Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 404 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tin Vào Đức Giêsu Kitô - Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B

rang Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu đem 3 người Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao để tỏ mình ra cho các Ngài thấy. Trong cuộc tỏ mình này có Môsê và Êlia hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Có thể khẳng định đây là một sự kiện hùng vĩ và vượt xa sức tưởng tượng của con người.
/ 353 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hai Khuôn Mặt Một Tình Yêu - Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B

Tin mừng Mc 9: 2-10: Trong cuộc biến hình huy hoàng rực rỡ của Chúa Giêsu trên núi Tabo, chính Chúa Cha đã xác quyết một lần nữa : "Chúa Giêsu chính là Người Con yêu quý của Thiên Chúa". 
/ 364 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 2-10: Đấng Mêssia đang thực hiện một sứ mệnh cứu rỗi. Người sẽ phải trải qua đau khổ và cái chết, đó là một thông điệp mà các môn đệ không muốn.
/ 1032 / Suy Niệm Chúa Nhật

Cám Dỗ và Thử Thách - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B

Tin mừng Mc 1: 12-15: Chúng ta hãy khiêm tốn phó thác nơi Chúa trong mọi cơn thử thách và cám dỗ vì Người sẽ gìn giữ và nâng đỡ những ai biết khiêm tốn.
/ 588 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chọn Lựa - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B

Tin mừng Mc 1: 12-15: Sống thân phận con người là sống phấn đấu, chọn lựa. Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, cũng đã không được miễn chuẩn cho quy luật đó
/ 476 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sống là chiến đấu - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B

Tin mừng Mc 1: 12-15: Hôm nay cùng với Chúa Giêsu, chúng ta đi vào sa mạc của chúng ta. Không phải sa mạc của muôn thú và quỷ ma, nhưng là sa mạc của tâm hồn chúng ta.
/ 381 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật I Mùa Chay B

Tin mừng Mc 1: 12-15:  Chúa Giêsu chịu cám dỗ để nêu lên lòng trung tín của Người đối với sứ mệnh Chúa Cha trao phó .Chúa Giêsu khởi sự Tin Mừng bằng việc rao giảng để nói lên mệnh của Người ở trần gian 
/ 389 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 12-15:  Sự hoán cải đích thực mà Mùa Chay đòi hỏi nơi chúng ta, là dành cho Chúa một chỗ nhất trong đời sống chúng ta, xua đuổi ma quỉ ra khỏi tâm hồn, sống dưới sự hiện diện của Chúa