Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 1197 / Suy Niệm Chúa Nhật

Căn Tính Và Tinh Thần Của Người Thừa Sai - Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên B

Tin Mừng Mc 6: 7-13: Ngày nay, trên thế giới, người ta đang rất quan tâm và thán phục Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Trân trọng không hẳn vì ngài khôn ngoan cho bằng nhân đức của ngài vượt trội. Một trong những đức tính tuyệt vời mà nhiều người nhận ra, đó là đức tính khiêm nhường, can đảm và nghèo khó....

/ 1473 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thanh Thoát Để Lên Đường Rao Giảng Tin Mừng - Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên B

Tin Mừng Mc 6: 7-13: Chúa sai các ông đi từng hai người, như vậy, Chúa đã thiết lập những cộng đoàn nhỏ. Các ông là những chứng nhân, và chứng nhân càng nhiều thì càng có giá trị. Một cộng đoàn, bao giờ cũng có lợi hơn là một người đơn độc....

/ 1618 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lệnh Lên Đường Truyền Giáo - Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên B

Tin Mừng Mc 6: 7-13: Người chỉ thị cho các ông không được mang gì hết, ngọai trừ cây gậy và đôi dép.    

/ 1107 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lên Đường Thực Thi Sứ Vụ - Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên B

Tin Mừng Mc 6: 7-13:  Loan báo không phãi bằng lời mà bằng chính cuộc sống chứng tá của mình.

/ 946 / Suy Niệm Chúa Nhật

Loan Báo Tin Mừng - Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên B

Tin Mừng Mc 6: 7-13:  Hôm nay, Chúa Giêsu phục sinh cũng sai chúng ta đến với thế giới

/ 1110 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 6: 7-13: Chúa mời gọi các môn đệ hăng say loan báo Tin Mừng tình yêu không bằng những trang thiết bị hay những tư trang rườm ra, mà phải gọn gẽ