Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 30-37: Yêu thương và phục vụ, đó là tóm lược chính yếu mà Chúa Giêsu muốn tỏ lộ cho chúng ta trong Tin Mừng hôm nay. 

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 23-09-2018

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (9: 30-37)

30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại".32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?"34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người".36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy".

Suy niệm

Yêu thương và phục vụ, đó là tóm lược chính yếu mà Chúa Giêsu muốn tỏ lộ cho chúng ta trong Tin Mừng hôm nay. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến độ xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta. Và con đường cứu chuộc ấy được thể hiện qua nẻo đường yêu thương và phục vụ.

Để yêu thương và phục vụ, Chúa Giêsu đã không ngần ngại sống cuộc sống gần gũi với con người. Người đã yêu thương hết mọi người chẳng trừ một ai. Họ là kẻ nghèo, người giàu, kẻ khỏe mạnh, người ôm đau, kẻ điếc, người mù, kẻ câm, người què, người công chính, kẻ tội lỗi, v.v. Chúa yêu thương họ, san sẻ cuộc sống với họ và nhất là chia tay để phục vụ nâng đỡ và chữa lành mọi khổ đau của họ. Và chứng tá lớn nhất để minh chứng cuộc đời yêu thương và phục vụ hết mình của Chúa là đón nhận cuộc thương khó và chết để cho chúng ta được sống. Chúa khát khao và ước mong người môn đệ của Chúa sống cung cách phục vụ và yêu thương như Chúa. 

Theo thói đời “người làm lớn thì có kẻ hầu người hạ”, do đó, ước mong theo Chúa nơi các Tông đồ cũng bị nhiễm bởi suy nghĩ trần tục này. Họ đã không học được bài học yêu thương và phục vụ của Chúa. Họ muốn hưởng thụ nhờ quyền cao chức trọng. Đó cũng là tâm thức bình thường mà người Kitô hữu chúng ta vẫn có hôm nay.

"Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Đó là lời mời liên nỉ của Chúa gửi cho chúng ta. Hay nói đúng hơn Chúa luôn mời gọi chúng ta đi vào nẻo đường của yêu thương và phục vụ. Là môn đệ Chúa, mỗi người Kitô hữu chúng ta cần ý thức và sẵn sàng đáp trả tiếng mời gọi này của Chúa. Hãy sống yêu thương và san sẻ cuộc sống cho nhau. Hãy phục vụ nhau như chính Chúa đã phục vụ chúng ta.

Lạy Chúa, để sống và thực thi bài học yêu thương và phục vụ như Chúa, chúng con phải đối diện với biết bao thử thách. Xin cho chúng con biết bám chặt vào Chúa để chúng con sống được bài học trân quý này. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường