Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 14: 25-33 Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM - C


NGÀY 08-09-2019

 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14: 25-33)

25 Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:26 "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.28 "Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo:30 "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng?32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà.33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

SUY NIỆM

 

“Từ bỏ” và “tiên liệu” là hai từ khoá mà chúng ta có thể rút ra từ trong Tin Mừng ngày hôm nay. 

Từ bỏ anh chị em, vợ chồng, cha mẹ xem ra dễ. Dù là huyết thống, máu mủ, dù là tình thân thật đấy, nhưng bỏ thì vẫn dễ hơn là từ bỏ mạng sống mình. Bỏ cái bên ngoài con người ta thì dễ hơn là bỏ cái bên trong con người ta. Bỏ một người bạn, mất đi một người thân, thậm chí mất vợ mất chồng có thể chúng ta sẽ kết giao lại, có lại nó trong đời. Còn bỏ chính mình thì làm sao? 

Thánh Phao-lô hay nói với chúng ta rằng anh em hãy mặc lấy Chúa Ki-tô. Mặc lấy ở đây không phải như thay một cái áo và mặc lấy một cái áo mới khác. Mặc lấy Chúa Ki-tô là hãy để Chúa Ki-tô làm chủ con người ta, từ con người đến mọi tâm tình. Thế nên từ bỏ cha mẹ, anh chị em, vợ chồng theo nghĩa đen là dám khước từ cả những thứ mà ta cho là thân thiết nhất, và dám quyết liệt chọn lựa Chúa là trên hết cuộc đời ta. Đó là sự quyết liệt của ơn gọi, của chọn lựa, của đời sống đạo đích thực nơi người Ki-tô hữu chúng ta. Chúa Giê-su còn nói hãy từ bỏ những gì mình có, đó có thể là những thứ chúng ta còn đang sở hữu nữa. Và ai không từ bỏ và dám chọn lựa Chúa cách quyết liệt ấy thì không xứng đáng làm môn đệ của Chúa. Nhiều người theo Chúa trong đời tận hiến vẫn còn đi hàng hai, theo Chúa thì chơi chơi, hiến dâng thì dè xẻn, tính toán và ấp ủ sỡ hữu rất nhiều thứ tiện nghi làm trang sức cho đời dâng hiến. Nhiều Ki-tô hữu ngày nay cũng chọn lựa thái độ cách nửa vời. Bỏ mình đi thì ít mà muốn thu vào của cải thì nhiều. Chúa thành ra không quan trọng, lý tưởng thành ra một loại son phấn để che đậy dã tâm muốn chiếm hữu tất cả mọi thứ. 

Từ bỏ mình, phó thác vào Chúa, chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình, nhưng cũng phải biết tiên liệu cuộc đời và công việc chúng ta trong ánh sáng của Thánh Thần. Như người chủ nhà tiên liệu việc xây dựng, như vị tướng tiên liệu một trận đánh, v.v. chúng ta cũng tiên liệu hành trình của chúng ta. Nhiều người theo Chúa và ngây thơ nghĩ rằng Chúa sẽ làm hết mọi sự và mình không cần phải làm gì, suy nghĩ gì. Chúa Thánh Thần làm qua trí khôn của chúng ta, Chúa làm việc qua thiện chí của chúng ta, Chúa kiên trì huấn luyện chúng ta qua sự hy sinh, kiên nhẫn tập các nhân đức mỗi ngày. Hãy tiên liệu mọi sự bằng cách lắng nghe và làm theo tiếng nói của Thánh Thần hướng dẫn. 

Lạy Chúa, chúng con hay có tính so nài, phân vân, tham lam, muốn chiếm hữu thật nhiều. Xin cho chúng con biết từ bỏ mình mà theo Chúa cho trọn vẹn, nhất là từ bỏ ý riêng của chúng con và sống theo ý Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường