Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên A - Khánh Nhật Truyền Giáo - Lm. Alfonso

Tin mừng Mt 28: 16-20: “Mỗi người ở ngoài Chúa là một cánh đồng truyền giáo, và mỗi người ở trong Chúa là một nhà truyền giáo”.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN A


 KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
 

Bài đọc I: Trích sách Tiên tri Isaia (Is 56:1.6-7)

Đây Thiên Chúa phán: “Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện. “Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh Người, để trở nên tôi tớ Chúa, tất cả những ai giữ ngày Sabbat, không hề sai lỗi, và trung thành với giao ước của Ta, Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh, và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”. Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 66,2-3.5.6 và 8

Đáp: Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài (c.4).

1) Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng con, xin tỏ ra cho chúng con thấy long nhan Ngài tươi sáng, để trên địa cầu, thiên hạ nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân người ta được rõ ơn Ngài cứu độ. – Đáp.

2) Các dân tộc hãy mừng vui và khoái trá, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. – Đáp.

3) Chư dân hãy ca tụng Ngài. Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con, để cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. – Đáp.

Bài Ðọc II: Trích sách Công Vụ Tông Ðồ (Cv 13:46-49)

Bấy giờ ông Phaolô và ông Banaba mạnh dạn lên tiếng: "Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất." Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Đó là lời Chúa. 

Alleluia, alleluia! (Mt 28,19-20) – Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – All.

Bài kết thúc Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 28: 16-20)

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thày. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thày đã truyền cho các con. Và đây Thày ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm

Hôm nay, Giáo hội long trọng cử hành Khánh nhật Truyền Giáo, ngày cầu nguyện cách đặc biệt cho việc loan báo Tin mừng. Theo nghĩa Hán Việt, “Khánh nhật” là mở ra một ngày trọng đại, có một sự kiện đặc biệt. Khánh nhật Truyền giáo là ngày Giáo hội mời gọi tín hữu toàn cầu hợp lòng một ý cầu nguyện và cộng tác cho công cuộc loan báo Tin Mừng như lệnh truyền của Chúa Giêsu từ khi thiết lập Hội Thánh. Mỗi năm, Giáo Hội cũng dành riêng một Chúa Nhật để kêu gọi các tín hữu cầu nguyện, hy sinh, đóng góp, đồng thời thúc giục mọi người luôn thao thức về việc đem Tin Mừng ơn Chúa cứu chuộc đến cho mọi người, công cuộc truyền giảng Tin Mừng rất cao quý.

Đoạn Tin mừng cho chúng ta thấy nhiệm vụ loan báo Tin mừng là một việc cấp bách, thậm chí với những người đức tin cũng còn non yếu, nhưng không vì thế mà lại thu mình lại, hay cứ chần chừ. Lời Chúa Giêsu trao lại cho những người đầu tiên của Hội thánh mới thành hình: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em”. Việc truyền giáo không phải là việc của chỉ những người đứng đầu Hội thánh hay những vị kỳ cựu trong đạo, nhưng đó là sứ mệnh của Kitô hữu.

Việc truyền giáo không của riêng ai, và không phải là một việc làm tùy hứng, muốn làm hay không cũng được. Không, đây là một bổn phận mà không một ai có quyền trốn tránh, cũng như không ai có lý do nào được miễn chuẩn. Từ một em bé đến một cụ già, từ một bệnh nhân trong bệnh viện đến một công nhân ngoài công trường hay một giáo viên trên bục giảng, từ một nhân viên trong các cửa hàng thức ăn nhanh đến một Graber xe ôm công nghệ, từ một người buôn gánh bán bưng đến một thương gia, từ người đi khắp bốn phương trời đến một người nội trợ, từ một người bình dân đến một người trí thức… trong mỗi hoàn cảnh sinh sống, người nào cũng có thể tìm thấy cách thức truyền giáo thích hợp với khả năng của mình vì “Mỗi người ở ngoài Chúa là một cánh đồng truyền giáo, và mỗi người ở trong Chúa là một nhà truyền giáo”.

Chúng ta được tái sinh trong Bí tích Rửa tội, liền với đó, tự trong bản chất Kitô hữu, chúng ta thực thi sứ mạng Loan báo Tin mừng. Lời Đức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ với các Kitô hữu rằng “Mỗi người đã chịu phép rửa là một sứ mạng.” Vậy, đây không phải là việc của những người rảnh rỗi, nhàn cư, khá giả… cũng không phải là một công chuyện gì đó thêm vào hay việc rốt hết, để rồi chừng nào tôi sắp xếp xong hết mọi thứ mới nghĩ đến nhiệm vụ loan báo Tin mừng. Công đồng Vaticanô II xác quyết: “Tự bản chất, giáo hội mang sứ mạng truyền giáo” 

Trong năm nay, năm được ghi dấu bởi những đau khổ và thách đố do đại dịch Covid-19 gây ra, Sứ điệp Truyền giáo 2020 của Đức thánh cha Phanxicô cho biết con đường truyền giáo của toàn Giáo hội tiếp tục được tìm thấy dưới ánh sáng trong tường thuật ơn gọi của tiên tri Isaia: “Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8). Đây là câu trả lời luôn luôn mới trước câu hỏi của Chúa: “Ta sẽ sai ai đây?” Lời kêu gọi này xuất phát từ con tim của Thiên Chúa, từ lòng thương xót của Người, chất vấn cả Giáo hội và nhân loại trong cuộc khủng hoảng thế giới hiện nay.

Biết rằng ai trong chúng ta đứng trước đại dịch và cái chết hàng loạt từ người bình dân đến hàng trung lưu, từ người thường dân đến các quan chức làm cho chúng ta thực sự hoảng sợ, mất phương hướng và khiếp đảm. Cái chết làm cho chúng ta cảm nghiệm sự yếu đuối của con người; nhưng đồng thời nhắc nhở chúng ta về một khát vọng mạnh mẽ về sự sống và về việc được giải thoát khỏi sự dữ. Trong bối cảnh này, lời mời gọi loan báo Tin Mừng, lời mời ra khỏi chính mình vì tình yêu Thiên Chúa và người lân cận được trình bày như một cơ hội để chia sẻ, phục vụ và cầu bầu. Sứ vụ mà Thiên Chúa giao phó cho mỗi người đi từ cái tôi sợ hãi và khép kín đến cái tôi được tìm thấy và đổi mới từ chính việc trao ban chính mình cho người khác.

Dẫu biết rằng không phải ai ai cũng có thời giờ hoặc khả năng, nhưng mọi người đều có thể thực hiện công việc loan báo Tin mừng cách gián tiếp. Chẳng hạn, cầu nguyện cho việc truyền giáo; đóng góp vào việc truyền giáo bằng những hy sinh, bớt tiêu xài một chút trong gia đình hay cho cá nhân mình để đóng góp vào công cuộc truyền giáo. Và trên hết là loan báo Tin mừng bằng đời sống chứng nhân. Và cách truyền giáo tốt nhất và hữu hiệu nhất vẫn là lời mời gọi như bài đọc I: “Hãy giữ luật và thực thi công bình”. Truyền giáo bằng đời sống tốt đẹp của chúng ta, một đời sống đạo đức chân thành, cởi mở, yêu thương và công bằng là một tấm gương sáng trước mặt mọi người. 

Lm. Alfonso