Clock-Time

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi - Thiên Chúa Là Tình Yêu

TIn mừng Ga 3: 16-18: Chúng ta tin và tôn thờ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nhưng không phải là Ba Chúa mà là Một Thiên Chúa Duy Nhất. Vì Đạo của chúng ta là Đạo Độc Thần. Tín điều của Hội Thánh cũng khẳng định...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT X TH
ƯỜNG NIÊN A

LỄ CHÚA BA NGÔI


THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

 
Tin mừng  Ga 3: 16-18
 
1. Chúng ta tin và tôn thờ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nhưng không phải là Ba Chúa mà là Một Thiên Chúa Duy Nhất. Vì Đạo của chúng ta là Đạo Độc Thần.  Tín điều của Hội Thánh cũng khẳng định và đặt tên cho mầu nhiệm chúng ta đang tin và tôn thờ là mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.

2. Thiên Chúa Ba Ngôi là cộng đồng mầu nhiệm. Nhưng Thiên Chúa Ba Ngôi còn có một danh xưng khác nữa là cộng đồng Tình Yêu. Bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Vì là Tình Yêu nên không thể nào sống đơn độc, phải cần có đối tượng để yêu, để trao ban tình yêu, nên Thiên Chúa phải có Ba Ngôi. Và Ba Ngôi Thiên Chúa đã dệt thành một tình yêu hoàn hảo tuyệt mỹ.

3. Thiên Chúa Ba Ngôi yêu nhau đến nỗi không ai muốn duy trì địa vị của mình, nhưng Ba Ngôi đã chia sẻ tình yêu cho nhau, đến nỗi Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Ba Thánh Thần đều được tôn thờ như nhau, có một quyền uy như nhau, có cùng một Bản Thể như nhau.

4. Thiên Chúa Ba Ngôi yêu nhau còn được thể hiện bằng hành động dâng hiến cho nhau. Dâng hiến là lời minh chứng hùng hồn của một tình yêu. Về điều này chúng ta thấy Chúa Giêsu là một con người luôn say mến Chúa Cha. Chúa Giêsu yêu mến Chúa Cha đến nỗi Ngài đã tự nguyện hiến mình cho Chúa Cha. Chúa Giêsu đã tự nguyện trở nên Hồng Ân trong tay Chúa Cha để Chúa Cha trao ban  Người Con của mình cho nhân loại. Chúa Giêsu hoàn toàn phó thác sự sống mình trong tay Chúa Cha để Chúa Cha sử dụng tùy theo ý Chúa Cha. Và việc Chúa Giêsu chết trên thập giá thì đó là sự biểu lộ trọn vẹn tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha.

5 Qua sự dâng hiến của Chúa Giêsu cho Chúa Cha, chúng ta còn thấy vai trò của Chúa Thánh Thần trong tình yêu dâng hiến này. Bởi vì Chúa Thánh Thần còn là tình yêu liên kết Chúa Giêsu với Chúa Cha, một tình yêu bất khả phân ly, một tình yêu như là sự thúc bách để Chúa Giêsu sẵn sàng dâng hiến mạng sống mình trong tay Cha cách tự do. Tình yêu của Chúa Thánh Thần còn là sức mạnh để Chúa Giêsu hoàn thành hy tế dâng hiến đời mình lên Chúa Cha, để Chúa Cha hoàn tất chương trình cứu độ của Ngài cho con người tội lỗi chúng ta.

6. Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình Yêu, một tình yêu hoàn hảo tuyệt đối,nhưng cũng là mẫu gương cho mọi tình yêu. Vì thế, khi chiêm ngắm Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta thấy tình yêu của con người mình còn nhiều thiếu sót. Bởi vì chúng ta còn ích kỷ trước tiếng gọi sống bác ái yêu thương. Còn thù hận ức hiếp trước những chứng nhân sống Tin Mừng yêu thương và phục vụ, công lý và sự thật của Thiên Chúa , còn bon chen để chìm đắm đời mình vào những địa vị thấp hèn mà cố tình dửng dưng không bận tâm trước những nạn nhân của sự thù hận, bạo lực và bất công, sự tham lam dẫn đến suy thoái đời sống đạo đức của con người.

Chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng bằng tình yêu cho đi của Ngài. Và đời sống của chúng ta sẽ được trở về với Cội Nguồn Tình Yêu là Thiên Chúa Ba Ngôi, khi chúng ta biết xây dựng tình yêu và biết trao ban tình yêu cho anh chị em đồng loại chúng ta, bằng đời sống yêu thương và tự hiến như Thiên Chúa là Đấng chúng ta tin kính và tôn thờ.

Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.
 
Linh mục Giuse Nguyễn Minh Chánh.