Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 1323 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 28:8-15: Tâm trạng sợ hãi hoà lẫn với vui mừng của các phụ nữ khi chứng kiến cảnh tượng lạ lùng của biến cố phục sinh cho chúng ta hình dung được biến cố này ý nghĩa thế nào đối với họ. 
/ 1387 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 28:8-15: Tin Mừng hôm nay đã trình thuật cho chúng ta khung cảnh những người phụ nữ được Đức Giêsu loan báo về sự phục sinh của Người: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”.
/ 2587 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 28:8-15: Tin Mừng hôm nay cũng giúp chúng ta ý thức trách nhiệm của người đã tin vào Chúa Phục Sinh, thì hãy nhiệt tình loan báo việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến...
/ 2312 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh B - Đừng Sợ - Hãy Loan Báo Tin Mừng Phục Sinh

Sau khi được Thiên Thần loan báo Chúa Giêsu đã sống lại và mời gọi hãy báo tin này cho các Tông đồ, có một thái độ hân hoan, nhanh nhẹn và tràn đầy hạnh phúc nhưng cũng còn sợ hãi nơi các phụ nữ thăm mộ Chúa. "Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, báo tin cho các môn đệ Đức Giêsu hay" (Mt 28, 8).