Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 1555 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XIII Thường Niên B - Cần Phải Có Niềm Tin Mạnh Mẽ

Tin Mừng Mc 5: 21-24.35-43 Trang Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi vào thế giới của những câu hỏi “tại sao” mà lý trí con người không thể lý giải được.

/ 1436 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 5: 21-24.35-43 Hôm nay, Giáo Hội muốn dùng bài Tin Mừng này để củng cố niềm tin của chúng ta vào quyền năng của Thiên Chúa, biết tín thác vào Ngài trong mọi sự.