Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 372 / Suy Niệm Chúa Nhật

Con Búp Bê và Biển Cả - Lễ Chúa Ba Ngôi

Tin mừng Ga 3: 16-18: Với Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa muốn vạch ra cho chúng ta con đường của yêu thương và hiệp nhất.
/ 598 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

Tin mừng Ga 3: 16-18: Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Một Chúa mà có Ba Ngôi. Mầu nhiệm mà chúng ta nhắc tới mỗi khi làm dấu Thánh Giá.
/ 210 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A

Tin Mừng Ga 3: 16-18: Bài Tin Mừng hôm nay, một đoạn đi liền sau một cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô về ơn tái sinh (Ga 3,1-12) là một bài suy niệm về Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa giúp chúng ta hiểu về hoạt động của Ba Ngôi Thiên Chúa việc cứu rỗi thế gian.
/ 212 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 20:19-23: Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa để Giáo hội tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu
/ 565 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ngôn Ngữ Của Chúa Thánh Thần - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Tin mừng Ga 20:19-23: Chúa Thánh Thần không chỉ là một bản vị thiêng liêng trong mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Trái lại Thánh Kinh nói với chúng ta rằng Chúa Thánh Thần lại rất cụ thể như niềm vui, bình an, kiên nhẫn, lòng tốt, đức chịu đựng, trung tín, dịu dàng và trong sạch.
/ 410 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VIII Phục Sinh - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 20:19-23: Đức Giêsu không giải thoát các môn đệ khỏi những ưu phiền, nhưng ban cho chúng ta sự vững vàng, không lay chuyển và sự tin tưởng an bình.
/ 752 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

Tin mừng Mt 28:16-20 Ngày lễ Thăng Thiên hôm nay, Chúa muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta: cuộc sống trên trần thế này không làm thỏa mãn chúng ta và trần gian này chỉ là nơi tạm bợ, chưa phải là nơi ở vĩnh viễn của con người. 
/ 352 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 28:16-20 Chúng ta được nhận một lệnh truyền từ Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, là: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”