Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên C - Chúa Giàu Lòng Thương Xót

Tin mừng Lc 15: 1 - 32: Tin Mừng Thánh Luca thuật lại phản ứng của những người Pharisiêu và các Kinh Sư về thái độ thân thiện của Chúa với “người tội lỗi”. Hạng người phản ứng Chúa Giêsu...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM - C

 
CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
 Tin mừng Lc 15: 1 - 32

 
1/  Tin Mừng Thánh Luca thuật lại phản ứng của những người Pharisiêu và các Kinh Sư về thái độ thân thiện của Chúa với “người tội lỗi”. Hạng người phản ứng Chúa Giêsu là những người chưa nhận ra đường lối cứu độ của Chúa, chưa hiểu rõ tận tường về lòng thương xót của Chúa,  chưa nhận biết bản chất của Chúa “là Tình Yêu”.

2/ Chúa Giêsu đến trần gian là để mặc khải đường lối cứu độ của Chúa Cha. Đó không phải là thái độ thụ động nhưng là sứ mạng năng động. Chúa Giêsu năng động khi chủ động cho mọi người biết đường lối cứu độ là tìm kiếm: Chúa tìm kiếm con chiên lạc, Chúa tìm kiếm đồng bạc bị mất. Việc đi tìm kiếm “những gì đã hư mất”, qua đó Chúa còn thể hiện sự nhẫn nại và cương quyết. Nhẫn nại lao mình tìm kiếm cho bằng được đối tượng mình yêu thương. Cương quyết đi đến cùng, bất chấp hiểm nguy để kiếm tìm đối tượng của ơn cứu độ.

3/ Chúa Giêsu đến trần gian còn trao ban lòng thương xót của Thiên Chúa cho những tội nhân. Dụ ngôn người Cha nhân hậu phản ảnh độc đáo về chân dung nhân từ của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Người con hoang đàng là hình ảnh của những người tội lỗi. Anh ta phạm tội rất nặng khi tự mình cắt đứt mối hiệp thông thân tình với Cha. Anh này phạm tội rất nhiều khi gom hết tài sản Cha chia để sống phóng đãng và phung phí. Anh ấy đã đánh mất phẩm giá cao quý của con người khi ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng. Dù người con hoang phạm tội rất nặng, phạm tội rất nhiều, phẩm giá con người bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng khi đối diện với người Cha thì lòng thương xót hiền phụ đã phủ lấp và tẩy sạch con người cũ của anh. Bởi vì nơi tấm lòng của người Cha luôn chất chứa tràn đầy tình yêu và lòng thương xót. Vả lại người Cha ấy luôn sẵn sàng rộng lượng thứ tha những yếu đuối và tội lỗi cho người con.

4/ Thiên Chúa là Tình Yêu. Đấy là bản chất của Thiên Chúa. Vì là tình yêu nên Chúa Giêsu cho thấy Thiên Chúa không chấp tội con người, Thiên Chúa không trừng phạt con người, Thiên Chúa không giết chết con người. Ngược lại Thiên Chúa là Tình Yêu Ngài luôn thông cảm và nâng đỡ những ai lầm lỗi, luôn yêu thương giao hòa tội nhân với Thiên Chúa, luôn ban ơn tha thứ cho tội nhân để họ được sống dồi dào trong Chúa.

Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu đi bước trước. Chúa đi bước trước để kiếm tìm tội nhân. Chúa luôn nói lời tha thứ trước, trong lúc tội nhân đang ngập ngừng thú tội cùng Chúa. Hơn nữa trong lúc tội nhân nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, thì Chúa đã phục hồi phẩm giá cho tội nhân để đương sự được hiệp thông hoàn toàn trong Chúa.

5/ Cảm nghiệm về tình thương lạ lùng của Thiên Chúa, thì đây cũng là lúc chúng ta được kêu gọi phải sống như Thiên Chúa là Tình Yêu. Sống như Chúa là thách đố thực sự cho chúng ta. Nhưng sống như  Chúa sẽ là một hành vi cao thượng. Hành vi ấy dẫn đưa chúng ta đi vào bầu trời của tự do. Nơi đây chúng ta không còn bị ràng buộc của tính ích kỷ và cố chấp, của cách sống thù hận và không bao dung. Nơi bầu trời tự do ấy chúng ta chỉ mang những suy nghĩ, lời nói, hành động của sự thông cảm và tha thứ, của tình thương chân thành và hòa giải. Đặc biệt nơi bầu trời tự do này, chúng ta đang góp phần xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống cho tha nhân.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con biết yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.
 


Lm. Giuse Nguyễn Minh Chánh