Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C - Lm. Alfonso

Tin mừng Lc 17: 11-19:  Đoạn Tin Mừng hôm nay là cao trào về việc Chúa dạy con người tập sống biết ơn, đây là một đức tính nhân văn. 

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN C

CHẲNG PHẢI CẢ MƯỜI NGƯỜI ĐƯỢC SẠCH SAO? 

Bài đọc I: 2V 5,14-17

“Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa”.
 
Trích sách Các Vua quyển thứ II.
 
Trong những ngày ấy, Naaman, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm bảy lần ở sông Giođan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch. Sau đó, ông và đoàn tuỳ tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Đến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: “Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tớ ông”. Tiên tri trả lời rằng: “Có Chúa hằng sống, tôi đang đứng trước mặt Người: Thật tôi không dám nhận đâu”. Naaman cố nài ép, nhưng tiên tri không nghe. Naaman nói thêm rằng: “Tuỳ ý ông, nhưng tôi xin ông ban phép cho tôi, là đầy tớ của ông, được chở một ít đất vừa sức hai con la chở được, vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho thần minh nào khác”. Đó là lời Chúa.
 
Đáp ca: Tv 97,1.2-3ab.3cd-4
 
Đáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân (c.2b).
 
1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.
 
2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.
 
3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca!
 
Bài đọc II: 2Tm 2,8-13
 
“Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Đức Kitô”.
 
Trích thư thứ II của thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthê.
 
Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi Đavít, đã từ cõi chết sống lại, theo như Tin Mừng cha rao giảng. Vì Tin Mừng đó mà cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác, nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích! Vì thế, cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Đức Giêsu Kitô.
Đây cha nói thật: Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người. Đó là lời Chúa.
 
Alleluia, alleluia! Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời! Alleluia.
 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17:11-19)
 
Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. Ðó là lời Chúa.
 
Suy niệm:
 
Trích sách Các Vua quyển II kể về việc Naaman, quan lãnh binh của vua xứ Syria, bị nổi bệnh và được vị tiên tri của Thiên Chúa chỉ bảo xuống tắm bảy lần ở sông Giođan, ông tin và thi hành theo nên da thịt ông được sạch trở lại. Khi một người ngoại mà đã tin rồi thì họ rất sốt sắng và tìm cách tạ ơn: “Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel”. Ông tìm cách dâng của lễ tạ ơn vì nhận ra ơn lành được chữa khỏi đến từ Thiên Chúa. Việc tạ ơn ông nghĩ đẹp lòng Chúa nhất đó là: Từ nay ngoài Chúa, Naaman sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho thần minh nào khác. Liệu đức tin của chúng ta dám sống như Naaman chứ?
 
Đoạn Tin Mừng hôm nay là cao trào về việc Chúa dạy con người tập sống biết ơn, đây là một đức tính nhân văn. Trong đoạn Tin mừng hôm nay, thánh sử Luca nhắc đến một căn bệnh, mà ở Việt Nam chúng ta, người Bắc gọi là bệnh hủi, người Trung gọi là bệnh phong, còn người miền Nam gọi là bệnh cùi. Người bệnh phong sống mà như chết: về thể xác bị vi trùng Hansen ăn, lại dễ lây lan và bệnh nan y vào thời đó vì chưa có thuốc trị; về tinh thần thì bị xã hội loại trừ, phải đem theo bên mình một cái chuông kêu leng keng báo hiệu cho người ta biết mà tránh xa; về tâm linh còn bị xem người mắc bệnh là do tội lỗi. Vì thế, khi họ kêu xin, Chúa Giêsu đã chữa lành cho cả mười người phong, trong số đó có cả người dân ngoại. Điều này cho thấy Chúa Giêsu thương yêu không trừ một ai, Người mang ơn cứu độ đến cho hết thải mọi người, cả người có đạo cũng như lương dân, nhất là người khốn cùng, tội lỗi.
 
Vì người bệnh phong cho dầu được khỏi bệnh, nhưng muốn được công nhận hết bệnh và gia nhập lại vào xã hội, phải đến để được vị tư tế chứng nhận. Trong lúc họ đi trình diện, họ được lành sạch. Một người trong số họ nhận ra mình được lành sạch là do Chúa Giêsu, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi quay trở lại tìm Chúa Giêsu.
 
“Làm ơn không nên nhớ,
 
Mang ơn chớ nên quên”
 
Lời ông bà dạy mà ta phải đem ra thực hành và dạy bảo con cháu khắc cốt ghi tâm. Đó cũng chính là sứ điệp Lời Chúa Chúa Nhật 28 Thường Niên.
Chín người kia lo đi trình diện tư tế mình được khỏi bệnh để được gia nhập cộng đoàn, người thứ mười nhớ tới Đấng đã phán một lời thì mình được làn sạch nên trước tiên đã quay ngược lại, sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người vì ông nhận ra Chúa Giêsu chính là Đấng cứu chữa. Việc biết ơn chẳng những gia tăng tính nhân bản của một người sống có trước có sau, mà hơn thế nữa, ông chẳng những được lành sạch khỏi căn bệnh thể lý mà còn được sạch khỏi tội lỗi khi Chúa Giêsu phán: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Lòng tin hệ tại ở việc nhận biết mình được Thiên Chúa cứu chữa, vì thế biết ngọn nguồn mà tạ ơn.
 
Ở các trung tâm hành hương Công Giáo, không những chỉ có các Kitô hữu mà thôi, con số người lương dân đến xin ơn và đến tạ ơn không nhỏ. Việc tạ ơn Chúa trong Kinh Tiền Tụng Chung IV cho biết, tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Vâng, giữa con người với nhau cần biết ơn khi người ta làm một điều tốt cho mình. Tiếng cám ơn không mất tiền mua mà lại đem lại cho con người một tình cảm càng mật thiết hơn. Việc cám ơn không chỉ là một cử chỉ lịch sự mà còn thể hiện lòng khiem nhường nhận ra mình đã nhận lãnh.
 
Vì thế, trong đời sống con người càng phải biết nhận ra ơn lành Chúa ban và tạ ơn Người. Thánh Lễ là Hy tế Tạ Ơn mà Chúa Giêsu đã trao hiến chính mình cho ta để cứu chuộc ta, để ta được dưỡng nuôi nhờ Mình Máu Thánh Chúa. Vậy chúng ta đến tham dự Thánh lễ với tâm tình thái độ nào, đi cho có rồi ngồi bấm điện thoại, nói chuyện, lo ra, hay là khi nào rảnh mới đi. Thánh lễ Chúa Nhật phải là trung tâm điểm cho đời sống một tuần của mình khi mình biết khởi sự một tuần bằng việc chạy đến bên Chúa để chúc tụng, ngợi khen và để tiếp tục lãnh nhận ơn Chúa.
 
Xin cho chúng con nhận ra ơn ban của Chúa và biết bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng chính đời sống đức tin của con với Chúa và tử tế  dấn thân cho anh chị em. Amen.

Lm. Alfonso