Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 23 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXV Thường Niên A

Tin mừng Mt 20: 1-16: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại dụ ngôn ông chủ thuê thợ làm vườn nho, để trình bày việc vào Nước Trời không phải là một món tiền lương do công lao của con người, nhưng là một ơn nhưng không do lòng nhân lành của Thiên Chúa ban cho...
/ 34 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 20: 1-16: Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với dân ngoại, những người được gọi vào Hội Thánh của Ngài thời sau hết.
/ 406 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tha Thứ Không Giới Hạn - Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên A

Tin Mừng Mt 18: 21-35: Khi nói về sự tha thứ, thường thì khuyên kẻ khác tha thứ rất dễ, nhưng khi trực tiếp đối diện với kẻ xúc phạm đến mình, phải thực hành một việc tha thứ cách cụ thể cho người đang đứng trước mặt mình thì quả thật khó khăn vô cùng. 
/ 97 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXIV Thường Niên A

Tin mừng Mt 18: 21-35: Trong đoạn văn này, Chúa Giêsu nhấn ngạnh đến việc thường xuyên tha thứ, chứ không đến các điều kiện cụ thể để được thứ tha. Nhưng trong đoạn song song Lc 17, 3-4, Người lại bắt việc tha thứ lệ thuộc lòng hối cải. Tại sao đòi buộc điều kiện cụ thể ấy?...
/ 191 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 18: 21-35:  Dụ ngôn mà Chúa nói với chúng ta phải hiểu theo một cách khác, đó là sự tha thứ đó phải nhìn trong tương quan cả hai bên. Nghĩa là chúng ta đặt mình vào vai người có tội và cả vai người ban ơn, giống như ông vua cư xử với đầy tớ và đầy tớ cư xử với kẻ khác mắc nợ mình.
/ 135 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên A - Lm. Alfonso

Tin Mừng Mt 18: 15-20: Sửa lỗi đòi sự tế nhị, kín đáo, thông cảm với yếu đuối lỗi lầm của nhau. Đây là một bổn phận và bác ái mà chúng ta phải thực thi cho tha nhân.
/ 517 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tế nhị sửa lỗi người anh em - Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên A

Tin Mừng Mt 18: 15-20:  “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi”. 
/ 92 / Chú Giải Kinh Thánh