Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 465 / Suy Niệm Chúa Nhật

Dấu Chân Của Thiên Chúa - Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 20: 19-31: "Chúa ơi, con không xin được xem thương tích Chúa như ông Tôma, nhưng con tuyên xưng Chúa là Chúa của con. Hãy làm cho con luôn tin vào Chúa, cậy trông Chúa và yêu mến Chúa hơn nữa".
/ 428 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sống Trong Anh Em - Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 20: 19-31:  Con mắt đức tin của mỗi Kitô hữu cần phải sáng tỏ để nhận ra những dấu chỉ về sự hiện diện của Người giữa lòng đời hôm nay.
/ 416 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đức Tin Của Tôma - Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 20: 19-31: Ông nghi ngờ vì muốn trở thành người biết chắc, và khi đã chắc rồi, ông hoàn toàn vâng phục.
/ 279 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 20: 19-31: Một mối phúc thật, mối phúc cuối cùng. Người ta không thể trông thấy những thực tại cao cả nhất của Thiên Chúa. Chỉ có đức tin mới đưa chúng ta tới đó. Đó chính là hạnh phúc đích thực.
/ 346 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Phục Sinh A

Tin mừng Ga 20: 1-9: Bài Tin Mừng hôm nay thánh sử Gioan thuật lại câu chuyện về ngôi mộ trống của Chúa Giêsu để minh chứng Chúa Giêsu đã sống lại sau ba ngày chết chôn trong mồ .
/ 628 / Suy Niệm Chúa Nhật

Xây Dựng Một Gia Đình Hạnh Phúc - Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất

Tin Mừng hôm nay muốn nói lên tư tưởng Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế đã được Thiên Chúa bảo vệ khỏi bàn tay độc ác của bạo vương Hê-rô-đê.

/ 1329 / Suy Niệm Chúa Nhật

Xây Dựng Gia Đình Theo Mô Hình Gia Đình Nazareth - Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất

 Hạnh phúc gia đình luôn luôn đòi hỏi phải có một ai đó trong nhà biết quên mình, biết quên cái tôi của mình đi, để quan trọng hóa cái tôi của người khác lên. 

/ 676 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất - Lm. Đỗ Văn Thụy

 Gia đình là nền tảng của xã hội mà nền tảng đã lung lay thì xã hội cũng sụp đổ.