Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 25:  31-46:Trang Tin Mừng hôm nay cho thấy uy quyền của Đức Kitô là Vua chúng ta. Uy quyền của Đức Kitô được thể hiện trọn vẹn trong ngày Chúa đến trong vinh quang cùng với các thiên sứ của Người...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN A


LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ – LỄ TRỌNG

NGÀY 26/11/2017

 


Tin mừng Mt 25:  31-46


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 25: 31-46)

31 "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han”.37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc?39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? "40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống;43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng”.44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? "45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy”.46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời”.

Suy niệm

Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật cuối của năm Phụng vụ. Để kết thúc năm phục vụ, mẹ Giáo Hội cho chúng ta hân hoan mừng lễ Đức Kitô Vua Vũ Trụ. Thánh lễ hôm nay do Đức Thánh Cha Piô XI thiết lập vào ngày 11 tháng 12 năm 1925. Điều Đức Thánh Cha muốn nhắn nhủ chúng ta khi thiết lập thánh lễ này là phải tin Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Bởi vì Người chính là Vua của toàn thể vũ trụ.

Trang Tin Mừng hôm nay cho thấy uy quyền của Đức Kitô là Vua chúng ta. Uy quyền của Đức Kitô được thể hiện trọn vẹn trong ngày Chúa đến trong vinh quang cùng với các thiên sứ của Người. Lúc này mọi thứ trên trần gian sẽ chấm dứt. Uy quyền của Đức Kitô sẽ biểu lộ qua việc Chúa xét xử từng người. Sau đó Chúa sẽ kết thúc cuộc sống cũ để đưa nhân loại đi vào đời sống mới trong vương quốc của Chúa. Lúc này, những ai được Chúa Cha chúc phúc sẽ được hưởng cuộc sống đời đời trong Nước Chúa; còn những kẻ làm điều gian ác sẽ bị nguyền rủa và tống vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và những kẻ thuộc về nó.

Vậy chúng ta phải làm thế nào để xứng đáng sống trong vương quốc của Đức Kitô là Vua vũ trụ. Vương quốc của Chúa được thiết lập là để dành sẵn cho những tâm hồn khao khát và sống chết cho tình yêu. Nên những ai muốn được Chúa ban quyền trở nên công dân trong Nước Chúa, thì cách duy nhất là phải biết yêu. Bởi vì bằng việc xét xử từng người trong ngày cuối cùng, Chúa Giêsu chỉ vẽ cho chúng ta con đường để vào Nước Trời, đó là phải làm những việc lành cụ thể: cho người đói ăn, cho người khát uống, cho người trần truồng rách rưới ăn mặc, thăm viếng những ai tù đày, nâng đỡ những người yếu đau, thăm hỏi những người bất hạnh, v.v.

Cuộc sống trên trần gian là rất ngắn. Bởi vì tất cả những thứ như: của cải, quyền lực, địa vị, sức khỏe đều là nhất thời, không bao giờ trường cửu, trong giây lát nó sẽ tan biến như sương mai. Nhưng có những điều rất nhỏ bé, rất dễ và luôn nằm trong khả năng của con người, sẽ làm cho con người được vững bền trong hạnh phúc thật đó là sống bác ái. Vì biết được bí quyết dẫn đưa chúng ta đi vào sự sống an bình muôn thuở, nên chúng ta phải vui vẻ thực hành trong cuộc sống, kẻo đến ngày Chúa đến sợ rằng không còn kịp nữa.

Muốn được hăng say thực hiện giới luật yêu thương của Chúa: trước hết mỗi người phải xin Chúa ban cho có đức tin vững mạnh. Khi có đức tin sâu thẳm, chúng ta dễ nhận thấy Chúa trong những người đau khổ, dễ yêu mến Chúa trong những người đau khổ, từ đó sẽ không bao giờ để người đau khổ trở về tay không khi họ cần đến cách sống Tin Mừng của chúng ta. Thứ đến chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta tin rằng: khi sống bác ái chúng ta sẽ có phúc, và khi bỏ qua cơ hội để sống bác ái thì chúng ta sẽ mất phúc. Cuối cùng, chúng ta phải cần đến Mẹ Maria, bởi vì đời sống của Mẹ luôn là mẫu gương hợp thời để chúng ta sống Tin Mừng yêu thương của Chúa. Xin Mẹ luôn đồng hành và giúp chúng con luôn vui vẻ thực hành lời dạy yêu thương của Chúa, như là điều kiện duy nhất để chúng con được gia nhập vào vương quốc tình yêu trên trời. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường