Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16:1-13: Lời Chúa hôm nay là lời nhắc nhở chúng ta hãy đưa ra một quyết định chọn lựa dứt khoát: ai là ông chủ cuộc đời của chúng ta - Thiên Chúa hay tiền bạc?

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM - C


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (16, 10-13) 

10Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? 12Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? 13Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được. 

Suy niệm 

Tặng phẩm cao quý mà Thiên Chúa ban cho con người chính là sự tự do. Tự do không phải để hành động theo ý mình, nhưng theo ý muốn của Đấng Tạo Thành. Bởi Thiên Chúa tạo dựng con người là để muốn con người đạt tới hạnh phúc, nhưng Thiên Chúa không cưỡng bức con người hưởng hạnh phúc, mà hạnh phúc con người có được do chính mình tự do chọn lấy. Bởi có tự do chọn lựa như thế con người mới thể hiện lòng mến yêu và sự khao khát hạnh phúc do Thiên Chúa tặng ban. 

Tuy nhiên, tội xuất hiện đã làm vẫn đục tâm trí con người, đã làm cho con người biến ân ban tự do trở thành phương tiện phục vụ cho ý riêng của mình. Và oái oăm thay, ý riêng con người nào có chi tốt lành, nó chỉ chứa đầy tà ý, tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, ganh ghét, v.v. Tự do không còn mang đúng ý nghĩa ban đầu của ân ban, đó là cách thế thể hiện lòng mến yêu sự thiện để sống theo sự thiện. Bị chi phối bởi tội, con người lạm dụng tự do để hành động ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, để rồi tự do trở thành phương thế xô đẩy con người tới chỗ hủy diệt. 

Lời Chúa hôm nay là lời nhắc nhở chúng ta hãy đưa ra một quyết định chọn lựa dứt khoát: ai là ông chủ cuộc đời của chúng ta - Thiên Chúa hay tiền bạc? Và cũng là lời nhắc nhở chúng ta - những Ki-tô hữu - chắc chắn chúng ta tôn thờ một mình Thiên Chúa - Ông Chủ duy nhất của chúng ta. Nhưng trong thực tế của cuộc sống, hình như cũng có những lúc chúng ta để Thiên Chúa đứng ra bên lề cuộc sống, và hình như mọi ưu tiên của chúng ta là làm sao kiếm được nhiều tiền hơn là tìm mọi phương thế để đạt nhiều ân sủng của Chúa. 

Lạy Chúa, tiền bạc luôn làm cho chúng con chao đảo, và nhiều khi chúng con bán rẻ lương tâm của người Ki-tô hữu để lấy những đồng tiền vô nghĩa. Có lẽ Chúa cũng đau lòng gạt lệ vì sự chọn lựa sai lầm của chúng con khi chúng con bỏ Chúa chạy theo những đồng tiền phù du. Ước mong sao Lời Chúa hôm nay là lời nhắc nhở để chúng con ý thức lại về mối tương giao giữa chúng con với Chúa để chúng con can đảm chỉ biết chọn Chúa làm Ông Chủ của mình. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường