Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 22: 34-40: Tin Mừng theo Thánh Mátthêu mà chúng ta lắng nghe hôm nay thuật lại việc một luật sĩ trong nhóm Pharisêu muốn đặt Chúa Giêsu vào tình huống khó xử khi hỏi Người: “Trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 29/10/2017
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 22: 34-40)


34 Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại.35 Rồimột người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng:36 "Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? "37 Đức Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.40 Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy”.


Suy niệm

Tin Mừng theo Thánh Mátthêu mà chúng ta lắng nghe hôm nay thuật lại việc một luật sĩ trong nhóm Pharisêu muốn đặt Chúa Giêsu vào tình huống khó xử khi hỏi Người: “Trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” (Mt 22, 36). Quả thật, với 613 điều luật lớn nhỏ của người Do Thái, việc xác định đâu là giới răn quan trọng nhất, cần thiết nhất để làm tiêu chuẩn hướng dẫn cho đời sống là một việc không dễ dàng chút nào!

Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời một cách súc tích và rõ ràng: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi,... và yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22, 37.39). Chúa Giêsu đã nối kết tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho tha nhân thành một tình yêu trọn hảo, không thể tách rời. Chúng ta sẽ khó có thể yêu Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta không thấy, nếu chúng ta chưa yêu hoặc không yêu anh chị em sống gần gũi xung quanh mình. Kinh Thánh vẫn nhắc nhở chúng ta rằng: “Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối” (1Ga 4, 20).

Tuy nhiên, để yêu thương tha nhân, nhất là những người khó gần, những người làm khổ chúng ta, đôi lúc là một thách đố và thật sự khó khăn. Để làm được điều đó, đòi hỏi nơi chúng ta rất nhiều nỗ lực, hy sinh và sự nhẫn nhục. Vẫn còn có rất nhiều người Kitô hữu đọc kinh mỗi ngày, đi lễ Chúa Nhật đều đặn, nhưng để sống trọn vẹn giới răn yêu thương như Chúa mời gọi thì như là một điều không thể! Đừng quên rằng, Tin Mừng của Chúa Giêsu không phải chỉ là một lý tưởng cao vời để chúng ta ngưỡng mộ nhưng là con đường để chúng ta sống và làm triển nở trong cuộc đời mình.

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Chúa dành cho chúng con vượt trên tất cả mọi điều chúng con mong ước. Xin cho chúng con mỗi ngày được cảm nếm sâu xa hơn tình yêu đó qua mọi biến cố của cuộc đời, để chúng con cũng biết quảng đại sẻ chia với anh chị em mình. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường