Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 21: 33-43: Bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!"39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 08/10/2017
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 21: 33-43)

33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta”.38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!"39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? "41 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông”.42 Đức Giêsu bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Suy niệm

Ngay từ khi được hiện hữu, con người đã tỏ ra bất trung với Đấng Tạo Thành. Và từ thế hệ này tới thế hệ khác con người luôn tìm cách dành cho mình quyền thống trị địa cầu, và vì vậy, họ không ngừng tìm mọi cách để loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống.

Nhưng việc chối bỏ Thiên Chúa có làm cho con người thành toàn không? Đức chân phước Phaolô VI trong thông điệp “tiến bộ các dân tộc” đã nói, ngăn trở lớn nhất của công cuộc phát triển ngày nay là việc cấm cửa của ý thức hệ đối với Thiên Chúa và sự dửng dưng đối với Ngài của chủ trương vô thần, hậu quả của việc dửng dưng là người ta coi thường luôn cả giá trị con người. Thật vậy, cuộc sống con người không thể đạt tới cùng đích của nó nếu người ta quên đi lý do về sự hiện hữu của mình.

Con người hiện hữu không do chính mình, nhưng bởi Thiên Chúa tình yêu, Ngài muốn con người chia sẻ sự sống với Ngài. Vì thế, con người luôn được mời gọi liên kết với Ngài trong mối tương quan tình yêu. Quả thật, “con người không thể tự tiến hành để được phát triển, bởi vì họ không thể tự tạo ra một nền nhân bản đích thực. Chỉ khi chúng ta nghĩ rằng, chúng ta, từng cá nhân và từng cộng đoàn, được mời gọi làm con cái Thiên Chúa để cùng tham gia vào một đại gia đình Thiên Chúa, lúc đó chúng ta mới có thể có được một tư duy mới và những năng lực mới để phục vụ cho một nền nhân bản toàn diện đích thực. Có sẵn sàng chấp nhận Thiên Chúa, chúng ta mới chấp nhận anh chị em và chấp nhận một cuộc sống được hiểu như một nhiệm vụ liên đới và tươi vui” (Đức chân phước Phaolô VI).

Những tá điền chiếm đoạt vườn nho của ông chủ, loại trừ luôn cả người con thừa tự, cứ ngỡ họ đã trở thành chủ nhân ông. Họ đã lầm, họ quên đi rằng, họ vẫn mãi chỉ là những tá điền, những người làm công. Họ chẳng có quyền hành chi cả, bởi thế cuối cùng họ cũng bị tru diệt, những thứ họ chiếm đoạt cũng chẳng bao giờ thuộc về họ.

Khi con người loại trừ Thiên Chúa, con người cũng chẳng bao giờ có được điều mình ước mong, bởi con người mãi chỉ là thụ tạo. Loại trừ Thiên Chúa cũng đồng nghĩa loại trừ chính mình.

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con ngu dại, đánh mất chính mình khi để cuộc đời bị tục hoá, bị lôi kéo vào cơn lốc của chủ nghĩa hưởng thụ ích kỷ. Xin dạy chúng con ý thức được rằng, chúng con chỉ là chúng con khi chúng con luôn trung thành với Chúa, và không để mình rơi vào những học thuyết xa lạ với đức tin . Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường