Clock-Time

Suy Niệm Tin Mừng - Chúa Nhật III Thường Niên B

Tin mừng Mc 1:14-20: Chúa Giêsu kêu gọi họ đến với Người, để được Người biến đổi làm cho cuộc sống của họ trở nên thật sự ý nghĩa hơn. Chúa Giêsu kêu gọi biến đổi họ từ những kẻ lưới cá sang lưới người.

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 24-01-2021


 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (1: 14-20)

14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.17 Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”.18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay tường thuật cho chúng ta việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên. Chúng ta thấy, những môn đệ được Chúa Giêsu kêu gọi hôm nay, họ chỉ là những con người tầm thường, bình dị và chưa từng có ai biết tới. Chúa Giêsu gọi họ trong khi họ đang làm công việc hằng ngày của mình là đánh cá và vá lưới. Người không gọi để họ có được sự dễ dãi và thoải mái. Chúa Giêsu kêu gọi họ đến với Người, để được Người biến đổi làm cho cuộc sống của họ trở nên thật sự ý nghĩa hơn. Chúa Giêsu kêu gọi biến đổi họ từ những kẻ lưới cá sang lưới người. Các môn đệ được mời gọi thay đổi và chuyển hướng mục đích của cuộc sống. Nếu trước đây các ông chỉ tập trung vào cá; thì bây giờ các ông được mời gọi tập trung và hướng đến con người. Nếu trước kia các ông tập trung vào các mối tương quan của đời sống vật chất, thì bây giớ các ông được mời gọi thay đổi hướng đến các tương quan nước Trời. Trong mầu nhiệm nước Trời, các ông được mời gọi đi vào trong một mối tương quan mới, mối tương quan với Chúa Giêsu. Chính mối tương quan này sẽ định hướng cho sứ mạng của các ông.

Lời mời gọi của Chúa Giêsu cách đây hơn 2.000 năm chưa bao giờ là lời mời gọi của quá khứ nhưng luôn là lời mời gọi của hiện tại. Lời kêu gọi của Chúa Giêsu vẫn luôn vang vọng ngay trong cuộc sống thường ngày của mỗi người chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết mở cánh cửa tâm hồn của mình đáp trả lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, đến với Người để được Người biến đổi để cuộc sống của chúng ta trở nên thật sự ý nghĩa hơn.


 GKGĐ Giáo Phận Phú Cường