Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 1535 / Suy Niệm Chúa Nhật

Trung thành đi theo Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên B

Ga 6: 60-69: Chúa muốn chúng ta trung thành và chúng ta cũng muốn trung thành. Nhưng trung thành bước theo Chúa không phải là điều dễ dàng. Quả vậy, có những lúc ta cảm thấy mình quá yếu đuối, tầm thường,quá bé nhỏ mỏng manh trước sức tấn công của thử thách, của cám dỗ, của tiện nghi vật chất, tiền bạc, thú vui, sắc dục, danh vọng, quyền lực…

/ 4311 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai? - Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên B

Ga 6: 60-69: Thánh Phêrô đã thay mặt cho cả Nhóm nói lên thái độ của họ: ”Lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa “...

/ 2342 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bỏ thầy con biết theo ai? - Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên B

Ga 6: 60-69: Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn hỏi chúng ta “phần các con có muốn bỏ Thầy không?”. Chúng ta có dám ở lại với Thầy khi mà nhiều người đã không còn tin có thế giới thần linh?...

/ 1625 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Ga 6: 60-69: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng Thầy chính là Đấng thánh của Thiên Chúa”...

/ 2320 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên B - ​​​​​​​Lm Anfonso

Tin mừng Ga 6: 51-58: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống"...

/ 2116 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên B - ​​​​​​​Thánh Thể Bí Tích Tình Yêu

Cha Piô, tu sĩ dòng Capucinô, ở nước Ý, được phong thánh năm 2004, là vị linh mục đầu tiên đã được in 5 dấu thánh. Ngài là linh mục và đặc ân của Ngài, do thánh chức, là ở toà giải tội và nhất là trên bàn thờ dâng lễ.

/ 1844 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên B - ​​​​​​​Máu Thịt Chúa Giêsu - Nguồn Sự Sống

Ga 6: 51-58: Trong bản văn Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định : Người sẽ ban chính thịt máu Người làm bánh mang lại sự sống trường sinh cho nhân loại. Thịt ở đây theo nghĩa Kinh thánh chính là Người.

/ 1394 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Năng Đến Kính Múc Lương Thực Trường Tồn - Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên B

Ga 6: 51-58: Trang tin mừng hôm nay, một lần nữa, Chúa Giêsu xác định cho chúng ta về một thứ lương thực có thể nuôi sống cho linh hồn, đó là Thịt và Máu Chúa: “Mình Ta thật là của ăn, và Máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ có sự sống đời đời”.