Clock-Time

Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi B

Tin Mừng Mt 28: 16-20: Hẳn là ai trong chúng ta cũng thuộc lòng câu giáo lý được truyền từ thế hệ này tới thế hệ khác, tuyên xưng Một Chúa Ba Ngôi: Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ Hai là Con, Ngôi thứ Ba là Thánh Thần. Và hơn nữa, với người Kitô hữu..

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

LỄ CHÚA BA NGÔITin Mừng Mt 28: 16-20

Bài Ðọc I: Ðnl 4,32-34.39-40

"Chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác".

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa tác thành con người trên mặt đất, từ chân trời này đến chân trời nọ, có bao giờ xảy ra một việc vĩ đại như thế này chăng? Có bao giờ người ta đã nghe thấy những việc lạ lùng như vậy chăng? Có bao giờ một dân tộc đã nghe lời Thiên Chúa từ trong lửa phán ra như các ngươi đã nghe mà còn sống chăng? Có bao giờ Chúa đã dùng sự thử thách, dấu chỉ, điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng mạnh mẽ và những thị kiến khủng khiếp, để chọn lấy cho mình một dân tộc giữa các dân tộc khác, như Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã làm tất cả các điều đó trước mặt các ngươi trong đất Ai Cập chăng? Vậy hôm nay các ngươi hãy nhận biết và suy niệm trong lòng rằng: Trên trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác. Hãy tuân giữ các lề luật và giới răn mà hôm nay chính ta truyền dạy cho các ngươi, hầu cho các ngươi và con cháu mai sau được hạnh phúc và tồn tại trên phần đất mà Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi". Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 32, 4-5. 6 và 9. 18-19. 20 và 22

Ðáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình (c. 12b).


1) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Ngài làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa. - Ðáp.

2) Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành, và mọi cơ binh chúng đều do hơi thở miệng Ngài. Vì chính Ngài phán dạy mà chúng được tạo thành, chính Ngài ra lệnh mà chúng trở nên thực hữu. - Ðáp.

3) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. - Ðáp.

4) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. - Ðáp.

Bài Ðọc II: Rm 8,14-17

"Anh em đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy Cha!"

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa, thì là con cái Thiên Chúa. Vì không phải anh em đã nhận tinh thần nô lệ trong sợ hãi nữa, nhưng đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: "Abba - lạy Cha!" Vì chính Thánh Thần đã làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng: Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy nếu là con cái, thì cũng là những người thừa tự, nghĩa là thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Ðức Kitô: vì chúng ta đồng chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người. Ðó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia! (Kh 1,8) - Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Ðấng đang có, đã có và sẽ đến. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 28,16-20

"Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần"

Bài kết thúc Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Hẳn là ai trong chúng ta cũng thuộc lòng câu giáo lý được truyền từ thế hệ này tới thế hệ khác, tuyên xưng Một Chúa Ba Ngôi: Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ Hai là Con, Ngôi thứ Ba là Thánh Thần. Và hơn nữa, với người Kitô hữu, chúng ta còn tuyên xưng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi cách thân quen nhiều lần trong ngày khi làm Dấu Thánh giá "Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần". Đó cũng chính là một trong ba mầu nhiệm chính trong đạo.

Mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi trừu tượng khó hiểu lại trở nên quen thuộc làm sao. Thiên Chúa mà người ta nghĩ Ngài là Đấng "ở trên" là một ông Trời, ông Thiên xa vời thì Ngài cũng lại là Đấng "ở với" loài người cách gần gũi. Vào thời Cựu Ước, Thiên Chúa đồng hành với Môisen và dân Ngài trong hành trình vào đất hứa. Lời hứa "ở với" ấy được thực hiện ngày càng trọn hảo nơi Con Một Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Đấng được gọi là Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1,23). Thiên Chúa ở với loài người không những bằng sự hiện diện mà còn chia sẻ phận người trong mọi hoàn cảnh, kể cả cuộc khổ nạn vì tội lỗi con người, Người chịu đau thương trên thánh giá, để nhân loại có thể cảm nhận được việc Chúa “ở với” tới tận cùng. Chúa Kitô Phục sinh còn tiếp tục ở cùng Hội thánh khi hứa với các môn đệ: "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20). Người còn tiếp tục trao ban tình thương cho các môn đệ bằng việc trao ban Thánh Thần để dạy bảo, dẫn dắt và canh tân Hội thánh.

Cho nên, Phụng vụ Hội thánh mừng lễ kính Chúa Ba Ngôi vì Hội thánh muốn các tín hữu nhớ rằng mỗi ngày Chúa nhật là ngày dành riêng để cảm tạ hồng ân Chúa Ba Ngôi ban xuống trên mỗi người chúng ta. Chúa Ba Ngôi luôn phải được vinh danh trong các Bí tích mà Hội thánh cử hành, khởi đầu là Bí tích Rửa tội, như câu trích nổi tiếng bàn về Chúa Ba Ngôi trong đoạn kết thúc Tin mừng, khi Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi còn được Hội thánh minh họa bằng hình ảnh một gia đình đầm ấm, yêu thương và liên kết nên một. Trong thư mục vụ gửi cộng đồng dân Chúa năm 2002, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhắc nhở các tín hữu rằng: “Chính sự hiệp thông mật thiết trong gia đình Kitô giáo là hình ảnh hiệp thông giữa Ba Ngôi Thiên Chúa” (số 6). Vâng, một gia đình thắm đượm tình yêu thương thì 1+1+1 không là 3, mà là 1. Và nếu Ba Ngôi Thiên Chúa là kiểu mẫu của gia đình, thì mọi thành viên trong gia đình cũng phải yêu thương nhau bằng tình yêu trao ban và tự hiến như vậy. Đó chính là giới răn yêu thương mà Chúa Giêsu Phục Sinh đã truyền dạy các môn đệ: “Hãy giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”. Điều Người truyền dạy đó là “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Như vậy, giáo lý mà Chúa Giêsu truyền lại không phải là một bài học lý thuyết mà là việc tập luyện sống “yêu thương”. Tình thương ấy cần được thể hiện nơi tổ ấm gia đình, cộng đoàn, giáo xứ bằng những nỗ lực sống chan hòa và hợp nhất. Chính khi sống trao ban, chúng ta đang dần phản ảnh trung thực tình yêu thương của Chúa Ba Ngôi. Và Ba Ngôi Thiên Chúa cũng ở lại, đồng hành với chúng ta trong sứ vụ loan báo tình yêu thương của Thiên Chúa cho anh chị em mình.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng con tôn thờ,

Xin giúp con quên mình hoàn toàn

Để ở lại trong Chúa, lặng lẽ và an bình

Như thể hồn con đã sống trong vĩnh cửu.

Lạy Đấng thường hằng bất biến,

Mong sao không gì có thể khuấy động s
ự bình an của con,

Hay làm cho con ra khỏi Chúa;

Nhưng ước chi mỗi phút lại đưa con

Tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa!

Xin làm cho hồn con bình an thanh thản,

Xin biến hồn con thành chốn trời cao,

Thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa, n
ơi Chúa nghỉ ngơi.

Ước chi c
on không bao giờ để Chúa ở đó một mình

Nhưng con luôn có mặt, với trọn cả con người,

Với thái độ nhạy bén trong đức tin,

Cung kính tôn thờ và phó mình cho Chúa sáng tạo.


(Lời nguyện của chân phước Elisabeth de Trinité)

 Lm. Anfonso