Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 11-19: Bài Tin Mừng hôm nay khi Chúa Giêsu chữa lành mười người phong, trong đó có cả một người dân ngoại cho thấy ơn cứu độ Người mang đến cho hết thảy mọi người, cả người có đạo cũng như lương dân, nhất là người khốn cùng, tội lỗi.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN C


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17: 11-19)

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi! "14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch.15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? ".19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."19 "Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.

SUY NIỆM

 

Đoạn Tin Mừng hôm nay nhắc đến một căn bệnh, mà ở Việt Nam chúng ta, người Bắc gọi là bệnh hủi, người Trung gọi là bệnh phong, còn người miền Nam gọi là bệnh cùi. Đây là một căn bệnh dễ lây lan và nan y vào thời đó. Xã hội Do Thái thời xưa coi người mắc bệnh này là hình ảnh điển hình của tội lỗi. Vì thế, khi Chúa Giêsu chữa lành mười người phong, trong đó có cả một người dân ngoại cho thấy ơn cứu độ Người mang đến cho hết thải mọi người, cả người có đạo cũng như lương dân, nhất là người khốn cùng, tội lỗi.

 Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, người ấy lại là một lương dân. Vâng, ở các nơi hành hương, chúng ta nhận thấy không thiếu những lương dân chạy đến cầu xin, tạ ơn. So với các Kitô hữu thì cách nào đó người lương dân là một người ngoại. Nhưng cung cách của họ thể hiện lòng thành tín có thể sánh vai với người đạo gốc, cho nên không thiếu ơn lành của Chúa đến cho họ.

Trong mười người mà đoạn Tin Mừng nhắc tới, chỉ mỗi người lương dân chạy đến với Chúa nên người ấy còn được Chúa chữa lành tâm hồn khi nói với anh: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Lòng tin hệ tại ở việc nhận biết mình được Thiên Chúa cứu chữa, vì thế biết ngọn nguồn mà tạ ơn, “sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn Người”. Cũng vì điều ấy, người phong còn được chữa lành không những bệnh tật thể xác mà còn được gột rửa phần hồn. Đó cũng là thao thức mà Chúa muốn đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ý thức sứ mệnh loan báo Tin Mừng, để ngày càng có nhiều người hơn nữa nhận biết họ được Thiên Chúa xót thương và cứu chuộc, để cùng cộng đoàn Kitô giáo, họ được cất chung lời cảm tạ. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường