Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 25: 1-13: Trang Tin Mừng hôm nay tự bản chất đã mang đến bài học bổ ích về tỉnh thức cho mỗi chúng ta. Chúng ta đâu muốn mình trở thành ngu dại, càng không muốn bị xem là kẻ lót đường cho người khác. Trên thực tế, sự thật luôn biết lên tiếng đúng lúc....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 12/11/2017

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 25: 1-13)

1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi!”7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!”9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn”.10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!”12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!”13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

Suy niệm

Trang Tin Mừng hôm nay tự bản chất đã mang đến bài học bổ ích về tỉnh thức cho mỗi chúng ta. Chúng ta đâu muốn mình trở thành ngu dại, càng không muốn bị xem là kẻ lót đường cho người khác. Trên thực tế, sự thật luôn biết lên tiếng đúng lúc. Sự khôn ngoan lại càng chứng minh quyền bính trên mọi sự. Người chiếm hữu sự khôn ngoan luôn biết tìm kiếm lẽ khôn ngoan bằng sự lương thiện; còn kẻ ngu dại lại chứng minh sự khôn ngoan bằng những thói đời.

Hình ảnh 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan không chỉ giúp người tín hữu soi chiếu cuộc sống đức tin của mình cách thiết thực mà còn gia tăng ngọn đèn đức mến cho mỗi người trong việc chuẩn bị sẵn sàng giờ phút Chúa đến với từng người. Chúng ta sống tâm tình cảm tạ vì Chúa luôn quan phòng và dìu dắt chúng ta tiến bước theo đường nẻo khôn ngoan, để luôn có dầu đầy bình, đầy đủ hương thơm và ân sủng để đón Chúa bất cứ lúc nào.

Sự tỉnh thức không nằm ở quá trình lâu hay mau, dài hay ngắn, đêm hay ngày, mà nằm ở dầu tình yêu, dầu ân sủng và nhất là dầu thanh khiết chúng ta trang bị. Bài học về tỉnh thức còn phù hợp với thời gian hiện tại, Giáo Hội dành tháng này để kính nhớ các linh hồn. Các linh hồn cũng đang cần đến những lời kinh, sự hy sinh của chúng ta, để sớm được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Vì thế, những nỗ lực sám hối và biến đổi đời sống của chúng ta chính là công đức tốt lành giúp các linh hồn được Chúa đoái thương.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống tỉnh thức, để mọi hành vi, lời nói của chúng con trọn vẹn theo thánh ý Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường