Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 1430 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 2: 13-25: Có thể nói Mùa Chay là mùa giúp chúng ta nhìn lại đền thờ tâm hồn của mình để xin ơn Chúa thanh tẩy tâm hồn khỏi những đam mê tội lỗi, những thói hư tật xấu, ngõ hầu xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự trị.
/ 1755 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B - Lm .Alfonso

Tin mừng Mc 9: 2-10:  Ba môn đệ Phêrô, Giacôbê, và Gioan được chứng kiến cuộc hiển dung của Chúa Giêsu trên núi Tabor để đức tin của các ông được củng cố, trở nên như kiềng ba chân, mà sau này, chính các ông sẽ giúp cho các đồng môn thực thi lệnh truyền của Thầy mình, vác thập giá mình để theo Thầy
/ 1799 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B - Biến hình trong đời thường

Tin mừng Mc 9: 2-10: Sự kiện Chúa Giêsu tỏ cho ba môn đệ thân tín cảm nhận thời khắc vinh hiển của Người trên núi cao để chuẩn bị tinh thần các ông đương đầu với thời khắc đen tối của Người trong đêm khổ nạn. 
/ 1740 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tin Vào Đức Giêsu Kitô - Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B

rang Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu đem 3 người Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao để tỏ mình ra cho các Ngài thấy. Trong cuộc tỏ mình này có Môsê và Êlia hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Có thể khẳng định đây là một sự kiện hùng vĩ và vượt xa sức tưởng tượng của con người.
/ 1301 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hai Khuôn Mặt Một Tình Yêu - Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B

Tin mừng Mc 9: 2-10: Trong cuộc biến hình huy hoàng rực rỡ của Chúa Giêsu trên núi Tabo, chính Chúa Cha đã xác quyết một lần nữa : "Chúa Giêsu chính là Người Con yêu quý của Thiên Chúa". 
/ 1220 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 2-10: Đấng Mêssia đang thực hiện một sứ mệnh cứu rỗi. Người sẽ phải trải qua đau khổ và cái chết, đó là một thông điệp mà các môn đệ không muốn.
/ 1706 / Suy Niệm Chúa Nhật

Cám Dỗ và Thử Thách - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B

Tin mừng Mc 1: 12-15: Chúng ta hãy khiêm tốn phó thác nơi Chúa trong mọi cơn thử thách và cám dỗ vì Người sẽ gìn giữ và nâng đỡ những ai biết khiêm tốn.
/ 1310 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chọn Lựa - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B

Tin mừng Mc 1: 12-15: Sống thân phận con người là sống phấn đấu, chọn lựa. Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, cũng đã không được miễn chuẩn cho quy luật đó