Clock-Time

Suy niệm Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - Đức Kitô Vua của dân mới

Tin mừng Lc 23: 35-43: Trên Thập giá Philatô ghi bản án: “đây là vua dân Do Thái”, với ý mỉa mai, một vị vua chết như một trên trộm cướp, và như vậy danh hiệu Vua...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ


ĐỨC KITÔ VUA CỦA DÂN MỚI
 Tin mừng Lc 23: 35-43


35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn! "36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống37 và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi! "38 Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người Do-thái."39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với! "40 Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ!41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái! "42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! "43 Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."

SUY NIỆM

Trên Thập giá Philatô ghi bản án: “đây là vua dân Do Thái”, với ý mỉa mai, một vị vua chết như một trên trộm cướp, và như vậy danh hiệu Vua mà Philatô dành cho Chúa như là lời đáp trả cho việc Chúa khẳng định với ông trong khi xét xử, Tin Mừng Gioan đã tường thuật:  Ông Phi-la-tô  hỏi Chúa Giêsu: "Vậy ông là vua sao? " Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua” (Ga 18, 37). Vì thế việc ghi bản ản  “đây là vua Dân Do thái”, Philatô vừa ngầm miệt thị dân Do Thái, vừa nhạo cười Chúa Giêsu, chẳng khác nào ông muốn nói vào mặt Chúa: “ông đúng là một thằng điên”.

Thế nhưng, điều mà Philatô không nhận ra lại được minh chứng bằng lời tuyên xưng của một tên gian phi cùng chịu treo trên Thập giá: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi”. Có nghĩa là anh ta nhận ra chân lý: Đức Kitô quả thật là Vua. Lời tuyên xưng của tên gian phi bị treo trên Thập giá đã gây “sốc” cho những người vừa nở nụ cười thoả mãn hả hê vì qua việc đóng đinh Chúa vào Thập giá họ muốn chứng minh rằng: Giêsu chỉ là một tên lừa bịp, thế mà giờ đây có kẻ lại tuyên xưng vị thế của Chúa Giêsu cách công khai: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi”. Một gáo nước lạnh tạt vào mặt những người kết án Chúa, vì lời tuyên xưng đó cũng chính là lời lên án họ.

“Tên gian phi” đã tuyên xưng vị thế là Vua của Đức Kitô khi ông ta nhận ra nơi Người toát ra một vẻ uy nghi của “Người Tôi Trung” mà tiên tri Isaia đã diễn tả: “Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới” (Is 53, 2-3). “Người gian ph’’ đã nhận ra cái uy nghi của con người thuộc về Thiên Chúa đang bị treo trên Thập giá, cái uy nghi của sự thứ tha cho kẻ lên án mình, của sự bao dung cho sự lầm lạc của con người, của sự nín lặng không than oán, không kêu la mắng nhiếc. Đó là sự uy nghi của “Người Tôi Trung” “đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành” (Is 53, 3-5).

Vâng, Đức Kitô là Vua bởi chính Người thiết lập một vương quốc mới, vương quốc của an bình và tự do, trong vương quốc này người qui tụ những con người không còn làm nô lệ cho tội lỗi, không còn bị dục tình chi phối, không còn bị tính ích kỷ và lòng tham lôi kéo. Người thiết lập vương quốc bằng chính cái chết của Người trên Thập Giá. Thật vậy, trên Thập Giá cạnh sườn Người được mở ra, và từ đó nảy sinh ra một Dân tộc mới, một dân tộc được qui tụ không bởi sức mạnh của gươm giáo, súng đạn nhưng bởi tình yêu cứu độ, tình yêu của Đấng đã hy sinh mạng sống của mình để mang lại sự sống cho những ai tin vào Người.

Dân tộc mới đó được trình bày cách sống động nơi cộng đồng các tin hữu, những người vào Chúa Kitô, Và Giáo Hội Chúa Kitô chính là dấu chỉ của Vương quốc Chúa Kitô. Vì thế, hôm nay Giáo Hội suy tôn Chúa Kitô là Vua cũng chính là khẳng định lại nhiệm vụ của mình, nhiêm vụ mà Chúa Kitô đã trao phó trước khi về trời: các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, và làm cho họ trở thành môn đệ của Thầy (x. Mt 28, 18). Giảng không chỉ bằng lời, nhưng trên hết Giáo Hội phải làm cho Chúa Kitô hiện diện cách sống động trong đời sống của mình, một Đức Kitô đầy nhân ái, bao dung; một Đức Kitô mang trọn vẹn khuôn mặt đầy lòng thương xót của Thiên Chúa.

Lạy  Chúa, Chúa là Vua trên hết các vua, xin cho chúng con luôn suy phục Chúa, và luôn cất bước theo tiếng gọi của vua tình yêu. Chúng con suy tôn Chúa qua việc vác thánh giá hằng ngày mà theo Chúa. Lạy Vua tình yêu, xin giúp chúng con luôn thể hiện đức bác ái trong đời sống của chúng con cách trọn hảo theo như Chúa hằng mong muốn: yêu thương như Chúa yêu thương. Amen

Lm Antôn Hà Văn Minh