Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 792 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B

Tin Mừng Mc 10: 17-27: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu mời gọi người thanh niên giàu có từ bỏ của cải để theo Người, vì của cải là trở ngại cho những ai muốn vào Nước Trời. Đồng thời Người cũng hứa ban phần tưởng bội hậu cho những ai bỏ mọi sự mà theo Người....

/ 1183 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên B - Lm. Alfonso

Tin Mừng Mc 9: 38-43.45.47-48: Chúa Giêsu phán: Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con...

/ 724 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tránh Óc Bè Phái Và Hãy Ứng Xử Bao Dung - Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên B

Tin Mừng Mc 9: 38-43.45.47-48: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn”

/ 738 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tránh Xa Dịp Tội - Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên B

Tin Mừng Mc 9: 38-43.45.47-48: Tâm tình mà Tin Mừng hôm nay gợi lại cho mỗi người chúng ta là người môn đệ phải sẵn sàng chịu mất một tay, một chân, một mắt nếu những chi thể này làm cản trở cho phần rỗi linh hồn.

/ 740 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên B - Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng

Tin Mừng Mc 9: 38-43.45.47-48: Để làm gương sáng thì chính bản thân mỗi người phải biết rèn luyện, phải can đảm quyết liệt từ bỏ những sự sai trái...

/ 658 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tinh Thần Đại Kết - Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên B

Tin Mừng Mc 9: 38-43.45.47-48: Chúng ta đừng lo giữ lấy độc quyền ơn cứu độ cho mình, nhưng hãy sống cái hạnh phúc được thuộc về Chúa Kitô và chia sẻ cho anh em hạnh phúc ấy.

/ 723 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXVI Thường Niên B

Tin Mừng Mc 9: 38-43.45.47-48: Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối Tin Mừng Chúa nhật trước thuật lại việc Chúa Giêsu giáo huấn các Tông đồ . Trong bài này kể lại câu chuyện sau khi khiển trách Gioan về tội ganh tị .

/ 987 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

Tin Mừng Mc 9: 38-43.45.47-48: Dù ghen tỵ cách nào đi nữa thì chúng ta vẫn bị Chúa khiển trách như đã khiển trách Gioan: “đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay cả sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”