Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Lm. Alfonso

Đức thánh cha Gioan Phaolô II đã nói: “Đối với nhiều người, chuỗi Mân Côi là phương cách để họ trò chuyện với Thiên Chúa mỗi ngày. Chuỗi Mân Côi dẫn chúng ta vào một sự mật thiết sâu sắc hơn nữa với Chúa Kitô và với Đức Trinh Nữ Maria.”

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B

KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI


NGÀY 03/10/2021

Lm. Alfonso

Bài đọc 1: St 3,9-15.20

“Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”.

Trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa: “Con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn núp”. Chúa phán bảo ông rằng: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi không được ăn ư?” Ađam thưa lại: “Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn”. Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi đã làm điều đó?” Người phụ nữ thưa:”Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn”. Thiên Chúa phán bảo con rắn rằng: “Bởi vì mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người”. Và Ađam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh. Đó là lời Chúa.

Đáp ca: 1Sm 2,1.4-5.6-7.8

Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Đấng Cứu độ tôi (c.1a).

1) Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được gia tăng trong Thiên Chúa tôi; miệng tôi mở rộng ra trước quân thù, vì tôi reo mừng việc Chúa cứu độ tôi. 

2) Chiếc cung những người chiến sĩ đã bị bẻ gãy, và người yếu đuối được mạnh khoẻ thêm. Những kẻ no nê phải làm thuê độ nhật, và những người đói khát khỏi phải làm thuê; người son sẻ thì sinh năm đẻ bảy, còn kẻ đông con nay phải héo tàn. 

3) Chúa làm cho chết và Chúa làm cho sống, Chúa đày xuống Âm phủ và Chúa dẫn ra. Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu có, Chúa hạ xuống thấp và Chúa nâng lên cao. 

4) Từ nơi cát bụi, Chúa nâng người yếu đuối; từ chỗ phân nhơ, Chúa nhắc kẻ khó nghèo, để cho họ ngồi chung với các vương giả, và cho họ dự phần ngôi báu vinh quang.

Bài đọc II: Cv 1,12-14

Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ôliu trở về Giêrusalem. Núi này ở gần Giêrusalem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày Sabáth. Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông : Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philípphê, Tôma, Batôlômêô, Mátthêu, Giacôbê con ông Anphê, Simon thuộc nhóm Quá Khích, và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia (Lc 1,28): Kính chào Trinh Nữ Maria đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ, Trinh Nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Alleluia.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,26-38)

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavíd tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa.

Suy niệm 1

Ngày nay người Công giáo dễ dàng chuộc cỗ tràng hạt Mân Côi từ nhà sách Công giáo, hoặc nơi khu vực phục vụ ảnh tượng của một giáo xứ, một nhà dòng để xin cha làm phép rồi đem về nào là lần chuỗi, đeo tràng hạt vào cổ hay ở cổ tay mang theo mình, treo trên xe để nhắc mình đọc kinh xin Chúa ban bình an khi đi đường, cho đến việc có thể làm món quà kỷ niệm cho người thân và bạn bè Công giáo như cử chỉ qua Mẹ Mân Côi, xin Chúa hộ phù cho người mình thương mến. Như lời bài đọc II trích sách Công vụ Tông đồ mà chúng ta nghe: “Tất cả các Tông đồ đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Chúa Giêsu, và với anh em của Chúa Giêsu”.

Mầu Nhiệm Mân Côi còn được xem là bản Tin mừng rút gọn, là phương tiện cầu nguyện cho người ở mọi giai tầng từ cao sang quyền quý cho tới bình dân thấp hèn, cho các thanh niên thiếu nữ, cho các ông cụ bà lão hay cho những trẻ thơ lên ba lên năm. Sở dĩ như thế vì lời kinh được bắt đầu bằng “Ave Maria” – Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”, đây là lời chào của Tổng lãnh thiên thần Gabriel khi đến gặp Đức Mẹ trong ngày truyền tin. Để rồi, những lời ấy dần trở thành khởi đầu cho Kinh Kính Mừng. Một lời kinh bình dân quen thuộc, có ai biết được nó lại có khởi nguồn từ những lời trong Kinh Thánh thế chứ.
Theo truyền thống Giáo hội, thánh Đaminh sống vào thế kỷ XIII là người đã cổ võ việc lần hạt Mân Côi theo lệnh truyền của Đức Mẹ để đem lại ơn bình an và sự hợp nhất cho Giáo hội, trong bối cảnh có nhiều rạn nứt, chia rẽ. Thánh nhân cũng là người đầu tiên kết những bông hoa hồng làm thành tràng hạt dâng kính Đức Mẹ. Kể từ đó cho tới ngày nay, chuỗi hạt chúng ta sử dụng, dù được làm bằng chất liệu gì, cũng được gọi là “Chuỗi Mân Côi” vì “Mân Côi” có nghĩa là “Bông hồng”.

Lời kinh Mân Côi như đóa hoa hồng trao tặng, 10 kinh Mân côi là một bó hoa hồng, và chuỗi Mân Côi 50 kinh là một tràng hoa hồng thiêng liêng mà các tín hữu Công Giáo một khi thành tâm cầu nguyện, dâng lên Chúa Giêsu và Mẹ Maria để tỏ lòng ca ngợi và tán dương thì sẽ nhận được giá trị to lớn từ lời cầu nguyện bằng tràng chuỗi ấy. Chẳng hạn cầu cho thế giới thoát khỏi dịch bệnh, quốc gia thoát khỏi xung đột chiến tranh loạn ly, dân tộc thoát khỏi khinh thị, vùng đất thoát khỏi thảm họa, xóm làng thoát khỏi nghi kỵ, các thành viên trong gia đình thoát khỏi bất hòa, anh chị em thoát khỏi ganh tỵ, bằng hữu thoát khỏi hơn thua, con cái thoát khỏi bất trị, tôn giáo thoát khỏi bách hại, người nghèo thoát khỏi bất công, người yếu thế thoát khỏi chèn ép tư bề… Các vị lãnh đạo Giáo hội không ngừng kêu gọi chúng ta hãy siêng năng lần Chuỗi mọi nơi mọi lúc, nhất là trong tháng 10, nơi mỗi cá nhân cũng như trong các gia đình. Chẳng hạn,

- Đức Thánh cha Piô IX đã khuyên nhủ: “Hãy lần chuỗi mỗi buổi tối trong gia đình”. Cũng chính ngài đã xác định: “Kinh Mân côi là một kho tàng quý giá nhất của Giáo hội”.

- Đức Thánh cha Lêô XIII đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải lần hạt, và người ta đã gọi ngài là vị Giáo hoàng của kinh Mân Côi. Ngài đã xuất bản khoảng 12 Thông điệp nói về Kinh Mân Côi, ấy là không kể đến 8 văn kiện khác nữa. Chính ngài đã thiết lập tháng Mân Côi và thêm vào kinh cầu Đức Bà câu: “Nữ Vương rất thánh Mân Côi, cầu cho chúng con”.

- Đức Thánh cha Piô X cũng nhắc bảo chúng ta: “Nếu các con muốn cho gia đình được bình an, thì hãy lần hạt mỗi buổi tối.”

- Đức Thánh cha Piô XI cũng đồng quan điểm ấy khi ngài viết: “Chúng tôi khuyên các bậc làm cha làm mẹ hãy tập cho con cái mình thói quen lần chuỗi. Mỗi lần tiếp kiến các đôi vợ chồng trẻ, chúng tôi đều khuyên nhủ họ hãy siêng năng lần chuỗi. Ngay cả chúng tôi nữa, không ngày nào mà chúng tôi không lần chuỗi”.

- Đức Thánh cha Piô XII cũng đã khuyên nhủ các bạn trẻ: “Hãy yêu mến Mẹ qua việc lần chuỗi Mân Côi”. Năm 1951 ngài đã ra thông điệp về Kinh Mân Côi, ngài xin các tín hữu “hãy lần chuỗi gấp đôi trong tháng Mân Côi”. Trong một lần tiếp kiến, ngài nói với một vị Giám mục: “Hãy yêu cầu các linh mục của ngài cầu nguyện và hãy nói cho họ biết: Đức Thánh cha vẫn lần chuỗi mỗi ngày”. Khi về già, trước lúc đi ngủ, dù là nửa đêm, ngài cũng vẫn lần chuỗi.

- Đức Thánh cha Gioan XXIII, ngay trong năm đầu của triều đại, ngài cũng đã ra một thông điệp về Kinh Mân Côi.

- Đức thánh cha Gioan Phaolô II đã nói: “Đối với nhiều người, chuỗi Mân Côi là phương cách để họ trò chuyện với Thiên Chúa mỗi ngày. Chuỗi Mân Côi dẫn chúng ta vào một sự mật thiết sâu sắc hơn nữa với Chúa Kitô và với Đức Trinh Nữ Maria.”

- Đức Thánh cha Bênêđict XVI phát biểu của vào dịp khai mạc và bế mạc Tháng Đức Mẹ (tháng 5/2008): “Kinh Mân Côi không phải là một thực hành đạo đức bị đẩy vào quá khứ, như lời cầu nguyện ở các thời điểm khác nhau để luyến tiếc về quá khứ. Trái lại, kinh Mân Côi đang được nhận biết như mùa xuân mới.”

- Đức Thánh cha Phanxicô, ngay từ đầu triều đại Giáo hoàng, ngài đã có thói quen đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ trong đền thờ Đức Bà Cả ở Rôma trước và sau mỗi chuyến tông du nước ngoài. Điều này cho thấy ngài đặc biết yêu kính Mẹ Thiên Chúa. Nơi bức ảnh này, Đức Thánh cha nhìn thấy đức tin của dân Chúa, từ hàng thế kỷ đã quây quần quanh Mẹ giữa những lúc khó khăn để cầu xin một dấu hiệu ân sủng từ trời cao, bởi vì “điều không thể đối với loài người thì không phải là không thể đối với Thiên Chúa”. Và trong cuốn sách “Il Rosario. Preghiera del cuore” (Kinh mân côi. Một lời kinh từ trái tim) do cha Yoannis Lahzi Gaid, người đã làm thư ký riêng của giáo hoàng là tác giả, có dòng lời tựa viết tay của Đức thánh cha Phanxicô rằng “Chuỗi Mân côi là lời kinh luôn đi cùng tôi, và đó cũng là lời kinh của người thường và các vị thánh… đó là lời kinh từ trái tim tôi.”

Như vậy, các vị lãnh đạo Giáo hội đều nhất trí về sự tuyệt hảo của Kinh Mân côi và mong muốn mọi tín hữu hãy siêng năng lần chuỗi. Vì như lời thánh Phaolô trong thơ gởi giáo đoàn Philipphê, khuyên các tín hữu trong mỗi ngày sống: “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.” (Pl 4,6)

Hướng về miền Nam lúc này đây, những anh chị em ở vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ đang bước vào những ngày đầu của giai đoạn “bình thường mới” kể từ 1.10.2021, có thể nói là “sống chung với lũ”. Những nhân viên tuyến đầu cũng đã thấm mệt trong công tác chống dịch trong khi dịch bệnh Covid vẫn còn đang lẩn quẩn trong dân cư. Hướng ra xa chút nữa ngoài biển Đông, tình hình bất ổn khu vực, nước thì đang giương oai, nước thì đang gồng mình chống chọi khiến cho các quốc gia đang chạy đua nâng cấp vũ trang từng giờ từng ngày. Và ở vùng Miến Điện hay Tây Á, người dân đang lo sợ cho mạng sống của mình bị tước đoạt khi các thế lực đang kình chống giao tranh với nhau. Còn trong viễn cảnh toàn cầu, biết bao là bất ổn khiến người ta tìm mọi cách tháo chạy, chen chút trên những chiếc thuyền thô sơ, hay thậm chí bám càng phi cơ, đánh đổi cả mạng sống qua những lớp hàng rào thép gai, cố vượt biên để hy vọng tìm được vùng đất an toàn cho gia đình mình. Vâng, chúng ta chợt nhận ra một thế giới đắm chìm trong sự bành trướng của sự dữ, những nguy cơ đổ vỡ trong đời sống gia đình, và thiếu vắng những nỗ lực sống thánh.

Và rồi dường như đã lâu, chúng ta khó bắt gặp một ai đó cầm tràng chuỗi Mân Côi trên tay lần chuỗi. Thay vào đó, chúng ta dễ dàng bắt gặp một người trên tay thường xuyên cầm chiếc điện thoại di động lướt mạng xã hội, vui thú với một clip. Thậm chí bản thân chúng ta chứ đừng nói ai xa, ngay cả khi đang ngồi trước màn hình tivi lớn, mình vẫn nhìn vào những màn hình điện thoại nhỏ hơn. Một lối sống hiện đại dần làm cho người ta không còn thời giờ cho Kinh Mân Côi dầu chỉ 15-20 phút. Trong tâm hồn chúng ta đã hình thành một não trạng “luôn luôn bận rộn” đến nỗi không còn thời giờ trò chuyện với Chúa hay với Đức Mẹ. Điều này đã được Đức Hồng y Albino Luciani Tổng Giám mục Tổng giáo phận Venice năm 1973, sau này trở thành Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I - nói về “sự khủng hoảng trong cầu nguyện” trên khắp thế giới, trong đó một phần nguyên nhân là do “những ồn ào đã xâm chiếm cuộc sống của chúng ta”.

Cha Patrick Peyton, người được biết đến như là “linh mục của chuỗi Mân Côi”. Ngài là người đã tạo ra cụm từ “gia đình cùng cầu nguyện, cùng chung sống”. Thuở nhỏ, ngài đã quá quen với việc cầu nguyện cùng gia đình bằng chuỗi Mân Côi mỗi tối. Khi lần đầu tiên rời xa gia đình để đi làm, cha ở trọ nơi nhà một gia đình Công Giáo khác. Cha đã rất sốc và buồn khi mọi người trong nhà ấy không cầu nguyện trước khi đi ngủ.

Ngài viết rằng: “Trong khi giả vờ ngủ, tôi đã cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi của mình và tôi cảm nhận được nỗi đau khổ của người con xa nhớ quê hương, nỗi đắng cay khi sống giữa những người mà lối sống của họ khác biệt với tôi, quan niệm về các giá trị sống của họ không đúng với tất cả những rèn luyện và trải nghiệm của tôi, điều mà tôi được dạy là bình thường.”

Đây rõ ràng là một trải nghiệm quan trọng của cha Peyton. Cha nhận ra rằng cha không thể xem thường đức tin đã được lãnh nhận nơi gia đình. Đó cũng là lý do tại sao khi bi kịch gieo xuống cuộc đời mình, đang lúc chuẩn bị lãnh nhận chức thánh, cha Peyton vẫn có thể hướng về Đức Maria. Nhờ vào việc tận hiến cho Mẹ, cha Peyton đã được chữa lành một cách thần kỳ khỏi chứng bệnh suy nhược. Và đáp trả lại, cha đã cống hiến đời mình để lan truyền việc tận hiến cho Đức Maria. Ngài đã nói rằng: “Công trạng và vinh quang của mỗi việc làm mà tôi thực hiện đều sẽ thuộc về Mẹ và chỉ mình Mẹ”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho con một người Mẹ tuyệt vời trên trời là Đức Maria. Xin cho con và gia đình con, khu xóm con, họ đạo con biết dùng những lời Kinh Mân Côi trong tháng 10 này kính Đức Maria từ mẫu, nhớ Mẹ nhắn nhủ: “Hãy ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng trái tim Mẹ và hãy năng lần hạt Mân Côi”. Nhờ chuỗi Mân Côi, là một vũ khí giúp con vượt thắng những cám dỗ đời này và là con đường nhờ Mẹ giúp con đến với Chúa. Amen.

Suy niệm 2:

Kinh Mân Côi theo định nghĩa của các từ điển thần học Công Giáo, tiếng La Tinh gọi là Rosarium, Anh ngữ là Rosary, Hán tự là , phát âm là [méiguijing], giọng Hán Việt đọc là Mai Côi Kinh. Tiếng Việt đọc trại ra là Mân Côi – Văn Côi – Mai Khôi – Môi Khôi.

Như vậy, chữ “Mân Côi” có nghĩa là “Bông hồng”. Thuở xưa, dân chúng hay kết vòng hoa thành triều thiêng dâng tặng một vị họ ngưỡng mộ. Cho nên gọi là lời kinh hoa hồng (hoa Mân Côi) vì hoa hồng là nữ hoàng của các loài hoa. Ban đầu có 15 mầu nhiệm Mân Côi gồm 150 Kinh Kính Mừng tương ứng với 150 Thánh Vịnh. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thêm năm sự Sáng để kinh Mân Côi trở thành cuốn sách Tin Mừng rút gọn. Sự tiến triển qua dòng thời gian của kinh Mân Côi quan trọng nhất nằm ở chỗ chuyển từ một lời kinh chúc tụng Đức Mẹ Maria đến chỗ suy niệm về cuộc đời Chúa Cứu thế với con tim và cặp mắt của Mẹ Maria. Mỗi chục kinh để tưởng nhớ một mầu nhiệm liên hệ đến Chúa Giêsu hay Đức Mẹ. Kinh Mân Côi suy niệm 20 Mầu Nhiệm, gồm 200 kinh chia làm từng chục. Mỗi chục gồm một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh, và được chia làm 4 Mầu Nhiệm chính mà đặc ngữ Công Giáo gọi là Mùa, như Mầu Nhiệm Mùa Vui, Sáng, Thương, Mừng:

- Năm mầu nhiệm Vui: diễn tả mầu nhiệm Nhập thể và cuộc sống âm thầm của Chúa Giêsu suốt ba mươi năm tại Nadaréth.

- Năm mầu nhiệm Sáng: Diễn tả những biến cố trong ba năm Chúa Giêsu đi loan báo Tin mừng Nước Trời.

- Năm mầu nhiệm Thương: Diễn tả các sự đau khổ mà Chúa Giêsu phải chịu trong cuộc Tử nạn để đền tội và chết thay cho loài người.

- Năm mầu nhiệm Mừng: Diễn tả các sự kiện cứu độ của mầu nhiệm Chúa Giêsu Phục Sinh mà Đức Maria là người đầu tiên đại diện cho Hội Thánh được hưởng ơn ấy.

Bởi đó, một tràng 200 Kinh Mân Côi là triều thiên hoa hồng lớn, và một chuỗi Mân Côi 50 kinh là một bó hoa hay một triều thiên hoa hồng nhỏ mà chúng ta dâng lên Chúa Giêsu và Mẹ Maria để tỏ ý ca ngợi các Đấng.

Lòng sùng kính Đức Mẹ đã có từ trong truyền thống Kinh Thánh. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Luca tường thuật lại sự kiện Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến với một thôn nữ. Nhưng lời sứ thần Chúa rất cung kính: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Cung kính bởi vì sứ thần mang sứ điệp cho một người quan trọng thực thi việc nhiệm mầu. Sứ thần loan báo cho Đức Maria biết kế hoạch mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, bằng việc Chúa Cha muốn Con Một thụ thai làm người trong lòng Đức Trinh nữ Maria. Chúa Cha cũng chờ đợi Đức Maria ưng thuận trong sự tự do trước biến cố cứu chuộc mà Người sẽ thực hiện. Và Đức Maria đã khiêm tốn gật đầu: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Chính bởi sự tự khiêm ấy mà Mẹ đáng được ca tụng.

Sách Công vụ Tông đồ còn cho biết, sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, “các môn đệ trở lại Giêrusalem, đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Người.” Mẹ chẳng những đồng hành hiệp công với công trình cứu chuộc của Chúa Con, mà còn tiếp tục đồng hành cùng Hội thánh cho đến ngày được Chúa rước lên trời. Vì thế mà chúng ta có lý khi chạy đến cậy trông nơi Mẹ.

Hội Thánh luôn nhắc chúng ta về sự linh nghiệm của Chuỗi Mân Côi trong đời sống Đức Tin. Chỉ những ai siêng năng lần Chuỗi Mân Côi hằng ngày mới cảm nhận được ơn ích thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban cho con người qua lời kinh đơn sơ này. Chính nhờ Chuỗi Mân Côi các tín hữu dâng kính Mẹ giúp Hội Thánh thoát khỏi biết bao cơn nguy biến như lịch sử đã minh chứng.

Vào thế kỷ XIII, bè rối Albigeois nổi lên ở miền Nam nước Pháp. Đức Mẹ hiện ra với thánh Đaminh và chỉ cho ngài tràng chuỗi Mân Côi như một khí giới thiêng liêng. Chính nhờ lối sống đơn sơ khiêm hạ và sự nhiệt thành rao giảng Lời Chúa của các tu sĩ dòng Đaminh, cùng việc các tín hữu siêng năng lần hạt Mân Côi, chỉ sau một thời gian ngắn, thánh Đaminh đã cảm hóa đưa được 150.000 người theo lạc giáo trở về cùng Hội Thánh.

- Năm 1511, đạo quân Hồi giáo phát xuất từ Thổ nhĩ kỳ xâm lược Âu Châu, Đức Giáo hoàng Piô V đã kêu gọi thành lập đạo binh Thánh Giá. Ngài cũng kêu gọi mọi tín hữu hợp ý bằng việc siêng năng lần hạt Mân côi để xin Đức Mẹ giúp ngăn cuộc xâm lược. Ngày 7/10/1571, trong trận chiến tại vịnh Lepante, đạo quân Thánh Giá đã chặn đứng đà tiến của quân địch trang bị vũ khí hùng hậu. Để ghi nhớ cuộc chiến thắng lịch sử này, Đức Giáo hoàng đã truyền thiết lập lễ Mân côi hằng năm để tạ ơn Chúa.
* Thánh Đaminh quả quyết: "Không có cách cầu nguyện nào đẹp lòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria bằng đọc kinh Mân côi sốt sắng.”

* Thánh Bênađô nói: "Kinh Mân côi có sức xua đuổi ma quỷ, hỏa ngục kinh hoàng khi nghe Danh Thánh Maria".

* Theo thánh Grignion de Monfort: “Ngoài Thánh lễ Missa và kinh Nhật khóa (Phụng vụ Giờ kinh), không còn kinh nào có sức kéo ơn Chúa xuống cho ta hơn Kinh Mân Côi. Kinh là chiếc giây nối liền đất với trời".

* Còn với thánh Alphongsô Maria Liguori nhiệt thành truyền bá lòng sùng kính Mẹ Maria: “Hết mọi ơn thánh ở trong Chúa Giêsu như nguồn mạch, nhưng do ý định mầu nhiệm và thương xót của Chúa, không một ơn nào ban xuống cho loài người mà không có Mẹ cầu xin cho.” Cả những lúc tuổi già sức yếu trên giường bệnh, thánh Alphongsô vốn không ngừng lần hạt Mân Côi. Có lúc ngài hỏi thầy giúp bệnh nhân rằng: “Cha đã lần hạt Mân Côi chưa thầy?” Thầy giúp bệnh nhân trả lời: “Cha đừng sợ, vì Cha đã lần hạt nhiều rồi, Đức Mẹ không bao giờ bỏ Cha đâu!” Nghe thấy câu nói đơn sơ ngây ngô như thế, ngài đã nhấn mạnh khi nói với Thầy: “Con không biết rằng, phần rỗi đời đời của Cha hệ tại việc lần hạt Mân Côi sao?” Ngài dạy rằng áo choàng của Mẹ như tấm lá chắn cho tội nhân.

* Thánh Alano de la Roche thì cho biết những hồng ân ban cho những người siêng năng lần hạt:

1. Kẻ có tội ăn năn trở lại,
2. Người đói khó được dư đầy ơn phúc,
3. Người bị xiềng xích, nô lệ tội lỗi được giải phóng,
4. Người buồn phiền, than khóc được vui mừng,
5. Người chiến đấu được an bình, khỏi mưu chước ma quỷ.
6. Người thiếu thốn được no đủ,
7. Các tu sĩ sống xứng đáng với bậc mình,
8. Người ngu dốt thành thông giỏi,
9. Người ham danh sẽ chiến thắng hư danh,
10. Kẻ qua đời được tha hình phạt vì tội đã phạm.

Mẹ thánh Têrêsa Calcutta khuyên nhủ: "Hãy lần hạt Mân côi, để Mẹ Maria luôn ở với bạn, hướng dẫn, che chở, gìn giữ bạn như người Mẹ. Kinh Mân Côi phải là lời cầu nguyện trong gia đình bạn. Gia đình cầu nguyện với nhau là gia đình tồn tại với nhau".

Kinh Mân Côi là lời kinh dễ đọc, phù hợp mọi người kể cả người già, trẻ em, người bận bịu kẻ rỗi rảnh, kẻ cô đơn hay nhóm hội đông đúc. Có thể nói Kinh Mân Côi là lời kinh gần gũi nhất trong các gia đình. Nhân tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi tín hữu trên toàn thế giới đọc kinh Mân Côi mỗi ngày, trong suốt tháng Mười kính Đức Mẹ, cùng lần chuỗi trong tinh thần hiệp thông và ăn năn sám hối, cầu xin Thánh mẫu Thiên Chúa và Tổng Lãnh Thiên Thần Micae bảo vệ Giáo Hội khỏi ma quỷ, kẻ luôn tìm cách chia tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa và anh chị em mình.

Vậy các hội đoàn, lớp giáo lý, ca đoàn, các thành viên trong gia đình, khu xóm được mời gọi tổ chức lần Chuỗi Mân Côi sống mà giáo phận Phú Cường hướng dẫn. Giá trị ơn ích các tín hữu được hưởng của cả chuỗi Mân Côi dù là thực hiện chỉ một chục, nhờ sự liên kết, nâng đỡ nhau sống tâm tình đạo đức lời kinh Mân Côi mọi nơi mọi lúc.