Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 386 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1, 1-8:  Sống tâm tình Mùa Vọng là chúng ta được lắng nghe lời Thiên Chúa sai các vị tiên tri để chuyển đến dân lời mời gọi hoán cải, bằng việc "hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng".
/ 681 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tỉnh thức chờ đợi Đấng Cứu Độ - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng B

Tin mừng Mc 13: 33-37: Chúa nhật thứ I mùa Vọng năm B, Giáo hội mời gọi chúng ta suy gẫm cách nghiêm túc lời kêu gọi : "Hãy tỉnh thức !" của Chúa Giêsu.
/ 539 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chờ Đợi Chúa Đến - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng B

Tin mừng Mc 13: 33-37:  Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào bầu khí Mùa Vọng, mùa tỉnh thức để chờ đợi Chúa đến.
/ 479 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 13: 33-37:  Mùa Vọng đã trở lại. Mùa hy vọng, mùa trông đợi. Chúng ta trông đợi gì? Hy vọng gì? Một biến cố cực kỳ quan trọng, một biến cố thay đổi tất cả, cả cuộc đời chúng ta và cả thế giới: Thiên Chúa đến với chúng ta.
/ 1230 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A - Lễ Kitô Vua

Tin mừng Mt 25:  31-46: Tin Mừng cho thấy một viễn cảnh sẽ xảy ra vào ngày cánh chung, nghĩa là vào thời điểm tận cùng của thời gian, cũng là của trần thế này...
/ 838 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 25:  31-46: Trang Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy uy quyền của Đức Kitô là Vua chúng ta. Uy quyền của Đức Kitô được thể hiện trọn vẹn trong ngày Chúa đến trong vinh quang cùng với các thiên sứ của Người. 
/ 634 / Suy Niệm Chúa Nhật

Năm cô khôn ngoan - Suy Niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên A

Tin mừng Mt 25: 1-13: Chúa ban cho mỗi người một khả năng để tự lo liệu. Chúng ta không thể dựa vào việc lành của người khác khi ra trình diện trước mặt Chúa, như các cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan: "các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả'
/ 108 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXXII Thường Niên A

Tin mừng Mt 25: 1-13: Trong đoạn trích sách Khôn ngoan này, tác giả đã thúc giục độc giả của mình đi tìm kiếm Đức Khôn Ngoan và học theo Đức Khôn Ngoan. Sự khôn ngoan này đến từ Thiên Chúa, cho phép người ta định hướng được cuộc đời của mình mà hông sợ bị lạc đường....