Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 15: 1-32  Mỗi người trong chúng ta là con chiên trong đàn của Chúa, là đồng bạc trong tay Chúa, hơn thế nữa còn là người con rất yêu quý của Chúa. 
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

 CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN C
 

NGÀY 15/09/2019

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 15: 1-10)

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.8 "Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối."

 

Suy niệm 

Trình thuật đoạn Tin Mừng hôm nay diễn tả rõ nét hình ảnh Thiên Chúa nhân hậu. 

Với dụ ngôn về “con chiên lạc”, đã miêu tả chủ chăn chiên phải bỏ 99 con trong hoang địa để đi tìm con chiên lạc. Chứng tỏ rằng: bất cứ giá nào, ông cũng không để mất, dù chỉ là một con. Ý nghĩa này muốn nói lên tầm quan trọng và tự do trở về của người tội lỗi, ý nghĩa đó quan trọng đến mức bất cứ giá nào, người tội lỗi đó cũng phải được trở về, điều đó đã chứng tỏ được lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

Và Chúa Giêsu lại tiếp nối tư tưởng của mình bằng một dụ ngôn “đồng tiền bị đánh mất”. Qua dụ ngôn này, muốn ám chỉ rằng Thiên Chúa sẽ vui mừng khi một người ăn năn trở về. Bởi vì, Thiên Chúa không muốn để bất cứ một ai bị hư mất, nhưng muốn cứu vớt hết mọi người. 

 Mỗi người trong chúng ta là con chiên trong đàn của Chúa, là đồng bạc trong tay Chúa, hơn thế nữa còn là người con rất yêu quý của Chúa. 

Nhưng, chúng ta là người con như thế nào? Chúng ta có biết hồi tâm hay không? chúng ta có nhìn thấy được sự mất mát, sự thiếu thốn của chính mình để quay trở về, mà đón nhận sự tha thứ và sống lại trong tình yêu thương của Thiên Chúa hay không? 

Thiên Chúa đang chờ đợi mỗi người chúng ta quay trở về, để Chúa ôm vào lòng với cả tình yêu thương, để Chúa tha thứ tất cả những lỗi lầm bằng tấm lòng khoan dung nhân hậu. 

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết nhìn thấy được những lỗi lầm của mình, để quay trở về với Chúa, trở về trong vòng tay yêu thương nhân hậu của Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường