Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 9: 38-43.45.47-48: Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn...

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN B

Ngày 30.9.2018 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 9: 38-43.45.47-48)

38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta".39 Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.41 "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.42 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.44 [ ]45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục.46 [ ]47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

Suy niệm

“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” 

Trước thái độ của Gioan đối với những người không thuộc nhóm các Tông đồ nhưng họ vẫn nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ, Chúa đã dạy Gioan và các môn đệ bài học quý giá trên bước đường sứ vụ.

Chúa Giêsu đến thế gian để hiến thân, hầu mang lại ơn cứu độ cho muôn người, không loại trừ một ai. Và khi chọn gọi các môn đệ để tiếp nối sứ vụ của mình, Người cũng mời gọi họ bước vào con đường cứu độ, nghĩa là bắt đầu sống một tình yêu bao dung và quảng đại hiến thân để phục vụ. Vì thế, tư tưởng cục bộ hẹp hòi, phe nhóm nhất định không có chỗ đứng trong sứ vụ của người môn đệ Đức Kitô.

Hơn lúc nào hết, người Kitô hữu chúng ta đang sống trong một thế giới rộng mở và kết nối với nhau, một “thế giới phẳng”. Do đó, cần lắm một Giáo Hội luôn mở rộng cửa để đón tiếp tất cả mọi người, để đối thoại và phục vụ cho con người ngày nay. Ngược lại, một tình trạng khép kín, một cung cách bảo thủ sẽ làm cho Giáo Hội trở nên chậm chạp, nghèo nàn và xa cách, không thể chu toàn sứ vụ mà Chúa Giêsu trao phó, đó là mang tình yêu và ơn cứu độ của Chúa đến cho muôn người. Nói như thế không đồng nghĩa với việc chúng ta sẵn sàng thoả hiệp với những trào lưu tục hoá, dễ dàng làm ngơ trước những điều sai trái và nghịch với các giá trị Tin Mừng. Chúa Giêsu cũng luôn nhắc nhở chúng ta phải có thái độ kiên quyết và dứt khoát với tội lỗi và sự dữ, để mong lãnh nhận ơn cứu độ Chúa hứa ban.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con có một con tim bao dung, quảng đại và một tinh thần rộng mở, nhiệt thành để luôn hăng say trong việc góp phần mở mang Nước Chúa và phục vụ cho phần rỗi của mọi người. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường