Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 10/09/2017
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 18: 15-20)

15 "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.18 "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Hiệp lời cầu nguyện19 "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”.

Suy niệm

Trong cuộc sống có những vấn đề rất tế nhị, chúng ta không nên thực hiện trong cộng đoàn. Vấn đề này thường gặp phải khi làm việc chung với nhau. Sự hoàn thiện của một người dựa trên chuẩn mực của Thiên Chúa: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện”. Cho nên lời kêu gọi này thành kim chỉ nam cho việc góp ý cho nhau, để thăng tiến trên hành trình đức tin. Đôi khi, tình trạng này xảy ra vì bị lạm dụng. Nó không còn là sự chân thành, là tình yêu vô vị lợi với anh chị em mà nó là cách người ta hạ bệ nhau trong cộng đoàn. Những ai thực sự gặp Chúa trong hành trình đức tin mới nhận ra sự yếu đuối của mình và anh chị em; đồng thời, mới có khả năng trao cho người khác cơ hội thăng tiến và nên thánh.

Chính xác từng câu chữ trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không muốn chúng ta loại trừ anh chị em khỏi cộng đoàn mà là tìm cách sửa lỗi cho nhau trong mọi hoàn cảnh. Điều quan trọng là cầu nguyện cho anh chị em lỡ phạm sai lầm, nâng đỡ và giúp họ nhận ra những tai hại khi phạm lỗi, hậu quả của tội lỗi mà họ đã gian díu. Vì Chúa Giêsu đã nói: “Người khoẻ mạnh không cần đến thầy thuốc, người đau yếu mới cần”. Do vậy, Chúa Giêsu muốn chúng ta sống và thực hành Lời Người, hiểu cách Chúa dùng mỗi người như thế nào. Chúa mong chúng ta là cánh tay nối dài của lòng thương xót, của sự bao dung và tha thứ của Chúa với anh chị em. Chúng ta đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, nhưng hễ mình cầm buộc ai điều gì thì Thiên Chúa cũng sẽ cầm buộc mình như thế… Hiểu rằng, đó là cơ bản để có được sự thống nhất trong cộng đoàn. Do điều này, nên chỉ khi anh chị em tự đánh mất chính mình và tự loại trừ bản thân ra khỏi cộng đoàn, còn không chúng ta vẫn nên kiên trì trao cơ hội để họ sửa lỗi và làm lại từ đầu.

Xin Chúa giúp chúng ta biết điều chỉnh những giới hạn của mình trước khi là người sửa lỗi anh chị em, để cách góp ý, sửa lỗi của chúng ta luôn phản ánh Chúa Giêsu mục tử nhân lành và khiêm hạ. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường