Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 19: 1-10 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN C


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (19: 1-10)

1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!”8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”.9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”.

Suy niệm

“Tìm và cứu những gì đã mất”, có nghĩa trước đây cái đó đã có mà bây giờ bị mất và ta phải đi tìm. Đã mất, không có nghĩa nó không còn nữa, nó vẫn có đó, nhưng vì lớp bụi thời gian phủ lên làm cho không còn thấy chúng.

Ông Giakêu và mỗi người chúng ta cũng vậy, khi liều mình trong tội, ta coi như đã đánh mất chính mình, ta không còn là ta nữa, ta đã chết một cách thiêng liêng, không còn sống trong ân sủng của Thiên Chúa. Nhưng Ngài không bỏ mặc chúng ta, Ngài luôn đi tìm chúng ta, vậy ta hãy bắt chước ông Giakêu, hãy trở về với Ngài.

Vì thế, khi Đức Giêsu vào nhà ông Giakêu, Người chưa nói một lời nào, chỉ nguyên sự hiện diện của Nguời đã đủ sức hoán cải Giakêu. Sự hiện diện của Chúa trong con người của ta (một kẻ tội lỗi) cũng thế. Nhưng vấn đề đặt ra là ta có mời Người vào nhà linh hồn ta không? Ta hãy học bài học của Giakêu là mời Chúa vào ngự trong nhà linh hồn mình, để chỉ nguyên sự hiện diện của Chúa cũng đủ sức biến đổi ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng vào Thiên Chúa trong suốt cuộc đời này, vì niềm tin đó có sức mạnh biến đổi chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ thất vọng, đừng bao giờ ngã lòng, và cũng đừng bao giờ mang mặc cảm mình là con người tội lỗi, nhưng hãy cương quyết đứng dậy để trở về với Thiên Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường