Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 228 / Suy Niệm Chúa Nhật

Mục Tử Của Lòng Chúa Thương Xót - Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh C

Tin mừng Ga 10: 27-30: Tin mừng của Gio-an hôm nay ghi lại những lời tâm sự của Chúa Giê-su với các môn đệ. Người đã tự ví mình là Mục Tử nhân lành, được Chúa Cha sai đến để thay quyền Cha mà chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo ...

/ 229 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 21:1-14: Bài Tin mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại môi trường đánh cá của người môn đệ để cho chúng thấy công cuộc Phục Sinh được thực hiện giữa đời thường....

/ 266 / Suy Niệm Chúa Nhật

Trước Khi Truyền Giáo, Phải Biết " Yêu" - Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh

Tin mừng Ga 21:1-14: Trước khi về trời, Đức Giêsu đã truyền lệnh các Tông đồ hãy đi loan báo Tin Mừng: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” ...

/ 315 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lòng Yêu Mến Của Phêrô - Lòng Yêu Mến Của Chúng Ta - Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh

Tin mừng Ga 21:1-14: Ba lần chối Chúa thì ba lần Người cho ông cơ hội để nói lời yêu thương, để tuyên xưng lại niềm tin. Ông đã không bỏ lỡ cơ hội: "Thưa Thầy có, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy"....

/ 232 / Suy Niệm Chúa Nhật

Nhân Chứng Của Niềm Tin Phục Sinh - Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh

Tin mừng Ga 21:1-14: Khi hiện ra với các môn đệ bên hồ Tibêria, Chúa Giêsu giao phó cho Phêrô sứ mạng lãnh đạo Giáo Hội của Người. Ông đã đón nhận trách nhiệm như một cụôc tử đạo của mình....

/ 166 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bữa Ăn Xum Họp Trên Bờ Biển - Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh

Tin mừng Ga 21:1-14: Câu chuyện Tin Mừng kể lại hôm nay rõ ràng gợi lại mẻ lưới lạ lùng trước đó gần ba năm. Cũng một mẻ lưới như vậy, nhờ đó, Chúa Giêsu đã kêu gọi họ : "Hãy theo Thầy, từ nay anh em sẽ là những kẻ lưới người như lưới cá"&nb...

/ 169 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh C - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 20: 19-31: Chúa nhật II Phục Sinh cũng kính Lòng Thương Xót Chúa. Chỉ có lòng Chúa thương xót mới khiến chúng ta nhận ra Chúa, ơn lành của Chúa...