Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 502 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C - Lm. Gioan Lê Quang Tuyến

Tin mừng Ga 10: 27-30  Chúa nhật thứ 4 Phục sinh hôm là, được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Là Chúa nhật mà toàn thể giáo hội hương về việc cầu nguyện cho các linh mục, giám mục luôn biết sống theo gương Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành đối ...

/ 1473 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bàn Tiệc Thánh và bữa ăn gia đình - Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa B

Tin Mừng Mc 14: 12 -16.22.26: Hôm nay chúng ta mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, trung tâm của Giáo Hội, trung tâm của đời sống đức tin, trung tâm của giáo xứ và đời sống của mỗi người như Công đồng Vatican II đã nói: “Bí tích Thánh Thể là nguồn ...

/ 848 / Suy Niệm Chúa Nhật

Dự tiệc Chiên Thiên Chúa - Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa B

Tin Mừng Mc 14: 12 -16.22.26: Trước lúc rước lễ và trao Mình Thánh cho giáo dân, linh mục chủ tế nâng cao Mình Thánh và đọc: đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lời này gợi lên niềm ...

/ 1285 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ở Lại Với Chúa Giêsu Trong Bí Tích Thánh Thể - Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa B

Tin Mừng Mc 14: 12 -16.22.26; Với Chúa Giêsu Chúng ta lại thấy nó kì kì… nó khác với mọi người lắm! tại sao Chúa lại không hóa thân làm viên kim cương hay là thành một mảnh vàng hay là thành tiền để lại gọi là của hồi môn cho con cháu. Nhưng mà rồi ...

/ 1225 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 14: 12 -16.22.26: Chúa Giêsu muốn hiến thân mình làm của ăn nuôi dưỡng con người: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Của ăn này không đơn thuần đem lại sự sống mà còn là một dấu chỉ của giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, giao ước của ...

/ 1378 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi B

Tin Mừng Mt 28: 16-20: Hẳn là ai trong chúng ta cũng thuộc lòng câu giáo lý được truyền từ thế hệ này tới thế hệ khác, tuyên xưng Một Chúa Ba Ngôi: Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ Hai là Con, Ngôi thứ Ba là Thánh Thần. Và hơn nữa, với người Kitô ...

/ 932 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi - Dấu Thánh Giá

Tin Mừng Mt 28: 16-20: Dấu Thánh Giá là lời tuyên xưng đức tin vắn tắt nhất của người Kitô hữu, là dấu chỉ phân biệt những người môn đệ của Chúa Giêsu và những người theo đạo khác. Lời kinh nhân danh Cha và Con và Thánh Thần tóm tắt đức tin mà chúng ...

/ 970 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 28: 16-20: Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi như bầu trời mênh mông, trí tuệ con người như một cánh chim trong mênh mông ấy. Cánh chim không thể che phủ bầu trời. Nếu muốn che phủ bầu trời, cánh chim phải lớn bằng bầu trời. Điều này không thể ...