Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 386 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Mời Chúa Vào Nhà - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên C

Tin mừng Ga 2: 1-11 Qua việc tỏ vinh quang trong bối cảnh tiệc cưới tại Cana, Đức Giêsu muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ đầu tiên, và một cách tiệm tiến, Ngài đi từ tiệc cưới tự nhiên, tức là tiệc cưới Cana để dẫn con người đến tiệc cưới giữa ...

/ 192 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Thường Niên C

Tin mừng Ga 2: 1-11 Đây là câu chuyện Chúa Giê-su làm phép lạ đầu tiên hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana để tỏ vinh quang của Người và các môn đệ tin Người....

/ 469 / Suy Niệm Chúa Nhật

Có Chúa, Niềm Vui Sẽ Trọn Vẹn - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên C

Tin mừng Ga 2: 1-11 Qua việc tỏ vinh quang trong bối cảnh tiệc cưới tại Cana, Đức Giêsu muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ đầu tiên, và một cách tiệm tiến, Ngài đi từ tiệc cưới tự nhiên, tức là tiệc cưới Cana để dẫn con người đến tiệc cưới giữa ...

/ 257 / Suy Niệm Chúa Nhật

Cùng Mẹ Vững Tin Vào Tình Thương Của Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên C

Tin mừng Ga 2: 1-11 Đức Giê-su và các môn đệ đã cùng với Mẹ Ma-ri-a đến tham dự một bữa tiệc cưới tại thành Ca-na miền Ga-li-lê. ...

/ 313 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 2: 1-11 Hôm nay Tin Mừng của Gioan trình thuật cho chúng ta một sự kiện đầu tiên mà Chúa Giêsu đã thực hiện tại tiệc cưới Cana, đó là biến nước thành rượu. ...

/ 281 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C - Lm. Alfonso

Tin mừng Lc 3:15-16.21-22  Phụng vụ Hội Thánh cử hành Thánh lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa vào ngày cuối cùng của Mùa Giáng Sinh, mùa của yêu thương, của niềm vui trao ban và lãnh nhận để nói lên quà tặng quý giá nhất mà nhân loại được Thiên Chúa ...

/ 203 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ứng Xử Khiêm Hạ Noi Gương Đức Giêsu - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin mừng Lc 3:15-16.21-22  Khi Đức Giê-su vừa chịu phép rửa do Gio-an thực hiện thì một cuộc Thần hiện đã xảy ra: Chúa Cha giới thiệu Đức Giê-su chính là Người Con độc nhất được sinh ra trước mọi thời gian và được ...

/ 217 / Suy Niệm Hằng Ngày

Dìm Mình Với Đức Kitô - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin mừng Lc 3:15-16.21-22  Chúa Giêsu là Đấng thánh thiện tuyệt vời, nơi Ngài không hề vương vấn bất cứ vết nhơ nào của tội lỗi, vậy mà Ngài đã làm một chuyện thật lạ lùng và khó hiểu, đó là xin Gioan làm phép rửa cho mình tại sông Giođan...