Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 23: 1-12: Chúa Giêsu lên án gay gắt các kinh sư và những người thuộc nhóm Biệt phái. Như thế không có nghĩa là Chúa Giêsu lên án sự hiện hữu của những nhóm người này, hay là Chúa muốn phá đổ phẩm trật trong Giáo Hội...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 05/11/2017
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 23: 1-12)

1 Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

Suy niệm

Chúa Giêsu lên án gay gắt các kinh sư và những người thuộc nhóm Biệt phái. Như thế không có nghĩa là Chúa Giêsu lên án sự hiện hữu của những nhóm người này, hay là Chúa muốn phá đổ phẩm trật trong Giáo Hội. Không, bởi vì sự hiện hữu của các kinh sư, các người Biệt phái, hay phẩm trật của Giáo Hội là điều cần thiết. Họ thay mặt Chúa để nói lời của Chúa, để giảng dạy, để hướng dẫn cộng đoàn. Chính Chúa đã dạy: “Những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ”. Rõ ràng Chúa khẳng định đến thẩm quyền giảng dạy của họ, quyền giáo huấn của Giáo Hội. Những người thi hành sứ vụ giảng dạy có thể vẫn mang nhiều khiếm khuyết, nhưng không vì thế mà chúng ta khước từ không nghe giáo huấn chứa đựng Tin Mừng thốt ra từ miệng họ.

Chúa không phá đổ nhưng Chúa xây dựng. Người phê phán thái độ giả hình của các kinh sư và Biệt phái. Chúa không lên án lời họ giảng dạy, nhưng Chúa chống lại cách xử thế của họ trong cuộc sống. Đó là những hành vi chứa đựng đầy sự giả hình, kiêu ngạo, hống hách, lo tìm danh lợi cho riêng mình. Họ lợi dụng sứ vụ để phục vụ cho quyền lợi của mình.

Sự phê phán của Chúa nhằm cải thiện lại vai trò của sứ vụ loan báo Tin Mừng. Người được Chúa kêu gọi và sai đi loan báo là để phục vụ Tin Mừng. Loan báo Tin Mừng không là để phục vụ cho những mưu đồ của người loan báo, nhưng là làm cho lời loan báo thực sự mang lại hiệu quả qua đời sống mẫu mực của người loan báo. Do đó khi Chúa nói: đừng gọi ai dưới đất này là cha, là thầy, là lãnh đạo, Chúa không nhằm kết án những danh xưng mà con người dành cho nhau. Chúa vẫn luôn tôn trọng tôn tri trật tự trong xã hội loài người. Thánh Kinh đã không nói đến việc Chúa vâng phục dưỡng phụ Giuse và thân mẫu Maria đó sao (x. Lc 2, 51). Ở đây Chúa chỉ nhằm khẳng định lại Thiên Chúa là Đấng nào và con người là ai, Chúa nhắc nhớ chúng ta đến mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Trong mối tương quan này, con người hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Chúng ta có thể là “cha”, là “thầy”, là “lãnh đạo”, nhưng đó chỉ là sứ vụ được Thiên Chúa gởi trao để phục vụ cho thiện ích của con người. Cái quan trọng không là danh xưng, điểm chính yếu là dấn thân phục vụ phù hợp với danh xưng.

Lạy Chúa, Chúa đến để phục vụ cho phần rỗi của nhân loại, xin cho chúng con dấn bước theo con đường phục vụ đó. Phục vụ Tin Mừng qua việc lắng nghe Lời Chúa và sống theo Lời Chúa. Xin cho Lời Chúa biến đổi chúng con thành những sứ giả của chân lý, đừng để chúng con sống giả hình. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường