Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 1275 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tránh Óc Bè Phái Và Hãy Ứng Xử Bao Dung - Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên B

Tin Mừng Mc 9: 38-43.45.47-48: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn”

/ 1151 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tránh Xa Dịp Tội - Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên B

Tin Mừng Mc 9: 38-43.45.47-48: Tâm tình mà Tin Mừng hôm nay gợi lại cho mỗi người chúng ta là người môn đệ phải sẵn sàng chịu mất một tay, một chân, một mắt nếu những chi thể này làm cản trở cho phần rỗi linh hồn.

/ 1186 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên B - Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng

Tin Mừng Mc 9: 38-43.45.47-48: Để làm gương sáng thì chính bản thân mỗi người phải biết rèn luyện, phải can đảm quyết liệt từ bỏ những sự sai trái...

/ 1067 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tinh Thần Đại Kết - Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên B

Tin Mừng Mc 9: 38-43.45.47-48: Chúng ta đừng lo giữ lấy độc quyền ơn cứu độ cho mình, nhưng hãy sống cái hạnh phúc được thuộc về Chúa Kitô và chia sẻ cho anh em hạnh phúc ấy.

/ 1413 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

Tin Mừng Mc 9: 38-43.45.47-48: Dù ghen tỵ cách nào đi nữa thì chúng ta vẫn bị Chúa khiển trách như đã khiển trách Gioan: “đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay cả sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” 

/ 1575 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 9: 38-43.45.47-48: Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn...