa lỗi mới tiến tới bước kế tiếp: nhờ hai, ba người nữa để tăng sức thuyết phục, kiên trì đối thoại, góp ý để người anh em ấy nhận ra cái sai. Và bước thứ ba, nếu như người ấy vẫn ngoan cố, người sửa lỗi cũng không được bỏ cuộc. Hãy coi người phạm lỗi như anh em và không muốn mất người ấy ngay cả khi Giáo Hội đã đưa ra quyết định cuối cùng. Là thành phần của Giáo Hội, người sửa sai cần phải thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa trên những tội nhân, vì chính Chúa Giêsu đến để kêu gọi người tội lỗi ăn năn hối cải. Do đó, trong việc sửa sai anh em, điều cần là mở ngỏ để người lỗi phạm có thể lúc nào đó ăn năn mà trở lại giao hòa với cộng đoàn.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn được kiên trì trong việc sửa sai tha nhân. Xin giúp cho lời góp ý của chúng con luôn mang tinh thần bác ái và tế nhị, để không bao giờ là nguyên cớ gây cho người khác xa rời Chúa và cộng đoàn. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường