Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 28: 16-20 Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội cử hành ngày Khánh nhật Truyền giáo để cầu nguyện cho sứ mạng mà chính Chúa Giêsu đã truyền lại cho Giáo Hội: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng (x. Mc 16,9-18).

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN C


CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
 


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (28: 16-20)

16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.


Suy niệm

Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội cử hành ngày Khánh nhật Truyền giáo để cầu nguyện cho sứ mạng mà chính Chúa Giêsu đã truyền lại cho Giáo Hội: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng (x. Mc 16,9-18). Ý thức về bản chất và trách nhiệm truyền giáo của Giáo Hội, Đức Giáo hoàng Phanxicô trong Sứ điệp Truyền giáo 2019, đã mời gọi mọi thành phần dân Chúa trở về với cội nguồn của ơn gọi mà chúng ta lãnh nhận để được sai đi: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.

Gia đình là Giáo Hội thu nhỏ, là thành phần của dân Chúa. Do đó, gia đình chúng ta cần tái khám phá lại vai trò, ơn gọi và hành động truyền giáo của mình bằng việc gắn kết đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô, nghĩa là đức tin mà chúng ta đã nhận lãnh cách nhưng không nơi bí tích Rửa Tội. Khi chúng ta nhận lãnh món quà này cách nhưng không thì chúng ta cũng chia sẻ cho người khác cách nhưng không.

 Tiếp đến, gia đình cần thi hành sứ mạng truyền giáo của mình qua gương sáng đời sống và lời chứng của mình trong môi trường sống hằng ngày như Công đồng Vatican II đã dạy trong hiến chế Lumen Gentium, số 35: “Gia đình Kitô giáo lớn tiếng loan truyền sức mạnh của Nước Thiên Chúa và niềm cậy trông vào một đời sống hạnh phúc. Như thế bằng gương lành và lời chứng, gia đình Kitô giáo thuyết phục thế gian về tội lỗi đồng thời soi sáng cho những ai đang kiếm tìm chân lý”.

Chúng ta nguyện xin Chúa luôn tuôn ban cho chúng ta ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để chúng ta được thúc đẩy thi hành sứ mạng truyền giáo mà chúng ta đã lãnh nhận từ mệnh lệnh của Chúa Giêsu qua việc sống và thực hành Lời Chúa.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường