Clock-Time

Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 1: 7-11 Chính tại sông Giođan, Đức Giêsu đã tỏ ra cho mọi người biết Người chính là Đấng Kitô – Đấng được xức dầu bằng Thánh Thần, được các ngôn sứ loan báo, được Gioan giới thiệu và trên hết, được chính Chúa Cha xác nhận: “Đây là Con yêu dấu của Ta”.

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mc 1: 7-11)

7 Ông Gioan rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”.9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan.10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình.11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”.


Suy niệm
 

Chúa hiển linh tỏ cho ba vị đạo sĩ biết Chúa qua ánh sao lạ, thì hôm nay, Người đã tỏ mình ra và mặc khải cho nhiều người biết về một Thiên Chúa ba ngôi vị. Người được Gioan Tẩy Giả giới thiệu: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”. Đấng có quyền thế đến độ Gioan nói: “Ông không xứng cởi quai dép cho Người”. Chính tại sông Giođan, Đức Giêsu đã tỏ ra cho mọi người biết Người chính là Đấng Kitô – Đấng được xức dầu bằng Thánh Thần, được các ngôn sứ loan báo, được Gioan giới thiệu và trên hết, được chính Chúa Cha xác nhận: “Đây là Con yêu dấu của Ta”. Đồng thời, Đức Giêsu cũng mặc khải cho nhân loại biết về thần tính của mình, về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

Chúa tỏ mình ra cho muôn dân biết, Người cũng mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm về Thiên Chúa Ba Ngôi của tình yêu và hiệp thông. Là mỗi Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi trở nên ánh sáng soi cho người khác còn đi trong bóng tối tội lỗi tìm về với Chúa. Tuy nhiên, để trở nên ánh sáng chiếu soi, chúng ta phải trở nên dấu chỉ của sự hiệp thông, khí cụ của tình yêu thương nơi gia đình, nơi công sở.

Ngày nay, bóng tối của sự dữ ngày càng lớn. Điều này càng thôi thúc mỗi chúng ta trong việc dấn thân loan báo Tin Mừng, đòi hỏi sự cấp bách để trở nên ánh sáng soi chiếu cho những ai còn đang lạc lối, chưa nhận biết Chúa trở về đường ngay nẻo chính.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên khí cụ của Chúa để đem ánh sáng Tin Mừng vào những nơi tăm tối hầu dẫn đưa mọi người trở về cùng Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường