Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 273 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11:25-30  Trở nên môn đệ Chúa Giêsu không có nghĩa là được tự do vô lối, nhưng là mang lấy ách của Người. Đi đôi với tình yêu luôn có một sự ràng buộc.
/ 164 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 10: 37-42: Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu được cấu tạo trên năm bài giảng của Đức Gỉêsu, kết hợp với năm giai đoạn "Ký thuật"...
/ 497 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 2: 1-12 Chính qua cách sống của người Ki-tô hữu, là người có Chúa Ki-tô, sẽ giúp cho anh chị em mình nhận ra Chúa.

/ 690 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ánh sao lạ - Suy Niệm Chúa nhật Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Mt 2:1-12: Các đạo sĩ lên đường và đã gặp Chúa vì lòng họ khao khát. Khao khát chân lý nên đêm đêm họ không ngừng quan sát bầu trời tìm kiếm ánh sao, vì thế cả một bầu trời bao la, chỉ một ánh sao lạ xuất hiện...
/ 443 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thiên Chúa Tỏ Mình Cho Ta - Ta Tỏ Mình Ra Cho Người Xung Quanh - Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh A

Lễ Hiển Linh là lễ Chúa tỏ mình ra. Việc Chúa sinh ra được loan báo cho mọi người biết dưới nhiều hình thức khác nhau như: lời các ngôn sứ loan báo từ nhiều thế kỷ trước, đạo binh thiên thần ca hát, ngôi sao lạ xuất hiện... Tuy nhiên không phải ai cũng gặp được Chúa.

/ 248 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng Thương Mại Hóa - Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 21:1-4 Chúa không dựa vào con số và kích cỡ để đánh giá một sự vật hoặc một hành vi của con người. Chúa dựa vào tấm lòng, Chúa thăm dò mức độ yêu thương

/ 398 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 10: 17-22 Hôm nay, hợp cùng với toàn thể Giáo Hội mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng ta những tấm gương anh hùng về đức tin, để rồi khi nhìn vào tấm gương của các ngài chúng ta cũng xác tín vào sự sống đời đời. 

/ 404 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tình Yêu Mạnh Hơn Sự Chết - Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Năm C

Khi sai mười hai Tông đồ đi giảng, Đức Giê-su tiên báo cho các ông biết những sự bách hại vì Danh Người đang chờ đón các ông. Tuy nhiên chính khi bị bách hại lại là cơ hội tốt để các ông làm chứng trước tòa án Do thái và các chính quyền ngoại đạo.