Clock-Time

Suy Niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lm. Alfonso

Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa tâm hồn chúng con để chúng con đón nhận dồi dào ơn Ngài, nhờ đó chúng con có thể bước theo Chúa Giêsu mà sống như thánh ý Chúa Cha đặt để trên mỗi người chúng con. Amen.
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

NGÀY 23/05/2021

THÁNH LỄ VỌNG: Chiều thứ Bảy
 
Bài Ðọc I: Xh 19,3-8a.16-20b

“Trước mắt toàn dân, Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai”

Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môisen lên cùng Thiên Chúa. Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: “Ngươi hãy nói với nhà Giacób, và thông báo cho con cái Israel thế này: “Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai cập. Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng, và đem các ngươi đến với Ta. Từ nay, nếu các ngươi nghe lời Ta và giữ giao ước Ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của Ta được tách biệt khỏi mọi dân, vì cả trái đất là của Ta. Ðối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh. Ðó là những lời ngươi sẽ nói lại với con cái Israel”. Môisen trở xuống triệu tập các trưởng lão trong dân và trình bày cho họ mọi điều Chúa đã truyền cho ông. Toàn dân đồng thanh đáp: “Mọi điều Thiên Chúa dạy, chúng tôi xin thi hành”. Qua ngày thứ ba, trời vừa sáng, có sấm vang chớp loè và mây dày đặc che phủ ngọn núi và tiếng tù và rền vang. Toàn dân trong trại kinh hãi. Môisen đưa dân ra khỏi trại để gặp Chúa, họ đứng dưới chân núi. Khắp núi Sinai bốc khói, vì Chúa ngự xuống đó trong ngọn lửa: khói bốc lên như bởi lò lửa và cả núi rung chuyển dữ dội. Tiếng tù và càng rúc mạnh. Môisen nói và Thiên Chúa đáp lại trong tiếng sấm. Chúa ngự xuống trên đỉnh núi Sinai, Người gọi Môisen lên đỉnh núi. Ðó là Lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 103,1-2a và 25c,27-28,29bc-30

Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất.
Xướng 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Thượng Ðế của tôi, Ngài quá ư vĩ đại! Ngài mặc lấy oai nghiêm huy hoàng, ánh sáng choàng thân như mang áo khoác. – Ðáp.
2) Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ngài đã tạo thành vạn vật cách khôn ngoan, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài, kìa biển khơi mênh mông bát ngát, những vật tý hon sống chung cùng loài to lớn. – Ðáp.
3) Hết thảy mọi vật đều mong chờ ở Chúa, để Ngài ban lương thực cho chúng đúng thời giờ. Khi Ngài ban cho thì chúng lãnh, Ngài mở tay ra thì chúng no đầy thiện hảo. – Ðáp.
4) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi tới, chúng được tạo thành, vì Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Rm 8,22-27

“Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả”.

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng cho đến nay, mọi tạo vật đang rên siết trong cơn đau đớn như lúc sinh nở. Nhưng không phải chỉ tạo vật mà thôi đâu, mà cả chúng ta nữa, tức là những kẻ đã được hưởng của đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên rỉ trong mình chúng ta khi mong Thánh Thần nhận làm nghĩa tử, và cứu chuộc thân xác chúng ta. Vì chưng nhờ niềm cậy trông mà chúng ta được cứu độ. Nhưng hễ nhìn thấy điều mình hy vọng thì không phải là hy vọng nữa. Vì ai đã thấy điều gì rồi, đâu còn hy vọng nó nữa? Nhưng nếu chúng ta hy vọng điều chúng ta không trông thấy, chúng ta sẽ kiên tâm trông đợi. Ðàng khác, cũng có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Vì chúng ta không biết cầu ngyện thế nào cho xứng hợp. Nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả. Mà Ðấng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần ước muốn. Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa. Ðó là Lời Chúa.

Alleluia, alleluia – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 7,37-39)

Vào ngày cuối cùng và trọng đại của dịp lễ, Chúa Giêsu đứng lên giảng lớn tiếng rằng: “Ai khát nước hãy đến cùng Ta và uống; ai tin nơi Ta, thì như lời Thánh Kinh dạy: từ lòng họ nước hằng sống sẽ chảy ra như giòng sông”.

Người nói điều ấy về Chúa Thánh Thần mà các kẻ tin nơi Người sẽ lãnh lấy, vì bởi Chúa Giêsu chưa được tôn vinh. Ðó là Lời Chúa.

THÁNH LỄ CHÍNH NGÀY

Bài Ðọc I:  Cv 2,1-11

 “Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do Thái và tòng giáo, là người Crêta và Ảập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!” [Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi”.] Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34

Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c.30).
1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. – Ðáp.
2) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Ðáp.
3) Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Cr 12,3b-7.12-13

“Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Ðó là lời Chúa.

Ca Tiếp Liên

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!
Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!
Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của tâm hồn,
là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.
Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.
(Amen. Alleluia.)

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20,19-23)

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do Thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.  Ðó là lời Chúa.

Suy niệm 1:

Lễ Ngũ Tuần nguồn gốc là lễ Mùa, lễ kết thúc thời kỳ thu hoạch mùa màng ở Do thái, được khai mạc bởi việc dâng tiến bó lúa đầu tiên (Đnl 16,9-10). Lễ Ngũ Tuần diễn ra vào ngày thứ năm mươi tính từ lễ Vượt Qua, tính ra là bảy ngày nhân bảy tuần là dấu chỉ của sự viên mãn. Vào thời kỳ tiếp cận với kỷ nguyên Kitô giáo, lễ Ngũ Tuần, còn hơn ngày lễ tưởng niệm, là dấu chỉ hằng năm làm mới lại Giao Ước. Vào ngày lễ này, Dân Chúa lập lại lời thề hứa trung thành với Đức Chúa.

Với đoạn Tin mừng hôm nay, Mẹ Giáo hội cho chúng ta biết trong sự sợ hãi và bất an của các một đệ khi thiếu vắng Thầy, Chúa Giêsu Kitô phục sinh thấu hiểu, Người hiện ra, đứng giữa các môn đệ và trao ban bình an cho các ông. Đồng thời, Người củng cố đức tin cho các ông với dấu chỉ của vết đinh nơi tay và mũi giáo nơi cạnh sườn Người vẫn còn đó. Chính Chúa Cha dùng sức mạnh Thánh Thần mà làm cho Con của Người chiến thắng sự chết. Giờ đây, Thánh Thần lại được Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh thổi hơi trao ban, khai mở lòng trí các ông, làm chúng ta liên tưởng đến một cuộc sáng tạo mới. Nếu như trong trình thuật tạo dựng, Ađam và Evà được Chúa cho quyền canh tác, quản cai và làm chủ trái đất, thì với cuộc sáng tạo mới, sứ vụ các môn đệ được khai mào khi Chúa Giêsu trao quyền cai quản toàn cầu này: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.  

Như Chúa Giêsu đã nói: “Thầy đi thì ích lợi hơn cho anh em, Thầy sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho anh em một Đấng Phù Trợ khác”. Ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống khai sinh Hội Thánh, một Hội thánh sẵn sàng loan báo Tin mừng, để qui tụ muôn dân nước. Sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tất cả các môn đệ Chúa Giêsu khi họ đang tề tựu trong phòng Tiệc Ly. Sự kiện lạ là có những lưỡi như thể bằng lửa đậu trên các môn đệ là dấu chỉ các ông được tràn đầy Thánh Thần. Ngài ban sức mạnh để các môn đệ vượt thắng mọi nỗi sợ hãi của sự bắt bớ, tù đày, án tử để mở tung cửa, họ bắt đầu bước ra mạnh dạn loan báo Tin mừng Chúa Phục Sinh cho mọi người. Vâng, nơi tháp Babel mà con cháu ông Noe theo thói của ma quỷ, kiêu ngạo muốn xây một tháp cao vút để chứng tỏ mình hơn Thiên Chúa khiến Chúa cho họ nói chuyện không ai hiểu ai nữa, đưa đến cãi vã và chia rẽ, thì chính Thánh Thần mà Thiên Chúa trao ban là tình yêu, là nhựa sống giúp hàn gắn lại vết thương cho những ai tùng phục Ngài. Hoa trái của Thánh Thần đó là các môn đệ rao giảng bằng tiếng Do Thái, nhưng thính giả thuộc nhiều dân tộc, quốc gia khác nhau, ai ai nghe cũng đều hiểu được lời rao giảng của các môn đệ như đang nghe chính ngôn ngữ bản xứ của mình.

Đôi lúc, chúng ta chỉ dừng lại ở việc tạ ơn Chúa rằng khi lãnh nhận bí tích Rửa tội và Thêm sức, mình nhận được bảy ơn thiêng của Chúa Thánh Thần như trong sách Giáo lý dạy: khôn ngoan – thông hiểu – lo liệu – sức mạnh – suy biết – đạo đức – kính sợ Chúa. Những ân ban, ân huệ, linh ân, đặc sủng, đoàn sủng, hồng ân, tặng phẩm chung quy cũng gồm tóm một tư tưởng thần học là “điều được trao ban”, là quà tặng. Tuy nhiên, có một điều quan trọng hơn đó là chúng ta không phải chỉ được trao ban hồng ân Chúa Thánh Thần mà thôi nhưng còn được trao ban chính Chúa Thánh Thần, mà chúng ta còn gọi bằng nhiều tên như Thánh Linh, Thần Khí, Thần Chân Lý, Đấng Phù Trợ, Đấng Biện Hộ, Đấng Bàu Chữa.

Một trong những vở kịch nổi tiếng của William Shakespeare là The Merchant of Venice (Người lái buôn thành Venice). Antonio, một thương gia thành đạt của Venice, đã gặp rắc rối vì lòng quảng đại của mình. Bạn của anh ấy là Bassanio đã hỏi mượn tiền của anh. Antonio đồng ý, nhưng vì tất cả tài sản của anh đều được cất giấu tại một hòn đảo xa nên cả hai đã đến gặp Shylock, một kẻ cho vay tiền người Do Thái. Shylock đồng ý cho họ mượn 3000 đồng, nhưng đòi hỏi Antonio ký một cam kết là anh sẽ phải cắt một cân thịt của anh nếu khoản vay không được hoàn trả đúng thời gian ba tháng. Antonio đồng ý với thỏa thuận ấy. Thật không may, Antonio đã không thể giữ lời hứa. Vụ kiện đã được trình lên tòa án. Shylock đã từ chối lời đề nghị trả 6.000 đồng ducat của Bassanio, tức là gấp đôi số tiền cho vay. Anh ta nhất mực yêu cầu một cân thịt của Antonio. Mọi người có mặt tại tòa đều khẩn khoản cầu xin sự sống cho Antonio nhưng Shylock kiên quyết rằng bản cam kết phải được thực hiện. Vì vậy, tòa án buộc phải cho phép Shylock cắt một cân thịt của Antonio. Ngay lúc đó, một người biện hộ trẻ tuổi đến đề nghị được làm Luật sư bào chữa cho trường hợp của Antonio. Khi đến lượt anh phát biểu, người biện hộ lý luận rằng bản cam kết cho phép Shylock chỉ lấy đi phần thịt chứ không được lấy bất kỳ giọt “máu” nào của Antonio. Do đó, nếu Shylock làm chảy bất kỳ giọt máu nào của Antonio, “đất đai và tài sản” của anh ta sẽ bị tước đoạt theo luật pháp của Venice.

Người biện hộ trẻ tuổi bước vào đúng lúc Antonio đang hoàn toàn tuyệt vọng làm chúng ta liên tưởng đến vai trò của Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo trợ các tín hữu. Ngài sẽ xuất hiện đúng lúc nếu chúng ta cần đến Ngài.

Thánh Phaolô nhắc nhở rằng “có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa.” Vậy chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta luôn ý thức rằng Thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, để chúng ta luôn gìn giữ mình nên sạch trong, thánh thiện, và xứng đáng là nơi ngự trị của Thánh Thần Thiên Chúa. Đồng thời xin Ngài bàu chữa cho chúng ta trước toà Chúa uy linh, cũng như xin cho chúng ta được trở nên khí cụ của Chúa cho anh chị em mình nhờ sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. 
 
Suy niệm 2

Vào ngày thứ nhất trong tuần, các môn đệ tụ họp trong một căn phòng đóng kín cửa. Các ông sợ những nhà lãnh đạo Do Thái, vì đã có những cuộc bách hại lan rộng. Những ai dám tin nhận Chúa Giêsu là Đức Kitô đều bị trục xuất khỏi hội đường. Nhưng kể từ ngày Chúa Phục Sinh, các Kitô hữu không ngừng tụ họp lại từ ngày thứ nhất trong tuần này đến ngày thứ nhất trong tuần khác… từ Chúa nhật này đến Chúa nhật khác. Giáo hội phát sinh từ cuộc tập họp nhịp nhàng và âm thầm như thế. Điều này giúp chúng ta nhận ra mình không nên giữ luật Ngày Chúa nhật một cách cứng nhắc vì nệ luật, sợ bị tội, nhưng trên hết, hãy xem đó là một nhu cầu hít thở sự sống của các tín hữu, của con cái Giáo hội.

Nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Thế giới của chúng ta hay xây dựng trên sự sợ hãi. Những ngày dịch bệnh vừa qua, chúng ta sống giãn cách cửa đóng then cài, hạn chế đi lại vì sợ lây nhiễm, sợ bị cách ly,… Nhưng liệu . chúng ta có tận dụng thời gian ấy để tập cho mình thiết lập lại một thói quen cầu nguyện hàng ngày để gặp gỡ Chúa một cách riêng tư giữa mình với Chúa không, giữa các thành viên gia đình mình với Chúa không?

Dẫu cho các cửa đóng kín, Chúa Giêsu vẫn hiện đến, đứng giữa các ông, trao ban: “Bình an cho các con”, đồng thời cho các ông xem tay chân và cạnh sườn. Chúa Phục Sinh đã trao ban bình an là chính Thánh Thần, Đấng ủi an, là nguồn lực bình an để giúp các ông từ chỗ sợ hãi, giờ đây tâm hồn các ông được vững tin trở lại khi nhận ra Thầy Giêsu đã phục sinh với đầy những vết đinh vết giáo là bằng chứng về cái chết của Người chứ không phải là bóng ma hiện về. Từ đó, nhờ gặp được Đấng Phục Sinh mà lòng họ vui mừng, có sức sống trở lại. Để rồi, Chúa tiếp tục ban bình an và lần này là sai đi dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần. Thánh sử Gioan sử dụng ngôn ngữ trình thuật Sáng Thế, “Người thổi hơi vào các ông,” trao ban Thánh Thần cho những kẻ tin vào Chúa Phục Sinh, nhằm nói lên một cuộc tạo dựng mới.

Chúa phục sinh về trời đánh dấu việc Người vâng theo ý Cha, đã thực hiện công cuộc cứu chuộc trên thánh giá. Giờ đây, để có thể hưởng được hồng ân cứu chuộc ấy, các tín hữu cần lãnh nhận Chúa Thánh Thần là Đấng hoàn tất công trình cứu chuộc. Vâng theo lời căn dặn của Chúa Giêsu phục sinh, các tông đồ tụ họp trong nhà Tiệc Ly để chờ đón nhận điều Người đã hứa.

Theo cách tính lịch của người Do Thái, mỗi tuần trăng gồm mười ngày. Sáng ngày lễ Ngũ tuần, được xác định vào ngày thứ năm mươi sau bảy tuần lễ Vượt Qua. Vì thế lễ này còn được gọi là “lễ Các Tuần”, Chúa Giêsu thực hiện lời hứa bằng cách Người đã xin Cha sai Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ. Ngài ngự xuống dưới hình lưỡi lửa. Lưỡi tượng trưng cho lời nói. Lửa tượng trưng tình yêu và lòng nhiệt thành. Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ biến đổi con người khi Ngài trao ban bảy ơn thiêng: khôn ngoan – thông hiểu – lo liệu – sức mạnh – suy biết – đạo đức – kính sợ. Ngài cũng trao ban những đặc sủng khác nhau cho các tín hữu nhằm phục vụ lợi ích chung của cộng đoàn. Vì thế, một mặt các tín hữu phải tránh chia rẽ nhau, đồng thời phải tận dụng mọi ơn ban của Chúa Thánh Thần để xây dựng thân thể Giáo hội.

Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa để Giáo hội tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, loan báo Tin mừng cho anh chị em mình, thâu nhận họ vào Hội thánh Chúa, là những người được trao quyền công bố ơn tha thứ cho tội nhân, chữa lành họ và ban tặng cho họ ơn bình an. Thế nhưng nhiều khi Chúa Thánh Thần là Đấng dễ bị quên lãng. Trong lời cầu nguyện của chúng ta, có mấy khi chúng ta nhớ đến và cầu xin Chúa Thánh Thần?

Chúa Thánh Thần còn hoạt động trong các Bí tích để thánh hóa và cho chúng ta lãnh nhận bí tích cách hiệu quả. Ngài cũng là mối dây liên kết các thành viên trong gia đình sống hòa thuận, để các gia đình trở nên chứng tá cho Chúa Kitô. Vì là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Thiên Chúa, Ngài có một vai trò quan trọng không kém để hoán cải tâm hồn chúng ta nên nhân đức và thánh thiện mỗi ngày.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa tâm hồn chúng con để chúng con đón nhận dồi dào ơn Ngài, nhờ đó chúng con có thể bước theo Chúa Giêsu mà sống như thánh ý Chúa Cha đặt để trên mỗi người chúng con. Amen.

Lm. Alfonso