Clock-Time

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Xin cho gia đình là hình ảnh sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi luôn hợp nhất yêu thương, cũng như tin vào tín điều Một Chúa Ba Ngôi là một trong ba mầu nhiệm chính trong đạo, mỗi người Kitô hữu chúng ta cần tích cực loan báo Tin mừng và đưa nhiều anh chị em đến với Chúa, để mọi người cùng được dự phần vào sự sống Thiên Chúa Ba Ngôi.
SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT LỄ BA NGÔI


NGÀY 30-5-2021
 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (28,16-20)

16Hôm đó, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

SUY NIỆM

Trên thế giới này có ba tôn giáo độc thần cùng một xuất phát điểm là Do Thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo đều tôn thờ Thiên Chúa. Tuy vậy, Kitô giáo có một nét đặc biệt, đó chính là mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi - Tam Vị Nhất Thể, là Thiên Chúa “ba trong một”.

Khi Chúa Giêsu bước xuống nơi dòng sông Giođan để chịu phép rửa, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đã dần được vén mở qua việc các tầng trời mở ra, Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,16-17). Và nhất là lệnh truyền của Chúa Giêsu sau khi phục sinh: “Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”. Đây là một trong những mặc khải rõ nét nhất về Thiên Chúa Ba Ngôi trong toàn bộ sách Tin mừng. Những lời này giúp hình thành lên biểu thức Giáo hội dùng để trao ban Bí tích Rửa tội và hình thành lên tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi được định tín tại Công đồng Nicê I (năm 325) và tại Công đồng Constantinope I (năm 381).

Bản tính của Thiên Chúa Ba Ngôi là sự hợp nhất lại trao ban không ngừng. Sự trao ban này giúp nhân loại được dự phần vào sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì thế, trước khi về trời, Chúa Giêsu trao cho các tông đồ sứ mạng loan báo Tin mừng đầy thôi thúc: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con”.

Xin cho gia đình là hình ảnh sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi luôn hợp nhất yêu thương, cũng như tin vào tín điều Một Chúa Ba Ngôi là một trong ba mầu nhiệm chính trong đạo, mỗi người Kitô hữu chúng ta cần tích cực loan báo Tin mừng và đưa nhiều anh chị em đến với Chúa, để mọi người cùng được dự phần vào sự sống Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.