Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 583 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá Năm A - Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

Tin Mừng Mt 26:14-27 Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời trần thế, Chúa Giêsu đồng ý để dân chúng tung hô Ngài là Vua: chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. 
/ 598 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá Năm C

Hôm nay, cùng với toàn thể Hội thánh, cộng đoàn giáo xứ chúng ta khai mạc Tuần Thánh. Đối với người Kitô hữu, đây là tuần lễ quan trọng nhất trong năm, là cao điểm của phụng vụ thánh.
/ 713 / Suy Niệm Chúa Nhật

Vào Thành Để Hoàn Tất Ơn Gọi Đời Mình - Suy Niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

Tin Mừng Lc 22: 14 - 23, 56:  Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu không phải là một vở kịch, mà có thật, và được Người tự do chọn lựa.
/ 689 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá Năm C - Lm. Đan Vinh

Tin Mừng Lc 22:14-23:56 Ngày hôm nay vẫn không thiếu những tiếng gà cảnh báo và ánh mắt yêu thương của Chúa trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Nhưng liệu chúng ta có tỉnh ngộ và cấp thời hồi tâm sám hối như ông Phê-rô hay không?
/ 1571 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

Tin Mừng Mc 14: 1;15: 1-39: Hình ảnh một vị vua, vị tướng oai vệ đường hoàng vào thành trên lưng chiến mã hay chiến tượng là một hình ảnh hào hùng được mọi người tung hô. Điều đó giương cao vị thế của vị vua vị tướng trần gian, nên mỗi khi xuất hiện trước công chúng, các ngài không thể nào thiếu hình ảnh đó...
/ 1147 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá Năm B - Ta Là Ai Trong Cuộc Thương Khó

Tin Mừng (Mc 14: 1;15: 1-39): Trong tuần thánh và đặc biệt trong Lễ Lá này!  Chúng ta làm sống động lại cuộc đời của Chúa Giêsu. Và chúng ta cùng với Chúa Giêsu đi vào cuộc thương khó, như chính là nguồn ơn cứu độ cho nhân loại.
/ 1282 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá Năm B - Con Đường Thập Giá

Tin Mừng (Mc 14: 1;15: 1-39): Hôm nay chúng ta bước vào Tuần Thánh, kỷ niệm cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô. Đây là những ngày cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu.
/ 1277 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá Năm B - Chọn Lựa

Tin Mừng (Mc 14 : 1; 15: 1-39): Với Chúa nhật hôm nay, bắt đầu tuần lễ trọng đại nhất của năm phụng vụ, đó là “Tuần thánh”. Phụng vụ hôm nay mở ra với việc tưởng niệm Đức Giêsu đi vào thành Giêrusalem.