Clock-Time

Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 14: 12 -16.22.26: Chúa Giêsu muốn hiến thân mình làm của ăn nuôi dưỡng con người: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Của ăn này không đơn thuần đem lại sự sống mà còn là một dấu chỉ của giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, giao ước của tình yêu...

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN B

lễ mình máu thánh chúaLỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco (Mc 14: 12 -16.22.26)


Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?" Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: ‘Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?' Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta." Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua. Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa." Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.

SUY NIÊM

Chúa Giêsu muốn hiến thân mình làm của ăn nuôi dưỡng con người: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Của ăn này không đơn thuần đem lại sự sống mà còn là một dấu chỉ của giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, giao ước của tình yêu, nên Chúa Giêsu đã trao chén và nói: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”.

Và Chúa Giêsu đã trao phó mình cho Giáo Hội qua bí tích Thánh Thể. Khi Giáo Hội cử hành bí tích Thánh Thể, thì chính Chúa Giêsu thực hiện một cử chi trang trọng, huyền nhiệm là biến đổi bánh và rượu nên Mình và Máu thánh Người. Từ việc ăn thịt chiên trong nghi lễ Vượt Qua để có sức cho hành trình sa mạc vê Đất Hứa, Chúa Giêsu đã ban bố của ăn thiêng liêng cho con người đủ sức trên hành trình đức tin về Nước Trời.

“Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Chúa trao chính mình để làm của ăn. “Này là Máu Ta”. Chúa trao chính sự hy sinh, sự chết đi của mình để đem lại sự sống cho con người. Cũng vậy, khi phục vụ ai chúng ta cũng phải trao ban cuộc sống của mình và trao ban giá máu bằng những hy sinh của mình cho người ấy; cũng như khi chung sống với ai thì đời sống của chúng ta cũng phải trở nên niềm an ủi phấn khởi, giúp ích cho người đó.

Sống bí tích Thánh Thể không chỉ là nhận lãnh Mình Máu Thánh Chúa để đảm bảo cho ta sự sống đời đời, mà còn là cơ hội để mỗi người biết chia sẻ đời mình, biến đời mình thành của lễ dâng Chúa, biến đời mình thành niềm vui, khi nâng đỡ bao anh chị em bất hạnh, khi đón nhận những hy sinh để biến đổi thành niềm hạnh phúc cho anh chị em.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin hãy trở nên lương thực cho chúng con đủ sức trên hành trình về nhà Cha, và xin cho chúng con cũng biết sống yêu thương để phục vụ mọi người. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường