Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 1789 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XXII Thường Niên B - Lm. Alfonso

Tin Mừng Mc 7: 1-8.14-15.21-23: Chúa Giêsu đã lên án sự hình thức: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta’.”

/ 1325 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Tẩy Rửa Tâm Hồn - Chúa Nhật XXII Thường Niên B

Tin Mừng Mc 7: 1-8.14-15.21-23: Điểm quan trọng này được biểu lộ trong một tranh luận sôi nổi giữa Chúa Giêsu và những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Chúng ta biết đối với dân Do Thái có hai bộ luật: Luật thành văn và luật truyền khẩu.

/ 1189 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XXII Thường Niên B - Giữ Cả Bên Ngoài Lẫn Bên Trong

Tin Mừng Mc 7: 1-8.14-15.21-23: Câu chuyện Tin Mừng cho ta thấy rõ hơn thái độ bực bội của những người Biệt Phái Pharisêu và Kinh sư Do Thái đối với Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài khi nhìn thấy các môn đệ Chúa Giêsu ăn uống mà chẳng chịu rửa tay theo đúng nghi thức.

/ 1255 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 7: 1-8.14-15.21-23: Qua việc tranh luận với các Biệt phái và luật sĩ về việc rửa tay trước khi ăn, Chúa Giêsu đã nghiêm khắc cảnh cáo những người chỉ biết chú trọng lo giữ những tập tục loài người mà bỏ qua các giới luật của Thiên Chúa.