Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 1435 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 10: 11-18  Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết: Chỉ có một người mục tử nhân lành là Đức Kitô và mỗi chúng ta đây là đàn chiên của Người. Nhưng chúng ta cũng được mời gọi tham dự vào sứ mạng mục tử nhân lành của Chúa Giêsu.

/ 1054 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B - Tôi là Mục tử nhân lành

Tin mừng Ga 10: 11-18 Hiến tặng mạng sống, đó là bằng chứng về một tình yêu chân chính...

/ 950 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B - Hiến Mạng Sống Cho Đoàn Chiên

Tin mừng Ga 10: 11-18 Chúa Giêsu nói : "Tôi chính là người mục tử nhân lành, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đàn chiên… Chúng sẽ nghe tiếng Tôi và sẽ chỉ có một đàn chiên và một Chủ chiên".

/ 770 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A - Đức Kitô, Mục Tử Nhân Lành

Tin mừng Ga 10: 1-10: Chúa Giêsu mục tử nhân lành, Đấng duy nhất đưa con người đến hạnh phúc và sự sống đích thực

/ 764 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A - Lm Phanxicô Xavie Lê Văn Nhạc

Tin mừng Ga 10: 1-10: "Tất cả chúng ta đều được thiên chúa chọn để loan báo tin mừng và thông truyền ơn cứu độ" 

/ 1577 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi - Mầu Nhiệm Ba Ngôi Trong Đời Thường

Mỗi ngày chúng ta làm dấu trên mình: "nhân danh Cha và Con và Thánh Thần". Ước gì chúng ta cũng biết in dấu Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa Tình Yêu trong cuộc đời ta, để chúng ta không ngừng kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. 
/ 1702 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đức Giêsu - Mục Tử Đầy Lòng Thương Xót - Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C

Tin mừng Ga 10: 27-30 Nơi cuộc đời và sứ vụ, Đức Giêsu đã phản ánh rõ nét Lòng Thương Xót của chính Thiên Chúa ngang qua lòng dạ nhân từ, bao dung và tha thứ của Ngài.

/ 1163 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C - Lm. Gioan Lê Quang Tuyến

Tin mừng Ga 10: 27-30  Chúa nhật thứ 4 Phục sinh hôm là, được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Là Chúa nhật mà toàn thể giáo hội hương về việc cầu nguyện cho các linh mục, giám mục luôn biết sống theo gương Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành đối với đàn chiên được ủy thác cho mình.