Clock-Time

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 3: 16-18: Trong ngày lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi, phụng vụ Giáo Hội khai mở cho chúng ta về một nền tảng không thể thiếu trong đời sống nhân loại hay gia đình: đó là tình yêu. Tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa bởi chính Ngài là tình yêu.
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT X TH
ƯỜNG NIÊN A

LỄ CHÚA BA NGÔI


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3: 16-18)

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.
 
SUY NIỆM

 

Trước đây một vài năm, có một bài báo đăng với nhan đề “Bão ly hôn” thống kê về tình trạng ra tòa ly dị tại một quận như sau: trong năm 2015, tòa án quận giải quyết 771 vụ ly hôn, trong đó có 985 đôi đăng ký kết hôn. Phải chăng gia đình đang thiếu điều gì đó để rồi dẫn đến tình trạng gia đình đổ vỡ? 

Trong ngày lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi, phụng vụ Giáo Hội khai mở cho chúng ta về một nền tảng không thể thiếu trong đời sống nhân loại hay gia đình: đó là tình yêu. Tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa bởi chính Ngài là tình yêu. Tình yêu ấy được thể hiện như thế này: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời”. Quả thực, Thiên Chúa yêu con người không phải vì con người dễ thương, đáng yêu nhưng vì Thiên Chúa quá yêu thương con người. Chỉ vì yêu con người Thiên Chúa đã trao ban chính Con Một của Ngài hầu ai tin vào Người Con ấy sẽ được cứu độ.

Là Kitô hữu, chúng ta phải trở nên dấu chỉ của “tình yêu Thiên Chúa”. Chúng ta biểu lộ tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa cho anh chị em lương dân biết về “đạo yêu thương” và để phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa cho những ai chúng ta gặp gỡ. Cụ thể hơn, trong bối cảnh xã hội hôm nay, gia đình của chúng ta sống yêu thương theo nguyên mẫu Ba Ngôi. Bởi Ba Ngôi chính là nguyên lý của tình yêu gia đình: Thiên Chúa là Cha luôn hết mực yêu thương và đã thông chia mọi sự cho Người Con yêu dấu; Chúa Con yêu Cha, vâng lời thánh ý Cha trong mọi sự; và Ngôi Ba là tình yêu của Cha và Con. Là vợ chồng, là cha mẹ, chúng ta đã sẵn sàng yêu thương chung thủy với nhau và có âm thầm hy sinh cho nhau, vì con cái không?

“Cứ dấu này người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13, 35). Chỉ khi chúng ta yêu thương nhau thật lòng chúng ta mới phản chiếu được hình ảnh về tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nếu chúng ta không yêu thương anh chị em được thì chúng ta đừng nói “yêu mến Chúa”. Nói như thế là chúng ta đang nói dối như lời thánh Gioan tông đồ: “Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4, 20).

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi hằng hữu, xin thêm sức mạnh và tuôn đổ muôn ơn lành trên gia đình và mỗi người chúng con, để chúng con can đảm tuyên xưng niềm tin của mình, đồng thời, luôn phản chiếu tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa cho mọi người chúng con gặp gỡ. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường