Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật

/ 270 / Suy Niệm Chúa Nhật

Mọi Người Đều Được Mời Gọi Nên Thánh - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên A

Tin mừng hôm nay ghi lại lời chứng của Gioan Tẩy giả. Ông minh chứng và giới thiệu cho mọi người biết Chúa Giêsu chính là Chiên Thiên Chúa đến để cứu độ thế giới tội lỗi này....

/ 224 / Suy Niệm Chúa Nhật

Con Chiên Gánh Mang Tội Lỗi Trần Gian - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên A

Trong Tin Mừng hôm nay, Gioan Tầy Giả đã giới thiệu Chúa Giêsu cho dân chúng : "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian''. Dân Do Thái lúc ấy đã hiểu lời giới thiệu đó muốn nói gì....

/ 119 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Thường Niên A

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Giáo Hội mượn lời chứng của Gioan Tẩy giả vè Chúa Giêsu Kitô để nhắc lại cho chúng ta về sứ mạng cứu chuộc của Chúa Giêsu đối với nhân loại và mỗi người chúng ta, nhờ đó chúng ta đem lòng mộ mến, gắn bó và vâng phục Chúa ...

/ 232 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đây Chiên Thiên Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên A

Hôm nay thánh Gioan giới thiệu với chúng ta: “đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng gánh tội trần gian”. Tội  trần gian đã làm chúng ta phải chết. Chính Chúa Giêsu đến gánh cái chết của chúng ta để chúng ta được sống....

/ 477 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thế Nào Là Một Kitô Hữu Đích Danh - Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin mừng Mt 3: 13-17  Hôm nay lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Giáo Hội muốn mời gọi các Kitô hữu hãy đào sâu và ý thức về những cam kết khi chịu phép Rửa Tội. ...

/ 279 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 3: 13-17 Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình....

/ 285 / Suy Niệm Chúa Nhật

Khiêm Nhường Sẽ Được Chúa Cha Tôn Vinh - Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Hôm nay là ngày cuối cùng của Mùa Giáng Sinh, và cũng là ngày khởi đầu Mùa Quanh Năm. Tin Mừng Mát-thêu cho thấy: Đức Giê-su khởi đầu cuộc sống công khai bằng việc từ Ga-li-lê xuống miền Giu-đê và đến sông Gio-đan ...

/ 121 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thế Nào Là Một Kitô Hữu Đích Danh - Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin mừng hôm nay cũng nhắc nhớ mọi người Kitô hữu chúng ta về Bí tích Thánh tẩy chúng ta đã lãnh nhận. Qua bí tích này, con người từ trong tội lỗi đã được Chúa yêu thương cứu vớt và ban cho quyền làm con cái Chúa....