Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 775 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng C

Tin mừng Lc 21:25-27.34-36: Chúa không muốn chúng ta chuẩn bị cho ngày Chúa đến bằng những vật chất tạm bợ như thế. Điều Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta là những kẻ chờ đợi Chúa đến với một tâm tình sẵn sàng, niềm hy vọng lạc quan.

/ 2605 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện Luôn - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng C

Tin mừng Lc 21:25-27.34-36: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến chung cánh của nhân loại và việc Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét mọi người. Đồng thời, Người đã ân cần nhắc nhở chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày chung cánh ấy.

/ 914 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tỉnh Thức Đợi Chờ - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng C

Tin mừng Lc 21:25-27.34-36: Chúa Giêsu dùng nhiều kiểu nói : "Hãy coi chừng", "Hãy chú ý", "Hãy cảnh giác", "Hãy ngẩng đầu lên", "Hãy nhìn cho kỹ". Tất cả là thái độ tỉnh thức. Tỉnh thức là nhận ra những điềm báo thời cứu độ đang đến và có thái độ thích hợp với tình thế đòi hỏi.

/ 1026 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng Đón Chờ Chúa Lại Đến - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng C

Tin mừng Lc 21:25-27.34-36: Phải canh thức và đề phòng: Đừng để cho những đam mê lạc thú bất chính, những nhu cầu của thể xác như cơm, áo, gạo, tiền... chi phối chúng ta, làm cho chúng ta quên đi cùng đích cuộc đời của mình là về Nhà Cha trên trời.

/ 1419 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Tỉnh Thức Và Ngẩng Cao Đầu - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng C

Tin mừng Lc 21:25-27.34-36: Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hai điều: hãy tỉnh thức và ngẩng cao đầu

/ 1033 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B - Linh Mục Anfonso

Tin mừng Mc 10: 17-27: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa"...
/ 1099 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lựa chọn giữa hai kho tàng - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 17-27: Tin Mừng hôm nay cũng thế. Anh muốn theo Chúa Giêsu để được sống đời đời. Nhưng khi nghe Chúa Giêsu bảo:”Hãy về bán những gì anh có mà bố thí cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời....
/ 922 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sở hữu của cải và khước từ của cải - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 17-27: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?". Bài Tin mừng giới thiệu với chúng ta một người say mê và chân thành, đến bày tỏ nguyện vọng sâu xa nhất đã bám rễ nơi trái tim con người, nguyện vọng được sống viên mãn...